Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Władze miasta mówią NIE spalarni

Grupa radnych prezydenckiego Klubu Przyszłość i Rozwój wystąpiła dzisiaj (5 maja) z wnioskiem do prezydenta miasta o zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uniemożliwiające budowę spalarni odpadów medycznych w rejonie ulicy Sokolej. Do licznych protestów mieszkańców miasta, sprzeciwiających się budowie spalarni, przychyla się również prezydent. - Jestem przeciwny tej inwestycji – podkreśla.
 
 

 

Właścicielem terenu, na którym prywatna firma planuje wybudowanie spalarni odpadów medycznych, jest Starostwo Powiatowe. W marcu inwestor wystąpił do Urzędu Miasta z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postępowanie jest w toku i zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumenty zostały wysłane do zaopiniowania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej oraz do uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach. Dokumenty dostępne były również dla zainteresowanych mieszkańców.
 
Od początku plany inwestora na działce powiatowej budziły duży społeczny opór, którego wyrazem są liczne pytania, sprzeciwy i podpisy zebrane pod protestem.
 
- Wnikliwie analizujemy każdy głos sprzeciwu. Ja sam od początku byłem sceptyczny co do tej inwestycji, a w moim zdaniu utwierdził mnie sprzeciw mieszkańców. Jestem na NIE – oświadcza prezydent miasta, Konrad Krönig.
 
Głos w sprawie zabierają też radni – na minionej sesji o stanowisko prezydenta w tej sprawie dopytywał radny niezależny Juliusz Bilski, który pytał, co gmina może zrobić, by zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców zważywszy na to, że teren należy do powiatu, a nie do gminy.
 
Dzisiaj do prezydenta miasta wpłynął wniosek od radnych z Klubu Przyszłość i Rozwój, którzy proszą o przygotowanie stosownej uchwały w celu rozpoczęcia prac planistycznych w zakresie zmiany w części planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego „Kopernika II”. Jak argumentują, inicjatywa jest spowodowana licznymi protestami mieszkańców miasta i okolic w związku z planowanym wybudowaniem tam spalarni. „Działka, na której ma być realizowana przedmiotowa inwestycja, znajduje się na terenie, który we wspomnianym planie przeznaczony jest pod składowanie odpadów przemysłowych i utylizację odpadów medycznych. […] Fakt ten budzi niepokój w naszej grupie radnych i dlatego też uważamy, że w tej sytuacji zasadnym jest przystąpienie do zmiany miejscowego planu w zakresie przeznaczenia w/w terenu pod funkcję nieuciążliwą dla mieszkańców naszego miasta i nie budzącą tak licznych protestów” - piszą we wniosku.
 
- Przychylam się do wniosku radnych i przystępujemy do przygotowania stosownej uchwały – deklaruje prezydent Konrad Krönig.
 
Wniosek podpisali radni: Rafał Lewandowski, Adam Ciok, Bogusław Ciok, Marek Gąska, Krystyna Górnaś-Salata, Janusz Ordyński, Henryk Piętak, Grzegorz Wiśniewski.

 

 

bip

um

um

mbti um

 

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.