Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Obwieszczenie w sprawie budow drogi S7

orzel.jpgObwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku: granica województwa mazowieckiego/świętokrzyskiego - węzeł drogowo-kolejowy w Skarżysku-Kamiennej".


 Kielce, 21.01.2010r.
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI                                               
Znak: IG.III.7047-26/09

 

OBWIESZCZENIE


   Na podstawie art. 11d ust. 5 - 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego(t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

 

zawiadamia, że na wniosek z dnia 03.12.2009r., znak: JACOBS/S174/202/JS/491/2009 uzupełniony pismami z dnia 22.12.2009r., znak: JACOBS/S174/202/JS/510/2009 i z dnia 14.01.2010r., znak: JACOBS/S174/202/JS/022/2009 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowychi Autostrad, działającego przez pełnomocnika,

w dniu 15.01.2010r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku: granica województwa mazowieckiego/świętokrzyskiego - węzeł drogowo-kolejowy w Skarżysku-Kamiennej".

 

   Przedmiotem niniejszego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest: ustalenie lokalizacji (przebiegu) drogi wraz z określeniem linii rozgraniczających teren i warunków lokalizacji, zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości związanego z lokalizacją drogi, zatwierdzenie projektu budowlanego, określenie terminu wydania zarządcy drogi nieruchomości lub wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń, określenie terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych, ustalenie obowiązku dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu i przebudowy dróg innych kategorii poza liniami rozgraniczającymi teren wraz z określeniem ograniczeńw korzystaniu z nieruchomości dla realizacji tego obowiązku.Informuje się, że wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej skutkuje przeniesieniem własności nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi teren na rzecz Skarbu Państwa.

Przedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmuje:

- nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:

 


Miasto Skarżysko-Kamienna:obręb 14 Skarżysko-Książęce,


arkusz 101, numery działek: część 1143/2, 6083 (6083/1, 6083/2),

arkusz 102, numery działek: 1 (1/3, 1/4), 2 (2/1, 2/2), 3 (3/1, 3/2), 4 (4/1, 4/2), 5 (5/1, 5/2), 6 (6/1, 6/2),


7 (7/1, 7/2), 8 (8/1, 8/2), 9 (9/1, 9/2), 10 (10/1, 10/2), 11 (11/1, 11/2), 12 (12/1, 12/2), 953/1, 953/2 (953/3, 953/4), 6034, 6035 (6035/1, 6035/2), 6052, 6053, 6054, 6055, 6056, 6057 (6057/1, 6057/2), 6058, 6059, 6060, 6061, 6062 (6062/1, 6062/2), 6069, 6070, 6094 (6094/1, 6094/2), 6095 (6095/1, 6095/2), 6096, 6097, 6098 (6098/1, 6098/2), 6101 (6101/1, 6101/2), 6110 (6110/1, 6110/2), 6111 (6111/1, 6111/2), 6112 (6112/1, 6112/2), 6113 (6113/1, 6113/2), 6114, 6998 (6998/1, 6998/2),

arkusz 103, numery działek: 1735 (1735/1, 1735/2), 6115 (6115/1, 6115/2), 6117 (6117/1, 6117/2), 6118 (6118/1, 6118/2), 6119, 6120, 6121, 6122, 6123, 6124 (6124/1, 6124/2, 6124/3), 6125/1 (6125/3, 6125/4, 6125/5), 6125/2 (6125/6, 6125/7, 6125/8), 6126 (6126/1, 6126/2, 6126/3), 6127 (6127/1, 6127/2, 6127/3), 6128 (6128/1, 6128/2, 6128/3), 6129 (6129/1, 6129/2, 6129/3), 6130 (6130/1, 6130/2, 6130/3), 6131 (6131/1, 6131/2, 6131/3), 6132, 6133 (6133/1, 6133/2), 6148/2 (6148/5, 6148/6), 6152 (6152/1, 6152/2), 6153/1 (6153/4, 6153/5), 6154 (6154/1, 6154/2), 6155 (6155/1, 6155/2), 6156 (6156/1, 6156/2), 6157 (6157/1, 6157/2), 6158 (6158/1, 6158/2), 6159 (6159/1, 6159/2), 6161 (6161/1, 6161/2), 6162 (6162/1, 6162/2), 6163 (6163/1, 6163/2), 6164 (6164/1, 6164/2), 6165 (6165/1, 6165/2, 6165/3), 6166 (6166/1, 6166/2, 6166/3), 6167 (6167/1, 6167/2, 6167/3), 6168, 6169, 6170 (6170/1, 6170/2), 6171 (6171/1, 6171/2), 6172 (6172/1, 6172/2), 6173 (6173/1, 6173/2),

