Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Oddaj swoje odpady za darmo

Od 9 marca 2010 r. na osiedlu Place, firma Metalika rozpocznie selektywną zbiórkę odpadów nadających się do ponownego przerobu. W ramach tej akcji w każdy drugi  wtorek miesiąca sprzed posesji będą odbierane: opakowania plastikowe, folie, puszki, opakowania szklane i makulatura nadające się do recyklingu. Odbiór odpadów będzie odbywał się bezpłatnie.
 
 
Reguły segregacji opakowań
ustalone przez firmę Metalika
 

(Jeżeli nie będą Państwo w stanie

dostosować się do nich,

z wielką przykrością będziemy

musieli odmówić odbioru):


I.Posegregowane odpady muszą być oddawane tylko w oznakowanych workach zakupionych przez właściciela nieruchomości. Worki można zakupić
w sklepie parafialnym przy Domu Miłosierdzia za cenę 3,00 zł. Odpady w innych workach nie będą odbierane! Żółte worki przeznaczone są na plastik i puszki, białe worki na szkło białe, zielone worki na szkło kolorowe:


II. Żółte worki na plastik:


 Wyrzucamy  Nie wyrzucamy
 - puste, czyste i zgniecione butelki
plastikowe po napojach,
- puste i zgniecione puszki po napojach i
produktach spożywczych
- puste i czyste butelki plastikowe po chemii
gospodarczej np. po szamponach, płynach
- czystą folię i reklamówki „zrywki",
- czyste opakowania plastikowe po żywności
np. kubki po jogurtach, margarynach,
śmietanie, produktach mlecznych,
 - opakowań po lekach,
- tworzyw piankowych i styropianu,
- produktów z tworzyw sztucznych typu
zabawki, szczoteczki do zębów,
- opakowań i butelek po olejach, smarach,
- puszek i pojemników po farbach,
lakierach
- opakowań po środkach ochrony roślin
-„ szeleszczącej" foli na przykład po
makaronach

 

Wszystkie opakowania należy wrzucać do worków luzem, nie pakować ich
w reklamówki lub inne worki gdyż utrudnia to ich późniejszą segregację

 

III. Białe worki na szkło białe i zielone worki na szkło kolorowe.

 Wyrzucamy Nie wyrzucamy
 - butelki szklane,
- słoiki szklane bez nakrętek,
- opakowania szklane białe po
przetworach
 - opakowań po lekarstwach,
- termometrów, rtęciówek, strzykawek,
- szkła okiennego, szkła zbrojonego,
szyb samochodowych,
- żarówek, świetlówek, luster,
- ceramiki, porcelany, zniczy,
- szkła gospodarczego np. misek
szklanych, talerzy, figurek.

 

Należy pamiętać, że do worka białego wrzucamy tylko szkło białe, a do worka zielonego tylko szkło kolorowe.

 

IV. Makulatura: Makulaturę należy ułożyć na stos i obowiązkowo związać, tworząc paczkę łatwą do odbioru i przeniesienia. Proszę nie pakować makulatury do worków! Makulatura nie może być mokra i zabrudzona.

 Wyrzucamy Nie wyrzucamy
 - gazety, czasopisma, prospekty,
katalogi, ulotki, książki, zużyte
zeszyty, worki papierowe,
opakowania papierowe, tektura,
kartony, ścinki drukarskie,
 - papieru połączonego z innymi
materiałami np. folią,
- opakowań z zawartością np.
żywnością, wapnem, cementem,
- tapet i papierów przebitkowych,
- zabrudzonego lub tłustego papieru np.
po maśle, kartonów po mleku
i napojach,
- pieluch jednorazowych i artykułów
higienicznych

 

Przed wystawieniem przed posesję każdy worek należy ZWIĄZAĆ oraz odpowiednio go oznakować niezmywalnym mazakiem wg następującego wzoru:

 

 

worek.jpg

 

 

 

 Worki niepodpisane, zawierające inne odpady niż opisane wyżej i odpady zabrudzone NIE BĘDĄ ODBIERANE!

 

 

Firma Metalika dziękuje za współpracę.  

  

 

 

WYKAZ ULIC OSIEDLA „PLACE"
OBJĘTYCH SELEKTYWNYM
ODBIOREM ODPADÓW:

 

1.Grottgera
2.Wileńska
3.Konarskiego
4.Sienkiewicza
5.Łowiecka
6.Grabowa
7.Stokowa
8.Gajowa
9.Wyspiańskiego
10. Armii Krajowej
11.Świętokrzyska
12.Orla
13.Pułaskiego
14.Piłsudskiego (od Krakowskiej do Grottgera)

 

 

 

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.