Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Ocenił odśnieżanie na "4"

23.02 konfer 5 [640 x 457].jpg23 lutego 2010 r. w Urzędzie Miasta odbyła się konferencja prasowa poświęcona podsumowaniu zimowej akcji odśnieżania. Prezydent Roman Wojcieszek poruszył także tematy bezpośrednio związane z zimą tzn. remont nawierzchni dróg bitumicznych zniszczonych podczas zimy oraz procedury postępowania w razie ewentualnych powodzi spowodowanych roztopami śniegu.

 

 

Na wstępie prezydent Wojcieszek nadmienił, że tegoroczna zima dała nam wszystkim we znaki i okazała się wyjątkowo uciążliwa. Przedstawione zostały dokładne dane dotyczące kosztów odśnieżania zimowego.

 

Urząd Miasta wydał na odśnieżanie jezdni dróg gminnych na sezon zimowy 2009/2010 i 2010/2011 kwotę 1.851.392,69 zł zaś na utrzymanie chodników, przystanków, skwerów i alejek parkowych i pozimowe sprzątanie chodników, skwerów i alejek parkowych za okres 2009/2010 - 367.256,38 zł. Z budżetu roku 2009 na zimowe utrzymanie miasta na sezon 2009/2010 wydano brutto 71.622,91 zł. W budżecie miasta na rok 2010 na zimowe utrzymanie miasta zaplanowano 800.000,00 zł oraz 100.000,00 zł na porozumienie z Powiatem Skarżyskim w sprawie współfinansowania przez Gminę Skarżysko - Kamienna zimowego utrzymania chodników oraz pozimowego sprzątania chodników Za miesiąc grudzień 2009 r i styczeń 2010 r z budżetu 2010 r wydano brutto 624.098,79 zł. Za miesiąc luty 2010 r przewiduje się na zimowe utrzymanie miasta kwotę brutto 368.400,00 zł. W budżecie miasta przewiduje się zwiększenie kwoty na zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych oraz zimowe utrzymanie chodników, przystanków, skwerów i alejek parkowych o 290.000,00 zł.

 

Ponadto Prezydent przypomniał, że jedna z firm wyłoniona w drodze przetargu, która miała odśnieżać miasto - nie wywiązywała się z umowy i rozwiązano z nią umowę. Mówił również o braku współpracy między kierowcami, a firmami odśnieżającymi parkingi przyuliczne. Apele Straży Miejskiej o przestawianie pojazdów na czas odśnieżania spotykały się tylko z 5-10% odzewem wśród mieszkańców. W pięciostopniowej skali ocen Prezydent za odśnieżanie ulic gminnych dał gminie mocną "4", chodników - „3".

 

Kolejnym poruszanym tematem było ewentualne zagrożenie powodziowe jakie pojawiło się wraz z topnieniem śniegu. W związku z tym prezydent poinformował, że wczoraj odbyło się spotkanie sztabu kryzysowego. W czasie tego spotkania dokładnie omówiono stan wód w naszej gminie. Stan zbiornika retencyjnego na Bernatce utrzymuje się na niskim poziomie zimowym. Największym zagrożeniem jakie ewentualnie mogłoby się pojawić jest odcinek rzeki Kamiennej w okolicy oczyszczalni ścieków. Wały w tym miejscu będą dodatkowo zabezpieczane. Hipotetyczne naruszenie wałów w tym miejscu wiązałoby się z zalaniem ściekami Wąchocka i Starachowic. Stan wód jest stale monitorowany. Zbiornik retencyjny na Bernatce na polecenie gospodarza Skarżyska jest dwa razy dziennie sprawdzany przez Straż Miejską. Prezydent poinformował, że na wypadek powodzi jesteśmy dobrze przygotowani. Hala Sportowa i ZSP nr 1 są gotowe na przyjęcie ewentualnych powodzian. Przygotowane są śpiwory i niezbędny sprzęt ratowniczy. Mamy dużą liczbę worków na piasek i urządzenie do ich napełniania oraz specjalny rękaw do napełniania wodą z przerwanych wałów. Obecnie planujemy jeszcze zakup specjalnego namiotu z nagrzewnicą w razie gdyby trzeba było ogrzewać zmarzniętych powodzian.

 

Ostatni z tematów dotyczył remontu dróg gminnych po zimowej akcji odśnieżania. Prezydent Wojcieszek poinformował, ze 3 marca rozstrzygnięty zostanie przetarg na remonty cząstkowe dróg bitumicznych. W sumie na ten cel przeznaczyliśmy 230 tys zł. Z remontem uciążliwych dziur powstałych w nawierzchni dróg ruszymy niebawem - mowił prezydent.

 
23.02 konfer 1 [640 x 457].jpg
23.02 konfer 2 [640 x 457].jpg
23.02 konfer 4 [640 x 457].jpg
23.02 konfer 5 [640 x 457].jpg
23.02 konfer 6 [640 x 457].jpg

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.