Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

"Mam wiedzę, mam świadomość" (VIDEO)

20 grudnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku we współpracy ze skarżyską policją zorganizował w patio Miejskiego Centrum Kultury konferencję zatytułowaną „Mam wiedzę, mam świadomość”, dotyczącą przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego.

 

 

 

Konferencję otworzyła dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Bożena Bętkowska. Po krótkim wstępie dotyczącym przemocy w rodzinie nastąpiło uroczyste wręczenie nagród dzieciom ze szkół podstawowych z terenu miasta, które wzięły udział w konkursie plastycznym zatytułowanym „Przemoc widziana oczami dziecka” realizowanym w ramach projektu „MAM WIEDZĘ. MAM ŚWIADOMOŚĆ”. Do MOPS wpłynęło 29 prac plastycznych, które oceniała komisja
w składzie: Bożena Bętkowska, Anna Sławińska, Ewelina Okrój.

Najlepszym przyznano nagrody. Wszystkie dzieci, które wzięły udział w konkursie także otrzymały upominki rzeczowe.

Po wręczeniu nagród Dariusz Gajewski ze Stowarzyszenia Pomocy „ARKA NOEGO”, który jest psychoterapeutą uzależnień, specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej, przybliżył uczestnikom konferencji zjawisko przemocy w rodzinie. W swojej prezentacji zawarł informacje m.in. na temat form przemocy, cech, jak i faz przemocy w rodzinie. Informacje dotyczące realizacji procedury „Niebieskie Karty” i podejmowanych działań zaprezentowała Anna Sławińska z Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku.

Jako ostatnia wystąpiła Marzanna Łasek ze skarżyskiego MOPS-u, przedstawiła dane statystyczne dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie na terenie miasta.

Należy podkreślić, że praca plastyczna, która zajęła I miejsce we wspomnianym konkursie, wykonana przez Julię Nowocień została wydana w formie plakatów i ulotek informacyjnych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas konferencji przedstawiciele placówek oświatowych otrzymali plakaty i ulotki, by akcję przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozpropagować w szkołach.

 

 

bip

um

um

mbti um

 

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.