Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Posprzątajmy świat

ekologia.jpgW dniach 17 - 19 września 2010 już po raz 17-sty odbędzie się akcja „Sprzątanie Świata - Polska 2010".  W tym roku jej hasłem przewodnim jest „Chrońmy bioróżnorodność - segregujmy odpady". Podobnie jak w latach poprzednich aktywny udział w tej kampani zgłosiły skarżyskie szkoły. Jak zwykle apelujemy do dorosłych do aktywnego włączenia się w tą akcje i do solidarnego sprzątania naszej okolicy wraz z młodym pokoleniem - zostawmy po sobie czystość. 

 

Akcja ma na celu kształtowanie zachowań ukierunkowanych na dbanie o czystość środowiska, wyzwalanie postawy aktywnej wobec zagrożeń środowiska przyrodniczego występujących w miejscu zamieszkania oraz kształtowanie trwałych postaw ekologicznych, którymi uczniowie będą się kierować w przyszłości.
Akcja „Sprzątanie Świata" realizowana będzie w Skarżysku-Kamiennej głównie poprzez porządkowanie terenów leśnych oraz wybranych miejsc naszego miasta, co w efekcie poprawi jego wygląd i estetykę.
Uczniowie skarzyskich placówek oświatowych zostaną wyposażeni w worki oraz ochronne rękawiczki. Każda placówka otrzyma wykaz miejsc do porządkowania oraz wykaz punktów składowania zebranych śmieci. Odpady zostaną odebrane przez firmę wybraną na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.