Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Dobre informacje z RIO na temat miejskiego budżetu

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, która odpowiada za nadzór nad gospodarką finansową, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok, przedłożone przez prezydenta miasta.
 
W uzasadnieniu przytoczone są podstawowe dane finansowe. Dochody budżetu gminy w minionym roku zrealizowane zostały na poziomie 100,14% w stosunku do planu, wydatki zaś wykonano w 96,37% względem planu. Udało się również osiągnąć nadwyżkę budżetową w wysokości ponad 8 mln 600 tysięcy złotych, przy planowanej nadwyżce ponad 3 mln zł. Kolejną dobrą informacją na temat budżetu jest fakt, iż miasto nie posiada zobowiązań wymagalnych.
 
- To najlepszy dowód na to, że finanse miejskie są dobrze zarządzane – podsumowuje prezydent miasta, Konrad Krönig.

 

bip

um

um

mbti um

 

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.