Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Akcja Zima

zim 5 [640x457].JPGZa oknem biało, od soboty pada śnieg. Urząd Miasta rozpoczął od 27 listopada akcję „Zima". Przez ostatnie trzy dni pracownicy firm wyłonionych w drodze przetargu zmagali się z zimą. Łącznie na drogi gminne wyjechało 7 pługopiaskarek, chodniki zaś odśnieża 5 pługów i jedna piaskarka. Prace firm odśnieżających ulice i ulice pozostające pod nadzorem gminy kontroluje Straż Miejska wraz z pracownikami Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta.


Ulice z podziałem na strefy

Strefą I zajmuje się Firma Łukasz posiadająca 2 pługopiaskarki.

Wykaz dróg gminnych z podziałem na standardy zimowego utrzymania w sezonie 2010/2011 na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej - strefa I

 

Strefa I

I Standard

 

 

Bankowa

0,2

Główna

0,3

Grottgera

1,0

Norwida

0,8

Okrzei

0,3

Prusa

0,5

Pułaskiego

0,8

Rajdowa

0,9

Sezamkowa

0,6

Sikorskiego

0,7

Słowackiego

0,6

Spółdzielcza

1,6

Szpitalna

0,5

Wileńska

0,8

Zielna

0,9

Suma

10,5 km

 

 

II Standard

 

 

Apteczna         

0,4

Asnyka

0,1

Długa            

1,0

Fałata

0,3

Floriański Plac

0,1

Gajowa         

3,0

Górnicza           

0,8

Grabowa     

0,4

Kochanowskiego

0,4

Konopnickiej     

0,5

Książęca (od

ul.  Kopernika)

0,2

Kossaka

0,5

Kościelna   

1,2

Leśna Polana

0,2

Łowiecka

0,7

Małowicza

0,2

Mickiewicza   

0,6

Modrzewiowa

0,4

Niska

0,3

Nizinna          

0,2

Orkana

0,1

Ostrobramska

0,1

Parkingowa     

0,7

Południowa   

0,3

Popiełuszki

0,5

Sienkiewicza

0,7

Sporna             

0,5

Stokowa       

0,4

Świętokrzyska

0,2

Wasilewskiego Os.

0,3

Wyspiańskiego

0,6

Żwirki i Wigury

0,1

Suma

16,0 km

 

Strefą II zajmuje się Firma DROGMAS posiadająca 2 pługopiaskarki

Wykaz dróg gminnych z podziałem na standardy zimowego utrzymania

w sezonie 2010/2011 na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej - strefa II

 

Strefa II

I Standard

 

 

3-go Maja

(od ul. Pięknej do Oczyszczalni Ścieków)

 

 

0,8

Cz. Krzyża

0,5

Franciszkańska

0,3

Ogólna

0,4

Rynek

0,8

Langiewicza 

1,4

Limanowskiego

0,7

Kościuszki

0,5

Suma

5,4 km

 

II Standard

 

 

Bobowskich

1,0

Fabryczna

0,5

Grzybowa

0,8

Jastrzębia        

0,7

Obywatelska

0,3

Organizacji O.B.

0,3

Piaskowa       

0,8

Podemłynek

0,6

Podjazdowa     

0,5

Przechodnia

0,3

Rzemieślnicza

0,2

Spacerowa

0,6

Szarych Szereg

0,4

Świeża            

0,2

Wąska

0,1

Witwickich 

0,6

Wschodnia

1,0

Suma

8,9 km

 

 

Strefą III zajmuje się Zakład Oczyszczania Miasta posiadająca 3 pługopiaskarki

Wykaz dróg gminnych z podziałem na standardy zimowego utrzymania

w sezonie 2010/2011 na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej - strefa III

 

Strefa III

I Standard

 

 

Asfaltowa

1,8

Chałubińskiego

0,3

Grota Roweckiego

1,2

Harcerska

0,7

Jaracza

0,2

Krakowska

0,9

Legionów

1,2

Mościckiego

0,9

Partyzantów  

0,9

Skalna

0,7

Szkolna

0,5

Walecznych

0,6

Wysoka

0,5

Zwycięzców

0,6

Suma

11,0 km

 

