Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

skan_XXXXX20101109_00000 [640x457].jpgZgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego gminy z zakresu: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Oferta została złożona przez Fundację „Daj Szansę" i zamieszczana jest jednocześnie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skarżysko-Kamienna oraz na stronie internetowej Gminy www.skarzysko.pl

 

 

 

skan_XXXXX20101109_00000 [640x457].jpg
skan_XXXXX20101109_00001 [640x457].jpg
skan_XXXXX20101109_00002 [640x457].jpg
skan_XXXXX20101109_00003 [640x457].jpg
skan_XXXXX20101109_00004 [640x457].jpg
skan_XXXXX20101109_00005 [640x457].jpg

 

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.