Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Nie bądź obojętny - pomóż bezdomnym

odsieg 5 [640 x 457].JPGOkres pierwszych przymrozków oraz nadchodząca zima niosą ze sobą ryzyko utraty zdrowia, a nawet życia osób na skutek nadmiernego wychłodzenia organizmu. Najbardziej narażone na tego typu zagrożenia są osoby bezdomne, bezradne oraz samotne. Dlatego też Straż Miejska jak co roku rozpoczęła akcję „Bezdomny".

 

 

Okres pierwszych przymrozków oraz nadchodząca zima niosą ze sobą ryzyko utraty zdrowia, a nawet życia osób na skutek nadmiernego wychłodzenia organizmu. Najbardziej narażone na tego typu zagrożenia są osoby bezdomne, bezradne oraz samotne.

Nie można pozostawić ich bez opieki. Tym bardziej, że na terenie Skarżyska-Kamienna działa noclegownia dla bezdomnych przy Sanktuarium Ostrobramskim ul. Wileńska 34. Tam dach nad głową mogą znaleźć osoby bezdomne. Muszą spełniać jeden warunek - być trzeźwym i nie pić alkoholu.


Jednak, aby osoby bezdomne mogły skorzystać z tej pomocy, najpierw muszą do noclegowni dotrzeć. Strażnicy Straży Miejskiej nie ukrywają, że istotna jest tu rola społeczeństwa. Apelujemy, aby nie przechodzić obojętnie obok takich osób. Celem naszych działań jest bezpośrednie dotarcie do osób bezdomnych, a także uświadamianie społeczeństwu, że ludzie należący do grupy ryzyka pozostawieni sami sobie mogą nie mieć szansy przetrwania zimy. Najprostszą formą pomocy jest powiadomienie odpowiednich służb lub instytucji takich jak: Policja, Straż Miejska , Straż Pożarna, MOPS.


Apelujemy też do właścicieli niezamieszkałych budynków, aby zabezpieczali je przed dostępem osób trzecich, a także sprawdzali czy ktoś nielegalnie przebywa w ich budynku. Ponadto Straż Miejska wydrukuje ulotki o wszelkich formach pomocy bezdomnym z numerami telefonów i adresami kontaktowymi. Ulotki będą wręczane bezdomnym i wykładane w miejscach, gdzie przebywają bezdomni. Straż Miejska jak co roku wspólnie z pracownikami MOPS będzie sprawdzała miejsca, gdzie przebywają bezdomni i kierowała ich do punktów w których zostanie im udzielona pomoc.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.