arkusz 104, numery działek: 12/300 (12/301, 12/302, 12/303), 26/300 (26/301, 26/302, 26/303),

arkusz 105, numery działek: 2219 (2219/1, 2219/2), 2220, 2221 (2221/1, 2221/2), 2223 (2223/1, 2223/2), 2224 (2224/1, 2224/2), 2225 (2225/1, 2225/2), 2226 (2226/1, 2226/2), 2227 (2227/1, 2227/2),

arkusz 106, numery działek: 6246 (6246/1, 6246/2), 6255 (6255/1, 6255/2), 6259 (6259/1, 6259/2), 6260 (6260/1, 6260/2), 6261, 6262 (6262/1, 6262/2),

arkusz 108, numery działek: 6412/1 (6412/3, 6412/4), 6412/2 (6412/5, 6412/6), 6413 (6413/1, 6413/2), 6414 (6414/1, 6414/2), 6421 (6421/1, 6421/2),

 

obręb 15 Pogorzałe,

arkusz 116, numery działek: 46/300 (46/301, 46/302, 46/303), 47/300 (47/301, 47/302), 67/300 (67/301, 67/302, 67/303),

arkusz 118, numery działek: 1 (1/1, 1/2), 2 (2/1, 2/2), 3 (3/1, 3/2), 4 (4/1, 4/2), 5 (5/1, 5/2), 6 (6/1, 6/2),


