Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

XXXV sesja Rady Miasta

6 lutego o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXXV Sesja Rady Miasta.
 
 
 
Porządek obrad
XXXV Sesji Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej
w dniu 06 lutego 2017 r. godz. 16.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
 
1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe prowadzonych przez gminę Skarżysko-Kamienna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów.
5. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej.
 

 

 

bip

um

um

mbti um

 

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.