Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

400.000 zł. na Radosną szkołę

radosna_szkola.jpgPonad 380 tys. zł. otrzyma pięć Szkół Podstawowych ze Skarżyska-Kamiennej w ramach programu rządowego „Radosna szkoła" na utworzenie szkolnych placów zabaw. Dodatkowo trzy skarżyskie podstawówki otrzymają ponad 23 tys. na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych.

 

 

Program "Radosna szkoła" ma na celu zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach podstawowych poprzez zapewnienie dodatkowej pomocy finansowej ze środków budżetu państwa oraz gminy. W ramach tego programu, każda szkoła w latach 2009-2014 będzie mogła jednorazowo otrzymać dofinansowanie na niezbędne pomoce dydaktyczne lub modernizację miejsc zabaw. 

 

Przypomnijmy:

W ubiegłym roku z dofinansowania na pomoce dydaktyczne skorzystały  trzy szkoły ze Skarżyska-Kamiennej. Szkoły Podstawowe nr 3 i 8 otrzymały po 12.000 zł dofinansowania zaś Zespół Placówek Oświatowych otrzymał na ten cel 6.000 zł. W sumie kwota dofinansowania uzyskana na pomoce dydaktyczne w w/w szkołach wyniosła 30.000 zł.

 

12 marca nastąpiło przyznanie środków z tego prognamu na 2010 rok.  

 

 

Lista szkół z terenu gminy Skarżysko-Kamienna,
którym zostanie udzielone wsparcie finansowe
na utworzenie szkolnego placu zabaw
w ramach wieloletniego programu rządowego „RADOSNA SZKOŁA" na rok 2010

 

L.P..

Nazwa wnioskodawcy - jednostka samorządu terytorialnego

Nazwa szkoły / placówki

Rekomendowana kwota wparcia finansowego z programu rządowego „Radosna Szkoła"

Łączna kwota dla organu prowadzącego

1

Gm. Skarżysko -Kam.

SP Nr 8 

115 450,00

 

2

Gm. Skarżysko -Kam.

SP Nr 1

115 450,00

 

3

Gm. Skarżysko -Kam.

ZPO ( SP Nr 2 )

63 850,00

 

4

Gm. Skarżysko -Kam.

SP Nr 9

31 925,00

 

5

Gm. Skarżysko -Kam.

SP Nr 7

53 950,00

 

 

Gm. Skarżysko -Kam. 

 

380 625,00

 

 

Lista szkół z terenu gminy Skarżysko-Kamienna,
którym zostanie udzielone wsparcie finansowe
na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach
w ramach wieloletniego programu rządowego „RADOSNA SZKOŁA" w roku 2010

 

L.P.

Organ prowadzący (nazwa)

Nazwa szkoły

Kwota rekomendowana z programu rządowego „Radosna Szkoła"

Łączna kwota dla organu prowadzącego

1

Gm. Skarżysko -Kam.

SP Nr 9

5 994,40

 

2

Gm. Skarżysko -Kam.

ZSP Nr 4 ( SP Nr 4 )

6 000,00

 

3

Gm. Skarżysko -Kam.

SP Nr 7

12 000,00

 

 

Gm. Skarżysko -Kam. 

 

23 994,40

 

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.