Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Kolejna edycja projektu

Herb-1 [].jpgW dniu 3 marca 2010r. została podpisana umowa na realizację w roku 2010  trzyletniego programu pilotażowego PFRON „Trener Pracy - zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych".  Gmina realizuje już ten program od 2008 roku.

 

 

 

Osoby niepełnosprawne stanowią grupę ludzi, dla których podjęcie pracy zawodowej oznacza nie tylko polepszenie sytuacji finansowej, lecz nade wszystko podnosi poczucie ich własnej wartości. Próbą wyjścia naprzeciw tym ważnym problemom jest program wspomaganego zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W ramach projektu „Trener Pracy" prowadzony jest Punktu Wspierania Zawodowego Osób Niepełnosprawnych, który mieści się przy Urzędzie Miasta w Skarżysku - Kamiennej. Program w całości finansowany jest ze środków PFRON. Kierowany jest do osób niepełnosprawnych, najbardziej dyskryminowanych na rynku pracy, które z racji swojej niepełnosprawności mają niski poziom wykształcenia czy kwalifikacji, bądź brak im doświadczenia zawodowego. Do programu kwalifikowane są osoby:


- niepełnosprawne intelektualnie ( znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności);


- chore psychicznie ( znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności);


- niewidome lub głuche ( znaczny stopień niepełnosprawności);


- niepełnosprawne ruchowo ( znaczny stopień niepełnosprawności).

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.