Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Szkolenie z funduszy unijnych

ue.jpgNajnowsze szkolenie z „Pozyskiwania funduszy UE na projekty w MSP" jest już dostępne na portalu Akademii PARP! To doskonałe kompendium wiedzy na temat dotacji z UE - gdzie szukać informacji, jakie są możliwości wsparcia, jak wygląda proces aplikowania. Prezydent Miasta Roman Wojcieszek serdecznie zaprasza do zapoznania się z tymi informacjami.

 

 

 

 

To kolejne szkolenie na portalu www.akademiaparp.gov.pl Jest skierowane do przedsiębiorców i pracowników z sektora MSP, którzy planują pozyskać dodatkowe środki finansowe z Unii Europejskiej na założenie lub rozwój firmy.

Szkolenie „Pozyskiwanie funduszy UE na projekty w MSP" składa się z ośmiu modułów, które podzielone są na lekcje. W pierwszych udostępnionych modułach uczestnicy dowiedzieli się jakie są możliwości wsparcia przedsiębiorstwa MSP w ramach funduszy unijnych, jak zaplanować projekt i przygotować się do napisania wniosku. W szkoleniu pojawiły się również informacje o rozliczeniu projektu po uzyskaniu planowanych środków.

Nowe moduły podejmują zagadnienia związane ze zgodnością projektu z politykami horyzontalnymi UE - polityką równych szans i ochroną środowiska. Omówiono także zasady kwalifikowalności kosztów, pomocy publicznej oraz udzielania zamówień w projektach dofinansowanych ze środków unijnych. W ostatnim module uczestnicy otrzymają praktyczne informacje na temat rozpoczęcia realizacji projektu.

Z pieniędzy unijnych przyznanych Polsce na lata 2007-2013 zakontraktowanych jest już ponad 50 proc.
- Pozostało niewiele funduszy do wykorzystania. Być może jest to ostatnia szansa na uzyskanie dofinansowania, więc trzeba się dobrze przygotować. Zwłaszcza, że konkurenci mogą mieć już pewne doświadczenia w staraniu się o dotacje unijne - podkreśla Aneta Grzyb-Hejduk, ekspert ds. szkoleń w Akademii PARP.

Wiedza poparta jest praktycznymi przykładami i studiami przypadku. Ukończenie szkolenia potwierdzane jest certyfikatem, który uczestnik może sam wydrukować za pomocą portalu Akademii PARP.

Na portalu www.akademiaparp.gov.pl znajdują się 23 szkolenia w pięciu zakresach tematycznych: finansowo-prawnym, zarządzanie strategiczne i operacyjne, umiejętności menadżerskie i osobiste, marketing i sprzedaż oraz wiedza ogólna i otoczenie biznesu. Wszyscy przedsiębiorcy i pracownicy sektora MSP oraz osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogą podjąć bezpłatną naukę.


bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.