Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Skarżysko wkracza w E - Świętokrzyskie

Sześć gmin zakwalifikowało się w konkursie na dofinansowanie projektu E - Świętokrzyskie. Projekt ten dotyczy budowy miejskich sieci światłowodowych. Skarżyski projekt znalazł się po ocenie merytoryczno-technicznej na drugim miejscu w związku z tym otrzymamy blisko 3,2 mln zł dofinansowania. 
 
 
Wniosek o dofinansowanie projektu E - Świętokrzyskie Budowy Miejskich sieci światłowodowych nasza gmina złożyła 09.06.2010 r. W dniu 13.07.2010 r. po zakończeniu oceny formalnej wniosek został przekazany do oceny merytoryczno-technicznej po której znalazł się na drugim  miejscu listy rangowej. W sumie w trakcie naboru wpłynęło 27 wniosków o całkowitej wartości 103. 977. 739,89 PLN. Do rozdysponowania zaś było 20.000.000,00 PLN. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 27 października 2010 Uchwałą nr 2957/10 dokonał wyboru projektów w ramach konkursu 2.2.1 dla działania 2.2 „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego". Skarżysko-Kamienna, Ostrowiec Świętokrzyski, Końskie, Ożarów, Staszów i Wiślica to gminy, które zakwalifikowały się do tego projektu. Wartość całego projekt dla tych sześciu gmin oszacowano na kwotę 14. 636. 835,92 PLN.
W ramach projektu w latach 2011-2012 w Skarżysku położonych zostanie 12 kilometrów kabli światłowodowych dla sieci szerokopasmowych, zbudowanych zostanie 12 kilometró  kanalizacji, zainstalowanych zostanie 34 sztuk konwerterów, 15 sztuk switchy i 1 firewall. Skarżysko-Kamienna na realizację tego projektu otrzyma 3.182.695,82PLN,  zaś wartość dofinansowania całej inwestycji w Skarżysku szacuje się na kwotę 3. 744. 242,16 PLN. Wynika z tego, że wkład własny gminy wynosi  561.636,34 PLN. Podpisanie preumowy w tej sprawie nastąpi pod koniec listopada 2010 r.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.