Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Kulturalna Doliny Kamiennej

000 kon3pozumi 4 [640 x 457].JPGW Starachowicach, 7 kwietnia odbyła się konferencja poświęcona kulturalnemu trójporozumieniu gmin: Starachowice, Skarżyska-Kamiennej oraz Ostrowca Świętokrzyskiego. W ramach Kulturalnej Doliny Kamiennej wszystkie trzy gminy będą starały się wspólnie wykreować markowy produkt turystyczny.

 

 

 

Trzech prezydentów gmin: Starachowice, Skarżyska-Kamiennej oraz Ostrowca Świętokrzyskiego spotkało się 7 kwietnia na konferencji poświęconej wielkiemu projektowi "Kulturalna Dolina Kamienna".
Projekt polegał będzie na wykreowaniu markowego produktu turystycznego oraz wspólnej promocji wszystkich trzech gmin. Projekt będzie zachęcał do aktywnego spędzenia czasu z kulturą i tradycją związaną z Doliną Rzeki Kamiennej. W ramach projektu zaplanowano szereg imprez kulturalnych tj.: festiwale rockowo-bluesowe, muzyczno-literackie, międzykulturowe oraz jazzowe o zasięgu ogólnopolskim w których wystąpią wykonawcy z całego kraju. Podjęte zostaną również działania zmierzające do wyprodukowania przedmiotu artystycznego-gadżetu reklamującego region. Powstać ma również kolekcja ubiorów inspirowanych kulturą ludową Doliny Rzeki Kamiennej, łącząca tradycję i współczesność; wytypowanego w konkursie kierowanym do studentów wyższej uczelni artystycznej. W dalszej perspektywie prezydenci liczą na stworzenie cyklicznego festiwalu wzornictwa z naciskiem na inspirację tradycyjną kulturą Polski i regionu. Do współpracy przy tej części projektu gminy zaproszą studentów z Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi
Następstwem tych działań będzie konkurs na projekt przedmiotu artystycznego wywiedzionego z kultury i tradycji oraz kolekcji ubiorów. Celem programu jest zakup praw autorskich nagrodzonych prac, ich produkcja na drodze współpracy z przedstawicielami miejscowego przemysłu i używane jako element promocji regionu. Nagrodzone i wyróżnione projekty zostaną zaprezentowane w formie katalogu. Ostatnim elementem tej części projektu będzie organizacja jarmarku ludowego - w trakcie którego zaprezentujemy festiwal mody ludowej.
Dzięki tego typu działaniom wykreowany zostanie pozytywny wizerunek gmin biorących udział w projekcie. Działania te wpłyną również na budowę pozytywnego wizerunku województwa świętokrzyskiego.
Przedsięwzięcie to jest również szansą na przyciągnięcie do naszych gmin nowych inwestorów,
a tym samym wzrost dochodów mieszkańców regionu. Prezydenci liczą również, że projekt ten przyciągnie turystów krajowych i zagranicznych.
Projekt ten realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu.

Planowane do realizacji wydarzenia i imprezy:
TRENDYCJA skupiająca w sobie warsztaty etnograficzne, festiwal mody oraz liczne konkursy
LUDZIE DoRZECZY skupiać będzie Piknik Gombrowiczowski, Turnieje im. Leopolda Staffa, Wielki Ogień, festiwal bluesowo-rockowy im. M. Kubasińskiej, Jazz nad Kamienną, festiwal jazzowy im. M. Zduniaka, ludzie z tej ziemi, ogólnopolski konkurs literatury regionalnej
OD PALEOLITU DO ŻELAZA skupiać będzie piknik archeologiczny Rydno, wędrówki Geo-Archeo, warsztaty art.-eko
COOLTOURA - cooltoura nad kamienną, noc kupały, z-lot czaro lotów i dziwadeł
TRATWA KULTURALNA - akademia sztuki nad kamienną, Te-Art., Wielki Piec Tygiel Kultur nad Kamienną, Grajdół
Wartość projektu KULTURALNA DOLINA KAMIENNEJ wynosi:  4.695.800,00 zł, zaś kwota wnioskowana do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego wynosi: 3.287.060,00 zł jest to 70% całości wartości projektu przy 30 % wkładzie własnym ze strony trzech partnerów, po 10% każdy w kwocie: 469.580,00 łącznie wkład własny od trzech partnerów wynosić będzie 1.408.740,00 zł

 

Prezentacja w formacie pdf 

 


 

000 kon3pozumi 1 [640 x 457].JPG 000 kon3pozumi 2 [640 x 457].JPG000 kon3pozumi 3 [640 x 457].JPG000 kon3pozumi 4 [640 x 457].JPG

 


bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.