7 (7/1,7/2), 8 (8/1, 8/2), 9 (9/1, 9/2, 9/3), 10 (10/1, 10/2, 10/3), 11 (11/1, 11/2, 11/3), 12 (12/1, 12/2, 12/3), 13 (13/1, 13/2, 13/3), 14 (14/1, 14/2, 14/3), 15/1 (15/4, 15/5), 16 (16/1, 16/2), 17 (17/1, 17/2, 17/3), 18 (18/1, 18/2, 18/3), 19 (19/1, 19/2, 19/3), 22 (22/1, 22/2, 22/3), 23 (23/1, 23/2, 23/3), 24 (24/1, 24/2, 24/3), 25 (25/1, 25/2, 25/63), 26 (26/1, 26/2, 26/3), 27 (27/1, 27/2, 27/3), 28 (28/1, 28/2), 29 (29/1, 29/2, 29/3), 30 (30/1, 30/2, 30/3), 31 (31/1, 31/2, 31/3), 33 (33/1, 33/2, 33/3), 35 (35/1, 35/2, 35/3), 37 (37/1, 37/2, 37/3), 39 (39/1, 39/2, 39/3), 41 (41/1, 41/2, 41/3), 43 (43/1, 43/2), 46 (46/1, 46/2), 47, 48 (48/1, 48/2), 52 (52/1, 52/2, 52/3), 54 (54/1, 54/2, 54/3), 56 (56/1, 56/2, 56/3), 58 (58/1, 58/2, 58/3), 60 (60/1, 60/2, 60/3), 62 (62/1, 62/2, 62/3), 64 (64/1, 64/2, 64/3), 66 (66/1, 66/2, 66/3), 69 (69/1, 69/2), 70 (70/1, 70/2), 73 (73/1, 73/2), 74 (74/1, 74/2), 76 (76/1, 76/2, 76/3), 78 (78/1, 78/2, 78/3), 80 (80/1, 80/2), 83 (83/1, 83/2), 84 (84/1, 84/2), 85 (85/1, 85/2, 85/3), 86 (86/1, 86/2), 87 (87/1, 87/2), 88 (88/1, 88/2), 89 (89/1, 89/2), 90 (90/1, 90/2), 91 (91/1, 91/2), 92 (92/1, 92/2), 93 (93/1, 93/2), 94 (94/1, 94/2), 95 (95/1, 95/2), 96 (96/1, 96/2), 97 (97/1, 97/2), 98 (98/1, 98/2), 99, 101 (101/1, 101/2, 101/3), 103 (103/1, 103/2, 103/3), 105 (105/1, 105/2, 105/3), 107 (107/1, 107/2, 107/3), 108 (108/1, 108/2, 108/3), 109 (109/1, 109/2, 109/3), 110 (110/1, 110/2, 110/3), 111 (111/1, 111/2, 111/3), 112 (112/1, 112/2, 112/3), 113/2 (113/3, 113/4, 113/5), 114/2 (114/3, 114/4, 114/5), 115 (115/1, 115/2), 116, 118 (118/1, 118/2, 118/3), 120 (120/1, 120/2, 120/3), 122 (122/1, 122/2, 122/3), 124 (124/1, 124/2, 124/3), 126 (126/1, 126/2, 126/3), 128 (128/1, 128/2, 128/3), 130 (130/1, 130/2, 130/3), 132 (132/1, 132/2), 134 (134/1, 134/2), 136 (136/1, 136/2), 138 (138/1, 138/2), 143 (143/1, 143/2), 144, 145/1, 145/2 (145/3, 145/4), 146 (146/1, 146/2), 147 (147/1, 147/2), 148 (148/1, 148/2), 149 (149/1, 149/2), 150 (150/1, 150/2), 151 (151/1, 151/2), 153 (153/1, 153/2), 154 (154/1, 154/2), 157 (157/1, 157/2), 158, 159 (159/1, 159/2), 161 (161/1, 161/2), 162 (162/1, 162/2), 163 (163/1, 163/2), 169, 170 (170/1, 170/2), 171 (171/1, 171/2), 172 (172/1, 172/2), 173 (173/1, 173/2), 174 (174/1, 174/2), 175 (175/1, 175/2), 176 (176/1, 176/2), 177 (177/1, 177/2), 178 (178/1, 178/2), 179 (179/1, 179/2), 180 (180/1, 180/2), 181 (181/1, 181/2), 182 (182/1, 182/2), 187 (187/1, 187/2), 188, 189 (189/1, 189/2), 191 (191/1, 191/2), 193 (193/1, 193/2), 195 (195/1, 195/2), 197 (197/1, 197/2), 199 (199/1, 199/2), 201 (201/1, 201/2, 201/3), 203 (203/1, 203/2, 203/3), 205 (205/1, 205/2, 205/3), 207 (207/1, 207/2, 207/3), 209 (209/1, 209/2, 209/3), 211 (211/1, 211/2, 211/3), 214 (214/1, 214/2, 214/3), 220 (220/1, 220/2, 220/3), 228 (228/1, 228/2, 228/3), 232 (232/1, 232/2), 233, 234 (234/1, 234/2), 236 (236/1, 236/2, 236/3), 238 (238/1, 238/2, 238/3), 243 (243/1, 243/2), 245 (245/1, 245/2, 245/3), 247 (247/1, 247/2, 247/3), 249 (249/1, 249/2, 249/3), 251 (251/1, 251/2, 251/3), 255, 258 (258/1, 258/2), 260 (260/1, 260/2), 262 (262/1, 262/2), 264 (264/1, 264/2), 266 (266/1, 266/2), 268 (268/1, 268/2), 270 (270/1, 270/2), 272 (272/1, 272/2), 274 (274/1, 274/2), 276 (276/1, 276/2), 278 (278/1, 278/2), 280 (280/1, 280/2), 282 (282/1, 282/2), 284 (284/1, 284/2), 286 (286/1, 286/2, 286/3), 287 (287/1, 287/2), 288 (288/1, 288/2), 293 (293/1, 293/2), 294, 296 (296/1, 296/2), 298 (298/1, 298/2), 300 (300/1, 300/2), 302 (302/1, 302/2), 304 (304/1, 304/2), 306 (306/1, 306/2), 309 (309/1, 309/2), 314 (314/1, 314/2), 317 (317/1, 317/2), 320 (320/1, 320/2), 322 (322/1, 322/2), 324 (324/1, 324/2), 326 (326/1, 326/2), 328 (328/1, 328/2), 330 (330/1, 330/2), 332/1 (332/3, 332/4), 334 (334/1, 334/2), 335/2 (335/3, 335/4), 336 (336/1, 336/2), 337 (337/1, 337/2), 341 (341/1, 341/2), 342 (342/1, 342/2), 343 (343/1, 343/2), 344 (344/1, 344/2), 345 (345/1, 345/2), 347 (347/1, 347/2), 348 (348/1, 348/2), 349 (349/1, 349/2), 351 (351/1, 351/2), 352 (352/1, 352/2), 354 (354/1, 354/2), 358 (358/1, 358/2), 359 (359/1, 359/2), 360 (360/1, 360/2), 361 (361/1, 361/2), 362 (362/1, 362/2), 363 (363/1, 363/2), 364 (364/1, 364/2), 365 (365/1, 365/2), 369 (369/1, 369/2),

