Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

„Świętokrzyskie dla młodych” – zapraszamy na konferencję

Marszałek województwa świętokrzyskiego zaprasza na konferencję pod nazwą „ŚWIĘTOKRZYSKIE DLA MŁODYCH”, która odbędzie się 11 maja 2017 roku o godz. 10.00 w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach. Konferencja poświęcona jest ważnym zagadnieniom społecznej aktywności młodzieży w naszym regionie.
 
W trakcie spotkania przedstawione będą wybrane działania zainicjowane przez samorząd województwa świętokrzyskiego oraz samorządy gmin i organizacje pozarządowe zmierzające do zwiększenia społecznej aktywności młodych mieszkańców województwa.
Wydarzenie to będzie okazją do spotkania się osób, które z pasją i zaangażowaniem działają na rzecz świętokrzyskiej młodzieży.
- Jestem przekonany, że będzie to czas owocnych rozmów, cennych refleksji, a także motywacji do dalszej wspólnej pracy – podkreśla w swoim zaproszeniu marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas.
 
PROGRAM SPOTKANIA
 
BLOK I GODZ. 10.00 – 13.00
KIERUNKI WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁE CZNEJ MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
9:30 – 10:00 – Rejestracja uczestników. Poranna kawa.
10:00 – Rozpoczęcie. Powitanie uczestników.
10:15 – 11:15 – „Świętokrzyskie dla młodych. Kierunki wspierania aktywności społecznej młodzieży województwa świętokrzyskiego na lata 2017-2020” - Prezentacja głównych założeń, omówienie rekomendowanych kierunków działań. Praca w grupach.
11:15 – 11:30 – Przerwa
11:30 – 11:45 – Dobre praktyki współpracy organizacji młodzieżowych z jednostkami samorządu
terytorialnego województwa świętokrzyskiego:
- Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej Kalejdoskop - Gmina Pierzchnica: praca na rzecz młodzieży w świetlicach „Aktywator”
- Komenda Chorągwi Kieleckiej ZHP - Miasto Kielce: wspólne prowadzenie instytucji kultury Dom Kultury „Białogon”
- Fundacja Kreatywnej Przestrzeni i Rozwoju Camposfera – Miasto i Gmina Sędziszów: nowe życie starej szkoły czyli Ośrodek Pozytywnego Dialogu w Klimontowie
11:45 – 12:00 – Inauguracja Świętokrzyskiego Programu Rozwoju Liderów „Liderzy dla młodzieży” realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Fundację Szkoła Liderów z Warszawy
12:00 – 12:30 - Jaka będzie młodzież w przyszłości? Trendy dla świętokrzyskiego - Wykład
12:30 – 12:45 - Podsumowanie pierwszej części spotkania
12:45 – 13:00 - Przerwa

 

BLOK II GODZ. 13:00 – 14:00
PŁASZCZYZNY WSPÓŁPRACY ZHP CHORĄGWI KIELECKIEJ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA RZECZ EDUKACJI I WYCHOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY
 
Ta część wydarzenia ma charakter prezentacji, składającej się z następujących elementów:
1. Wprowadzenie do działalności ZHP Chorągwi Kieleckiej.
2. Rola ZHP Chorągwi Kieleckiej w edukacji dzieci i młodzieży w świetle nowej ustawy „Prawo oświatowe”
3. Rola ZHP Chorągwi Kieleckiej w wychowaniu dzieci i młodzieży w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

 

DO POBRANIA:

zaproszenie i program konferencji

 

bip

um

um

mbti um

 

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.