Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Nowe kwalifikacje szansą na lepsze jutro

Herb-1 [].jpgKoneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości oraz Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Roman Wojcieszek  informują, iż od dnia 01.09.2010 r. realizowany jest projekt pn. „Nowe kwalifikacje szansą na lepsze jutro" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1 PO KL „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy".

 

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej grupy 180 niepracujących kobiet zamieszkujących teren powiatów: koneckiego, skarżyskiego, ostrowieckiego; a także wzrost ich konkurencyjności na rynku pracy oraz przełamanie biernej postawy społecznej. Priorytetowo traktowane będą kobiety powracające na rynek pracy po okresie dezaktywizacji związanej z opieką nad dzieckiem; kobiety młode do 25 roku życia oraz kobiety w wieku niemobilnym + 45. W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

 

- spotkanie z doradcą zawodowym, podczas którego opracowane zostaną Indywidualne Plany

Działania;


- udział w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy;
- udział w warsztatach doskonalenia umiejętności interpersonalnych;
- udział w szkoleniach z następującego zakresu:


► Pracownica administracyjno - biurowa,
► Opiekunka domowa,
► Kobieta - efektywny handlowiec,
► Przedstawicielka handlowa + prawo jazdy kat. B.


- sześciomiesięczne staże zawodowe.

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdziecie Państwo w siedzibie KSWP:

Skarżysko-Kamienna

ul. 1-go Maja 49

tel. 41 251 24 32

lub na stronie internetowej

www.kswp.org.pl 

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.