Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Aktywizacja zawodowa 45+

ue-flaga [640 x 457].jpgRusza projekt „Ja też mogę - aktywizacja zawodowa osób po 45 roku życia" realizowany przez firmę BD Center. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach „Wsparcia osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Prezydent Miasta Roman Wojcieszek serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tym projekcie i zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych.

 

Projekt „Ja też mogę - aktywizacja zawodowa osób po 45 roku życia" skierowany jest do osób w wieku powyżej 45 roku życia. Obejmie on mieszkańców województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy. Celem ogólnym projektu jest wyposażenie w ciągu 9 m-cy 60 os., w wieku powyżej 45lat (do 64 lat) w umiejętności zawodowe i kompetencje społeczne dopasowane do potrzeb pracodawców, które umożliwią im podjęcie i utrzymanie zatrudnienia, poprzez objęcie bezrobotnych kompleksowym wsparciem szkoleniowym i doradczym.

 

W ramach projektu uczestnicy mogą zdobyć kwalifikacje z zakresu:


-Kosztorysowanie robót budowlanych,

-Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych,
-Magazynier z obsługą kas fiskalnych,
-Archiwista zakładowy


Udział w projekcie jest bezpłatny.


Po ukończeniu szkolenia osoby biorące udział otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej. O uczestnictwie w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Dla uczestników szkoleń organizator oferuje:


• stypendium szkoleniowe (4 zł za obecność na każdej godzinie szkolenia zawodowego)
• zwrot kosztów przejazdu
• wyżywienie
• pomoc doradcy zawodowego
• darmowe materiały szkoleniowe

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego, który dostępny jest w siedzibie Biura Projektu - pl. Moniuszki 11/2, 25-334 Kielce , tel.: (41) 344-72-36 lub 795-578-685 oraz na stronie internetowej www.jatezmoge.bdcenter.pl

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie.

 

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.