Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Przygotowujemy tereny pod inwestycje

Herb-1 [].jpgJeszcze w tym roku zakończy się realizacja inwestycji pn.: Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje  w Skarżysku - Kamiennej dofinansowanego z RPOWŚ 2007-2013. W dniu 15.07.2010 r. została podpisana umowa z firmą SKANSKA na realizację inwestycji. Wartość zawartej umowy to 2.988.370,32 zł.
   
 
Przedmiotem projektu jest uporządkowanie działki o nr 1/365 oraz przebudowa odcinka drogi, na który składa się fragment ulicy Asfaltowej oraz była droga wewnętrzna Zakładów Metalowych MESKO. W ramach uporządkowania działki zostaną przeprowadzone: rozbiórka zniszczonych budynków, wycinka drzewostanu, karczowanie i wyplantowanie terenu. Prace rozbiórkowe obejmą wyburzenie siedmiu obiektów. W zakres tych robót wchodzi również wywiezienie powstałych odpadów i utylizacja gruzowisk zalegających powierzchnię działki. Po rozbiórce danego obiektu budowlanego zostaną wykonane i oznaczone zabezpieczania przyłączy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Droga, której przebudowa stanowi jedno z zadań projektu, składa się z fragmentu ul. Asfaltowej od skrzyżowania z ul. Mościckiego w kierunku terenów poprzemysłowych po byłych zakładach MESKO i wewnętrznej drogi zakładowej, która stanowi przedłużenie ul. Asfaltowej od bramy po byłych zakładach MESKO i biegnie w głąb terenów po byłych zakładach. W ramach projektu przebudowany zostanie istniejący chodnik, powstaną dodatkowe przejścia dla pieszych. W pasie drogowym zostanie uzupełniona sieć oświetleniowa. Ponadto zaprojektowano wykonanie oraz modernizację istniejącej kanalizacji deszczowej.
Przekazanie Wykonawcy placu budowy  nastąpiło 19.07.2010 r. o 12:00. 
 
tereny_pod_inwestycje_640x457.jpg

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.