II Standard

 

 

Akacjowa     

0,1

Budowlanych 

0,2

Bukowa

0,1

Cicha

0,3

Dygasińskiego

0,5

Energetyków

0,1

Jaworowa      

0,3

Jesionowa     

0,3

Jodłowa         

0,1

Kasztanowa   

0,4

Klonowa       

0,6

Krzywa

0,2

Lipowa

0,2

Nowa

0,3

Obuwnicza

0,7

Odlewnicza 

0,4

Osterwy         

0,2

Pętla przy ul. Asfaltowej (na dawnym terenie ZM MESKO)

0,9

Praga

0,9

Reja               

1,0

Robotnicza          

0,4

Sosnowa        

1,3

Spokojna

0,8

Tokarska

0,1

Topolowa      

0,9

Torowa          

0,9

Traugutta

0,5

Urzędnicza

0,1

Wojska Polskiego

0,2

Wrzosowa

0,5

Źródlana        

0,3

17go Stycznia

0,6

Suma

14,4 km

 

 

Chodniki z podziałem na strefy

Chodnikami w Strefie I zajmuje się firma TRANS posiadająca dwa pługi

Wykaz terenów przeznaczonych do odśnieżania Strefa I


 

Lp.

 

Lokalizacja

Długość chodnika (mb)

powierzchnia placów (m²)

1.

ul. Bankowa (od Tysiąclecia do Niepodległości jedna strona)

400

2.

Chodnik wzdłuż zatoki postojowej (od  Sokolej do PLANT - lewa strona)

60

3.

Trakt pieszo-jezdny ul. Górnicza

100

4.

ul. Górnicza (od Konarskiego do Moniuszki - lewa strona)

300

5.

ul. Pułaskiego (od Armii Krajowej do Moniuszki i od Sezamowej do Sokolej obie strony)

1100

6.

ul. Zielna (od Niepodległości do Spółdzielczej chodnik przyuliczny - lewa strona)

670

7.

ul. Spółdzielcza (obie strony)

3000

8.

ul. Sezamkowa (chodniki od ul. Sezamkowej na parking  przy pawilonach handlowych)

15

9.

ul. Szpitalna (jedna strona)

250

10.

ul. Wileńska (od Armii Krajowej do Krakowskiej - prawa strona)

750

11.

„Ostrobramska"  (chodnik od Wleńskiej do Sienkiewicza - lewa strona)

100

12.

ul. Wyspiańskiego (obie strony)

1360

13.

ul. Sienkiewicza (od Armii Krajowej do S7 - prawa strona

od  Wyspiańskiego do S7  -  lewa strona)

1349

 Razem długość chodników

9.454 mb

14.

Wysepki przystankowe i pętla autobusowa ul. Niepodległości (naprzeciw dworca PKP)*

1028

15.

Wysepki przystankowe i pętla autobusowa ul. Szydłowiecka *

1308

16.

Park Miejski*

2263

17.

Skwer rekreacyjno - sportowy (oś. Przydworcowe) *

2804

18.

Skwer przed SD BARTEK (ul. Sokola/Niepodległości)

125

19.

Pętla autobusowa w ul. Kopernika *

220

20.

Promenada Ostrobramska (od Wileńskiej do Konarskiego) *

2804

21.

Parking obok dworca PKP wraz z przylegającymi  chodnikami (od 01.01.2011 r)

5126

Razem powierzchnia skwerów, alejek parkowych

15.678 m2

22.

Schody ul. Górnicza

175

23.

Schody z ul. Kosmonautów na PLANTY

52

24.

Schody z ul. Kosmonautów do SDH BARTEK

203

25.

Schody z ul. Sezamkowej (na parking przy pawilonach handlowych)

13

Razem powierzchnia schodów

443 m2

Razem powierzchnia skwerów, alejek parkowych oraz schodów

16.121 m2

 

Wykaz terenów przeznaczonych do odśnieżania na zlecenie Zamawiającego


 

Lp.

 

Lokalizacja

Powierzchnia zatok postojowych oraz parkingów (m²)

1.

