Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Konsultacje społeczne

konsul 2.jpg04 lutego, w Miejskim Centrum Kultury, odbyły się konsultacje społeczne dotyczące budżetu miasta na 2011 r. Prezydent Miasta Roman Wojcieszek wraz ze Skarbnik Miasta Magdaleną Grzmil omawiali z mieszkańcami strukturę planowanych przychodów i wydatków. Przedstawili również inwestycje, które realizowane będą w 2011 roku.

 

 

Spotkanie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących budżetu miasta na 2011 r. rozpoczął prezydent Roman Wojcieszek. Następnie Magdalena Grzmil - skarbnik miasta, omówiła projekt budżetu na 2011 rok, konfrontując zestawienie wydatków i wpływów budżetowych z latami ubiegłymi. Do przedstawienia założeń budżetowych posłużyła jej prezentacja - Tutaj.
Po jej wystąpieniu  rozgorzała dyskusja z mieszkańcami na temat planowanych wydatków. Główne pytania dotyczyły budowy i remontów ulic na osiedlu Pogorzałym (dopytywał Artur Mazurkiewicz - przewodniczący Rady Osiedla Pogorzałe) oraz sprzątania ulic po zimie (Ryszard Orlikowski). Krzysztof Sasal dopytywał o inkubator przedsiębiorczości i wymierne korzyści płynące dla bezrobotnych w związku w wprowadzeniem w życie tego projektu. Na sali trwała również dyskusja na temat pomysłów Gminy dotyczących zmniejszenia bezrobocia. Ewa Podleśna poruszyła bardzo ważny temat problemu uzależnień oraz badania efektów angażowania środków w tzw. Korkowe. Rozmawiano również na temat malejącej liczby mieszkańców i upadku w naszym mieście przemysłu. Dyskuja trwało blisko 3 godziny. W związku z dużą ilością pytań dotyczących spraw budżetowych Prezydent, na wniosek Ewy Podleśnej, dwa pozostałe punkty programu konsultacji społecznych przeniósł na inny termin, który podamy w najbliższym czasie.

 

 

 

konsul 2.jpg
konsul 3.jpg
konsul 4.jpgkonsul 5.jpgkonsul 7.jpgkonsul 8.jpgkonsul 9.jpgkonsul 10.jpgkonsul 11.jpgkonsul 12.jpgkonsul 13.jpgkonsul 14.jpgkonsul 15.jpgkonsul 1.jpg

 

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.