Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zgłoś się po stypendium

Herb-1 [].jpgW dniach do 15 września 2010r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Skarżyska - Kamienna znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych wnioski będą przyjmowane do 15 października 2010r.

 

 

Na stypendia szkolne w latach 2007-2010 dzięki Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamienna udało się pozyskać dla 3.642 uczniów kwotę 1.734.909, 08 zł. W 2010 r. z budżetu gminy na ten cel Prezydent przeznaczył 58.561 zł. Ponadto w ciągu trzech lat na zasiłki dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji losowej gmina wypłaciła 38 uczniom kwotę 13.395 zł.
Przypominamy, że wnioski można pobierać w Urzędzie Miasta - w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu (pokój nr 68). Miesięczna wysokość dochodu netto w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może być wyższa niż 351 zł na osobę.
Wypełnione wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2010r., a w przypadku słuchaczy wymienionych wyżej kolegiów - do 15 października 2010r. w Wydziale Oświaty - pokój nr 68 (II piętro).
 

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.