Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Obwieszczenie Wojewody

orzel.jpgWojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, przystąpiono do ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej Nr 42" na terenie miasta Skarżysko - Kamienna i Starachowice oraz gminy Skarżysko Kościelne i Wąchock.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

informuje, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, przystąpiono do ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej Nr 42" na terenie miasta Skarżysko - Kamienna i Starachowice oraz gminy Skarżysko Kościelne i Wąchock.
Ocena ta przeprowadzana jest w ramach postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek inwestora z dnia 30.07.2010r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 02.09.2010r., znak: Ze-3980/KP/TZa/2816/09/2010 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla ww. zadania.
Organem właściwym do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest Wojewoda Świętokrzyski. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, zaś organem właściwym do wydania opinii dotyczącej ww. uzgodnienia jest Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Geodezji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, pokój 835 (VIII p.), od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 ÷ 15:30
Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski można wnosić:
- w formie pisemnej,
- ustnie do protokołu,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 21 dni tj. od dnia 18.01.2011r. do 07.02.2011r.
Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko pozostawia się bez rozpoznania.

 

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.