Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Konkurs fotograficzny

W związku z organizowanym w tym roku w Skarżysku Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu (16-22 września) oraz Europejskim Dniem bez Samochodu (22 września), Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna zaprasza wszystkich mieszkańców naszego miasta do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym. Tematem fotografii mają być "Ekologiczne środki transportu". Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody. Zapraszam do w zapoznania się z regulaminem konkursu. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO:

 

 

CELE:

 

1. Włączenie się w realizację projektu „Europejskiego Dnia bez Samochodu".
2. Przybliżenie dzieciom, młodzieży i dorosłym idei ochrony środowiska naturalnego.
3. Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych postawy zdrowego i ekologicznego
trybu życia.
4. Kształtowanie świadomości skarżyszczan w zakresie ograniczenia konieczności korzystania
z samochodów na rzecz przyjaznych dla środowiska form transportu.

 

TEMATYKA:


Fotografie mają pokazywać "Ekologiczne środki transportu". Powinny w ciekawy sposób zachęcać do działań proekologicznych głównie do przestrzegania przed zanieczyszczaniem przez ludzi środowiska naturalnego.

KATEGORIE:

„Europejski Dzień bez samochodu"
temat przewodni tegorocznej edycji: „Mądry transport - lepsze życie"
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców gminy Skarżysko-Kamienna.

 

WARUNKI KONKURSU:

 

1. Każda osoba może zgłosić najwięcej trzy fotografie w formatach: 10x15 cm, 21x30 cm, 30x40 cm, 30x45cm
2. Fotografie powinny być dostarczone również na nośniku elektronicznym.
3. Wszystkie prace muszą być czytelnie opisane na odwrocie i zawierać:
- imię i nazwisko autora,
- ewentualny tytuł pracy,
- wiek autora,
- dokładny adres, nr tel. i ewentualnie e-mail uczestnika konkursu,
4. Prace przechodzą na własność Organizatora.
5. Laureaci konkursu zostaną osobno poinformowani o miejscu i czasie wręczenia nagród.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania
i rozpowszechniania prac nadesłanych na konkurs bez wypłacania honorariów
autorskich.
7. Prace należy dostarczyć:
Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, Biuro Samorządowe pokój nr 38 lub na adres Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 18; 26-110Skarżysko-Kamienna z dopiskiem na kopercie „Konkurs Fotograficzny".
Termin składania prac upływa 17 września 2010 roku, prace które wpłyną po tym terminie nie wezmą udziału w konkursie bez względu na datę ich nadania.
8. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą
dyskwalifikowane.
9. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację wszystkich jego warunków.

 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez Prezydenta Miasta w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją.
2. Pośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze i przyzna nagrody za 3 najciekawsze prace.

Nagrodą Główną jest CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY
Za 2 miejsce wysokiej jakości RADIOMAGNETOFON
Za 3 miejsce wysokiej klasy ODTWARZACZ MP4

3. Komisja może oprócz nagród przyznać specjalne wyróżnienia.
4. Decyzja Komisji jest ostateczna.
5. Lista nagrodzonych zostanie ogłoszona na stronie Urzędu Miasta w terminie do 22 września 2010 r. www.skarzysko.pl
6. Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta Skarżyska-Kam. : www.skarzysko.pl
7. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (0-41) 25-20-123
8. Wszyscy laureaci oraz osoby wyróżnione zobowiązane są do odebrania przyznanej nagrody. Organizator nie wysyła nagród osobom, które nie zgłoszą się na ceremonię zakończenia konkursu.
9. Organizatorzy zapraszają do skorzystania z imprez towarzyszących.

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. 


bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.