arkusz 119, numery działek: 488/2 (488/3, 488/4), 489 (489/1, 489/2), 490 (490/1, 490/2), 491 (491/1, 491/2), 492 (492/1, 492/2), 493 (493/1, 493/2), 494 (494/1, 494/2), 496 (496/1, 496/2), 497 (497/1, 497/2), 498 (498/1, 498/2), 499 (499/1, 499/2), 500 (500/1, 500/2), 501 (501/1, 501/1), 502 (502/1, 502/2), 503 (503/1, 503/2), 504 (504/1, 504/2), 505 (505/1, 505/2), 506 (506/1, 506/2), 507 (507/1, 507/2), 509 (509/1, 509/2), 510 (510/1, 510/2), 511 (511/1, 511/2), 512 (512/1, 512/2), 513 (513/1, 513/2), 515 (515/1, 515/2), 516 (516/1, 516/2), 517, 518 (518/1, 518/2), 519 (519/1, 519/2), 520 (520/1, 520/2), 521 (521/1, 521/2), 522 (522/1, 522/1), 523 (523/1, 523/2), 524 (524/1, 524/2),

 

obręb 01 Milica,

arkusz 1, numery działek: 97/1205 (97/1206, 97/1207), 98/1200 (98/1201, 98/1202, 98/1203), 99/1202 (99/1203, 99/1204, 99/1205), 100/1200 (100/1201, 100/1202, 100/1203), 120/2 (120/3, 120/4), 120/1203 (120/1204, 120/1205, 120/1206), 121/1200 (121/1201, 121/1202),

arkusz 5, numery działek: 197, 213/2 (213/3, 213/4), 220/2, 221/2, 223/2, 229, 230/3 (230/4, 230/5), 458 (458/1, 458/2), 459/1, 459/2, 460, 461, 462/1, 462/2, 463, 464, 465/1, 465/3, 465/4, 466/5 (466/20, 466/21), 466/10 (466/18, 466/19), 466/12 (466/22, 466/23), 466/13, 466/15 (466/24, 466/25), 466/16, 466/17, 478 (478/1, 478/2), 480/3, 480/4, 481/6, 481/7, 482/1, 482/3, 482/4, 483/1, 483/3, 483/4, 484/1, 484/2, 485/1, 485/2, 486/1, 496/2, 496/3,