Zatoki postojowe przy ul. Sokolej (od Sokolej do PLANT przy butikach)

318

2.

Zatoki postojowe w ul. Kossaka (w rejonie ZUS i Przedszkola nr 6) *

450

3.

Parking ul. Żeromskiego/Moniuszki *

200

4.

Parking ul. Sezamkowa

390

5.

Parking ul. Armii Krajowej

2300

Razem powierzchnia parkingów

3.658 m²

 

Chodnikami w Strefie II i III zajmuje się firma Expol Bis posiadająca trzy pługi i jedną piaskarkę.

Wykaz terenów przeznaczonych do odśnieżania Strefa II

 

 

Lp.

 

Lokalizacja

Długość chodnika (mb)

Powierzchnia placów (m²)

1.

Ul. Apteczna (od Krasińskiego do Norwida obie strony)

818

2.

ul. Grottgera(od Piłsudskiego do Popiełuszki - lewa strona

                      od Piłsudskiego do Gajowej - prawa strona)

1204

3.

ul. Mickiewicza (od Krasińskiego do Niepodległości - prawa strona

od Tysiąclecia do Niepodległości lewa strona)

863

4.

ul. Norwida (od Paryskiej do Piłsudskiego lewa strona i od Paryskiej do Konarskiego prawa strona; dwa ciągi chodnikowe  przy budynku Norwida 17; chodnik obok kolumn do przystanku autobusowego; chodnik obok kiosku RUCH)

1534

5.

ul. Okrzei (obie strony)

400

6.

ul. Prusa (od Norwida do Krasińskiego obie strony)

900

7.

ul. Sikorskiego (od Norwida do budynku Sądu - prawa strona, chodnik przylegający do jezdni i zatok postojowych wraz ze schodami od Południowej  do Krasińskiego - prawa strona oraz chodnik od Norwida do Krasińskiego  - lewa strona; chodniki

w pasie zieleni od Norwida do Krasińskiego)

1373

8.

ul. Słowackiego (od sklepu BIEDRONKA obie strony)

1200

9.

Chodnik z przystanku w ul. Piłsudskiego do PANORAMY

13

Razem długość chodników

8.305 mb

10.

Uliczka, parking i chodnik przed Urzędem Miasta *

2380

11.

Skwer ul. Okrzei/Słowackiego (przed MCK) *

900

12.

Skwer ul. Południowa/Norwida (samolot) *

150

13.

Skwer przed Urzędem Miasta *

320

Razem powierzchnia skwerów, alejek parkowych

3.750 m2

14.

Schody ze skarpy za MCK - wzdłuż bloku ul. Tysiąclecia 33 *

100

15.

Schody w ul. Norwida przy budynku nr 17

112

16.

Schody w pasie zieleni ul. Sikorskiego

22

17.

Schody z uliczki przed UM na ul. Apteczną

31

18.

Schody z przystanku w ul. Piłsudskiego do PANORAMY

8

Razem powierzchnia schodów

273 m²

Razem powierzchnia skwerów, alejek parkowych oraz schodów

4.023 m²

 

 

 

Wykaz terenów przeznaczonych do odśnieżania na zlecenie Zamawiającego


 

Lp.

 

Lokalizacja

Długość uliczki (mb)

Powierzchnia placów (m²)

1.

Parking ul. Okrzei/Słowackiego (przed MCK) *

1562

2.

Zatoki postojowe i chodnik przy ul. Południowej (przy placu zabaw) *

607

3.

Zatoki postojowe ul. Apteczna

1012

4.

Zatoki postojowe  ul. Sikorskiego (od ul. Południowej do ul. Krasińskiego)

1322

Razem powierzchnia parkingów

4.503 m²

* skwer, alejka parkowa, plac lub parking rozliczany z m²

 

Wykaz terenów przeznaczonych do odśnieżania Strefa III


 

Lp.

