Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Mamy e- świętokrzyskie

Gmina Skarżysko-Kamienna podpisała Umowę o dofinansowanie w ramach Działania 2.2 RPOWŚ na lata 2007-2013 dotyczącą budową miejskich sieci światłowodowych - e-świętokrzyskie.

 

 

 

Dnia 26 listopada br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2007-2013, podpisał kolejną Pre-umowę o dofinansowanie projektu z Gminą Skarżysko-Kamienna w ramach Działania 2.2 „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego" na zadanie pn. „E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst". Koszt całkowity inwestycji wynosi: 14 636 835,92 PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR: 12 441 310,52 PLN.

 

Więcej informacji o programie: http://www.skarzysko.pl/content/view/1298/287/

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.