Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Usuwamy azbest

usuwamy_azbest.jpg30 listopada 2010 r. zakończyła się realizacja zadania dotyczącego załadunku, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Skarżysko-Kamienna. W tym roku na ten cel Gmina Skarżysko-Kamienna wydała 51.869,64 zł. za którą udało się usunąć 12 349,02 m kwadratowych azbestu.

 

 

 

Przypomnijmy: szkodliwość włókien azbestowych zależy od średnicy i długości włókien. Większe włókna nie są tak szkodliwe, gdyż w większości zatrzymują się w górnych drogach oddechowych skąd są usuwane przez rzęski, włókna bardzo drobne są usuwane przez system odpornościowy. Najbardziej niebezpieczne są włókna długie (>5 μm), ale cienkie (do 0,01 μm), przenikają one do dolnych dróg oddechowych, wbijają się do płuca gdzie pozostają i w wyniku wieloletniego drażnienia komórek wywołują nowotwory. Pierwsze wzmianki na temat szkodliwości azbestu pojawiły się w latach 1900-1910. W roku 1910 francuskie badania potwierdziły szkodliwy wpływ azbestu na organizm człowieka.

 

Elementy budowlane zawierające azbest muszą zniknąć z naszych budynków do 2032 r. W świetle obowiązujących przepisów, koszty związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest ciążą na właścicielu nieruchomości, na terenie której się znajdują. Prezydent Miasta Roman Wojcieszek postanowił zadbać o zneutralizowanie zagrożenia jakim jest cichy zabójca - azbest. W związku z tym, że koszty wymiany pokryć dachowych są niemałe, od trzech lat wspomaga osoby fizyczne z terenu gminy Skarżysko-Kamienna.

 

W tym roku realizacja zadania dotyczącego załadunku, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Skarżysko-Kamienna rozpoczęła się 16 kwietnia. Tego dnia Prezydent Roman Wojcieszek podpisał umowę z firmą PHUP „EURO-GAZ z Sitkówka-Nowiny na realizację tego projektu. W sumie w tym roku wpłynęło 96 wniosków od mieszkańców o sfinansowanie w/w zadania. Zrealizowano 92 zlecenia tj. wywieziono i zutylizowano wyroby azbestowe z 92 nieruchomości położonych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej. Łączna kwota wydatkowana w 2010 r. na unieszkodliwiania wyrobów azbestowych wyniosła 51.869,64 zł. Za tą kwotę udało się usunąć 12.349,02 m kwadratowych azbestu.

 

 

azbest [640x457].JPG

 

 

 

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.