 

Lokalizacja

Długość chodnika (mb)

Powierzchnia placów (m²)

1.

ul Asfaltowa (od Mościckiego do portierni ZM MESKO AGD - lewa strona,

od Zakładu Kamieniarskiego do portierni ZM MESKO AGD - prawa )

1540

2.

ul. Akacjowa - obie strony

352

3.

ul. Czerwonego Krzyża (od 1 Maja do Rynek - obie strony)

350

4.

ul. 1 Maja (od Czerwonego Krzyża do kiosku RUCH , wzdłuż działki gminnej - prawa strona)

18

5.

ul. Franciszkańska (od Czerwonego Krzyża do Żurawiej - obie strony)

580

6.

ul. Krakowska (od ul. Jana Pawła II do ul. Legionów obie strony od łącznicy

z drogą S7 do pętli obie strony)

1754

7.

ul. Legionów (od Krakowskiej do Prostej obie strony)

1123

8.

ul. Mościckiego (obie strony)

1840

9.

ul. Ogólna (od Rynek do Rynek - prawa strona)

120

10.

ul. Rynek (od Żurawiej do Czerwonego Krzyża - obie strony

od Czerwonego Krzyża do Ogólnej - prawa strona, od Ogólnej do Czerwonego Krzyża prawa strona)

1150

Razem długość chodników

8.827 mb

11.

Skwer ul. Podjazdowa *

2700

12.

Skwer ul. Franciszkańska (alejki) *

1375

13.

Skwer Solidarności oraz alejki do przychodni *

1500

14.

Garaże miejskie przy ul. Niepodległości *

4676

15.

Pętla autobusowa ul. Młodzawy *

220

16.

Pętla autobusowa ul. Żytnia (wraz z przylegającym odcinkiem

 ul. Żytniej)*

743

17.

Zatoki postojowe wraz z przylegającym chodnikiem przy ul. Asfaltowej

(od 01.12.2010 r)

537

18.

Zatoki postojowe przy ul. Asfaltowej (od 01.12.2010 r)

1008

19.

Parking wraz z przylegającym chodnikiem przy ul. Asfaltowej (od 01.12.2010 r)

1400

Razem powierzchnia skwerów, alejek parkowych

14.159 m²

20.

Schody z wiaduktu do DH „Tęcza" i do bloku rotacyjnego *

40 m²

Razem powierzchnia schodów

40 m²

Razem powierzchnia skwerów, alejek parkowych oraz schodów

14.199 m² 

Wykaz terenów przeznaczonych do odśnieżania na zlecenie Zamawiającego

 


 

Lp.

 

Lokalizacja

Długość chodnika (mb)

Powierzchnia placów (m²)

1.

Kładka dla pieszych ul. Brzozowa (wraz ze schodami)

63

2.

Kładka dla pieszych ul. Multanka

31

3.

Kładka dla pieszych ul. Piękna (wraz ze schodami)

70

4.

Kładka dla pieszych ul. Wierzbowa

51

5.

Kładka dla pieszych ul. Racławicka

18

Razem długość kładek dla pieszych

233 mb

6.

Skwer ul. Franciszkańska (korty tenisowe)

1.625

Razem długość kładek dla pieszych

1.625 m2

 

 

 

 

zim 5 [640x457].JPG

 

 

Przypominamy, że zimowe usługi odśnieżania miasta zlecane są tylko i wyłącznie przez Urząd Miasta dlatego też prosimy o kontakt w sprawie ulic trudno przejezdnych lub jeszcze nieodśnieżonych pod alarmowe nr telefonów:

 

986

 

lub

 

412520193

 

Dodatkowo Straż Miejska przypomina, że zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ) ;

 

W Rozdziale 3 „Obowiązki właścicieli nieruchomości" w Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez : uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

 

W rozdziale 5 dot. Przepisów karnych Straż Miejska przypomina, że . Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 . - podlega karze grzywny. Zgodnie z taryfikatorem wysokość grzywny w postępowaniu mandatowym wynosi 100 zł.

 

Zgodnie zaś z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna ;

W rozdziale II dotyczącym: Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości i na terenach służących do użytku publicznego w § 4 czytamy, że:

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na ich terenie porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego poprzez: Niezwłoczne usuwanie śniegu i lodu oraz błota i zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż należących do nich nieruchomości.

Niewywiązanie się z w/w obowiązku podlega karze grzywny, która w postępowaniu mandatowym wynosi 100 zł.

 

 

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.