Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Konkurs plastyczny

Od 16 - 22 września 2010 roku w Skarżysku-Kamiennej organizowane będą imprezy związane z obchodami „Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu" oraz „Europejskiego Dnia bez Samochodu". W związku z tym Urząd Miasta zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursach plastycznych. Atrakcyjne nagrody już czekają na zwycięzców.

 

 

 

Konkurs plastyczny kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków w wieku 4-6 lat. Oba konkursy organizowane są przez Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej w związku z obchodami „Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu" i „Europejskiego Dnia bez Samochodu". Na zwycięzców czekają atrakcje nagrody. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w konkursach oraz do zapoznania się z regulaminem konkursowym.

 

 REGULAMIN KONKURSÓW PLASTYCZNYCH

 

CELE:

 

1. Włączenie się w realizację projektu „Europejskiego Dnia bez Samochodu".
2. Przybliżenie dzieciom i młodzieży idei ochrony środowiska naturalnego.
3. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży postawy zdrowego i ekologicznego trybu życia.
4. Kształtowanie świadomości skarżyszczan w zakresie konieczności ograniczenia korzystania z samochodów na rzecz przyjaznych dla środowiska form transportu.

 

TEMATYKA:

 

Tematyka prac związana jest z zagadnieniem ochrony środowiska, propagowaniem idei kultury fizycznej, ruchu oraz zdrowego trybu życia.


KATEGORIE:


„Europejski Dzień bez samochodu"
temat przewodni tegorocznej edycji: „Mądry transport - lepsze życie"
konkursy plastyczne:
1. kategoria I (grupy przedszkolne dzieci w wieku 4-6 lat) - „Autobusem przez świat",
2. kategoria II (uczniowie klas I-III szkoły podstawowej) - „Mądry transport - lepsze życie",
3. kategoria III (uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej) - „Mądry transport - lepsze życie".

 

WARUNKI KONKURSU:

 

1. Każda osoba/grupa przedszkolna może zgłosić 1 pracę plastyczną z danej kategorii
2. Technika prac plastycznych jest dowolna, płaska (nie przyjmujemy prac przestrzennych),
3. Format nie może przekraczać wymiarów A-4,
4. Wszystkie prace muszą być czytelnie opisane na odwrocie i zawierać:
- imię i nazwisko autora,
- ewentualny tytuł pracy,
- wiek oraz nr kategorii, do której się zalicza autor,
- dokładny adres, nr telefonu i ewentualnie e-mail uczestnika konkursu,
- imię i nazwisko opiekuna grupy przedszkolnej, nr przedszkola.
5. Prace plastyczne zrolowane nie będą klasyfikowane.
6. Prace przechodzą na własność Organizatora.
7. Laureaci konkursu zostaną osobno poinformowani o miejscu i czasie wręczenia nagród.
8. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
9. Prace należy dostarczyć na adres:
Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej, Biuro Samorządowe, pokój nr 38.
Termin składania prac upływa 17 września 2010 roku, prace które wpłyną po tym terminie nie wezmą udziału w konkursie bez względu na datę ich nadania.
10. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację wszystkich jego warunków.

 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu przez Prezydenta Miasta
Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją.
2. Pośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze i przyzna nagrody za 3 najciekawsze
prace w każdej kategorii wiekowej w konkursie plastycznym.

 

NAGRODY:

 

Konkurs plastyczny:
Kategoria I (grupy przedszkolne dzieci w wieku 4-6 lat):
I miejsce - bon 500zł na zakup nagrody dla przedszkola,
II miejsce - bon 300zł na zakup nagrody dla przedszkola,
III miejsce - bon 200zł na zakup nagrody dla przedszkola.

Kategoria II i III:
I miejsce - rower
II miejsce - radiomagnetofon
III miejsce - odtwarzacz DVD
1. Komisja może oprócz nagród przyznać specjalne wyróżnienia
2. Decyzje Komisji są ostateczne.
3. Lista nagrodzonych zostanie ogłoszona na stronie internetowej Urzędu Miasta w terminie do 22 września 2010 r. www.skarzysko.pl
4. Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta Skarżyska-Kam.
www.skarzysko.pl
5. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (0-41) 25-20-123
6. Wszyscy laureaci oraz osoby wyróżnione zobowiązane są do odebrania przyznanej nagrody.
Organizator nie wysyła nagród osobom, które nie zgłoszą się na ceremonię zakończenia konkursu i wręczania nagród.
7. Organizatorzy zapraszają do skorzystania z imprez towarzyszących.

 

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.