Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Komisje w nowych składach

Herb-1 [].jpgNa czwartkowej sesji Rady Miasta, zorganizowanej w świetlicy Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej, zatwierdzono składy komisji i wybrano nowych przewodniczących.

 

 

 

Oto one:


Komisja Rewizyjna
1. Przemysław Bieniek - przewodniczący
2. Marcin Krajcarz
3. Rafał Lewandowski
4. Konrad Sokół
5. Ireneusz Warchałowski
6. Przemysław Żmijewski

Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

1. Konrad Sokół - przewodniczący

2. Leszek Golik

3. Halina Karpińska

4. Konrad Krönig

5. Adolf Walkowiak

6. Ireneusz Warchałowski

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą

 1. Jarosław Tarasiński - przewodniczący

2. Mariusz Bodo

3. Bogusław Ciok

4. Andrzej Dąbrowski

5. Marzanna Łasek

6. Mieczysław Sadza

 Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Rekreacji

 1. Tomasz Sekuła - przewodniczący

2. Piotr Gadecki

3. Halina Karpińska

4. Zdzisław Kobierski

5. Zdzisław Ślusarczyk

6. Przemysław Żmijewski

 Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej  i Praworządności

 1. Mariusz Bodo - przewodniczący

2. Przemysław Bieniek

3. Piotr Gadecki

4. Marzanna Łasek

5. Adolf Walkowiak
6.Zdzisław Ślusarczyk

  Komisja Ładu Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony  Środowiska.

1. Leszek Golik - przewodniczący

2. Andrzej Dąbrowski

3. Marcin Krajcarz

4. Paweł Krupa

5. Rafał Lewandowski

6. Tomasz Sekuła

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.