Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

XXXVIII sesja Rady Miasta

W środę, 19 kwietnia w sakli konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miasta Skarżyska–Kamiennej. Obrady rozpoczną się o godzinie 14.30.

 

 

 

 

 

Porządek obrad
XXXVIII Sesji Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej
w dniu 19.04.2017 r. godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
 
1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/108/2016 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 12 grudnia 2016r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska – Kamiennej na lata 2016-2020.
5. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej.
 
Wspólne Komisje Rady Miasta odbędą się o godzinie 14.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

 

bip

um

um

mbti um

 

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.