Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Obwieszczenie Wojewody

Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba zawiadamia, że wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-7 na odcinku: granica województwa mazowieckiego/świętokrzyskiego - węzeł drogowo - kolejowy w Skarżysku - Kamiennej wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu i przebudową dróg innych kategorii, wpłynęły odwołania.

 

Tekt Obwieszczenia

 

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.