Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

XXXVI sesja Rady Miasta

W czwartek, 23 lutego o godzinie 12.00 w patio Miejskiego Centrum Kultury odbędzie się sesja Rady Miasta.
 
Porządek obrad
XXXVI Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
w dniu 23.02.2017 r., godz. 12.00 w Miejskim Centrum Kultury
 
1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miasta z dnia 06.02.2017 roku.
4. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski mieszkańców.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Informacja na temat realizacji skarg i wniosków wpływających do Urzędu Miasta w II półroczu 2016 roku.
9. Informacja z działalności jednostek kultury i sportu za 2016 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
1/ Zmian w budżecie gminy Skarżyska – Kamiennej na 2017 rok.
2/ Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Skarżyska – Kamiennej na lata 2017 - 2031
3/ Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019 w gminie Skarżysko – Kamienna.
4/ Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w 2017 roku.
5/ Powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Książęce w dniu 26 marca 2017 roku.
6/ Zmiany Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej.
11. Zamknięcie obrad sesji.

 

bip

um

um

mbti um

 

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.