 

obręb 03 Place,

arkusz 7, numery działek: 98 (98/1, 98/2), 101 (101/1, 101/2),

 

obręb 10 Metalowiec,

arkusz 6, numery działek: 1, 7/4 (7/7, 7/8), 7/6 (7/9, 7/10), 56 (56/1, 56/2), 84/2 (84/22, 84/23), 85/1 (85/3, 85/4), 255 (255/1, 255/2),

arkusz 43, numery działek: 1 (1/1, 1/2), 23/1 (23/3, 23/4), 23/2 (23/5, 23/6), 55, 87, 92/1, 126, 151, 190, 197/7,


- nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi teren, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:

 

Miasto Skarżysko-Kamienna:

 

obręb 14 Skarżysko Książęce:


arkusz 101
, numery działek: 1143/2, 6083 (6083/2),

arkusz 102, numery działek: 6035 (6035/2), 6057 (6057/2), 6093, 6094 (6094/2), 6095 (6095/2), 6098 (6098/2), 6101 (6101/2), 6111 (6111/2), 6112 (6112/2), 6113 (6113/2),
arkusz 103, numery działek: 1735 (1735/2), 6115 (6115/2), 6116, 6117 (6117/2), 6133 (6133/2), 6135/1, 6135/2, 6136, 6137, 6138, 6140, 6141, 6142, 6144/1, 6144/2, 6145, 6146, 6148/3, 6153/1 (6153/5), 6154 (6154/2), 6155 (6155/2), 6156 (6156/2), 6166 (6166/2), 6167 (6166/2, 6166/3),
arkusz 104, numery działek: 12/300 (12/302),
arkusz 105, numery działek: 2218, 2219 (2219/2), 2221 (2221/2), 2223 (2223/2), 2224 (2224/2), 2225 (2225/2), 2226 (2226/2), 2227 (2227/2), 2228, 2229, 2231, 2233, 2234, 2235, 2236,
arkusz 106, numery działek: 6238, 6244, 6251, 6252, 6253, 6254, 6255 (6255/2), 6259 (6259/2), 6262 (6262/2),

arkusz 108, numery działek: 6421 (6421/2),


obręb 15 Pogorzałe:


arkusz 116, numery działek: 46/300 (46/302, 46/303), 47/300 (47/302), 67/300 (67/303),

obręb 1 Milica:


arkusz 1, numery działek: 98/1200 (98/1202, 98/1203), 120/1203 (120/1205, 120/1206), 121/1200 (121/1202),
arkusz 5, numery działek: 161, 171, 210/2, 213/2 (213/4), 230/3 (230/5), 438, 445/1, 445/2, 453/1, 454/1, 457/2, 466/2, 466/12 (466/23), 466/14, 466/15 (466/25), 488/4, 488/5, 496/5, 496/6,

 

 

obręb 10 Metalowiec:

 

arkusz 6, numery działek: 5/1, 6, 7/4 (7/8), 7/6 (7/10), 56 (56/2), 84/2 (84/23),
arkusz 43
, numery działek: 1 (1/2), 20, 23/2 (23/6), 197/8.


    Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi - przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Ponadto numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren (przebieg drogi) zostały oznaczone pogrubioną czcionką.

    Zaznacza się, że zgodnie z art. 11d ust. 9 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dniem ukazania się zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa wyżej, jest nieważna (art. 11d ust. 10 ww. ustawy).

   Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że postanowieniem z dnia 20.01.2010r., znak: IG.III.7047-26/09, zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania przedmiotowej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, do czasu zakończenia oceny oddziaływania na środowisko, którą będzie przeprowadzał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, stosownie do przepisów art. 88 ust. 4 w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

 

    Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z postanowieniem i aktami sprawy w Wydziale Infrastruktury i Geodezji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, pokój 811 i 835 (VIII p.), od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 ÷ 15:30. Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia w powyższej sprawie, a zawiadomienie o wydaniu postanowienia uważa się za doręczone. Jednocześnie informuje się, że strony postępowania w terminie czternastu dni, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia w sposób określony wyżej, mogą składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów.

    Wgląd w akta sprawy i zapoznanie z treścią postanowienia nie są obowiązkowe.

    Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania. Ponadto stronami w sprawie mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie inwestycji.


bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.