Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Mamy kolejny milion

cis [lid].jpgJuż po raz drugi udało się Gminie Skarżysko-Kamienna otrzymać pieniądze na aktywizację zawodową dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tym razem Centrum Integracji Społecznej otrzymało na lata 2010-2011 ponad milion złotych na realizację projektu „Ocal marzenia – nie czekaj, działaj, pracuj.” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego program operacyjny Kapitał Ludzki. W marcu rozpocznie się nabór chętnych do wzięcia udziału w projekcie.  


Realizacja projektu „Ocal marzenia – nie czekaj, działaj, pracuj” rozpocznie się w marcu 2010 zaś zakończy w październik 2011 roku. W ramach projektu zostanie zaktywizowanych zawodowo i społecznie 50 osób w następujących grupach zawodowych: krawiecka, budowlana, ogrodniczo-porządkowa oraz magazynier – sprzedawca z umiejętnością obsługi kasy fiskalnej i komputera. Uczestnictwo w projekcie zostanie rozłożone na 2 edycje po 7 miesięcy każda. W każdej edycji uczestniczyć będzie po 25 osób. Nabór na pierwszą edycję rozpocznie się w marcu 2010 roku natomiast zajęcia rozpoczną się w czerwcu 2010 roku a zakończą w grudniu 2010 roku. W ramach każdej z edycji uczestnicy będą otrzymywać świadczenie integracyjne, przez pierwszy miesiąc tzw. Okres próbny w wysokości 50% zasiłku dla bezrobotnych, natomiast w pozostałym okresie uczestnictwa w wysokości 575 złotych brutto.

W ramach reintegracji społecznej uczestnicy będą odbywać zajęcia z psychologiem, terapeutą uzależnień, doradcą zawodowym, prawnikiem, zajęcia z przedsiębiorczości, zajęcia z informatyki. Każdy z uczestników jest dodatkowo ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków, otrzymuje bilety na dojazdy do Centrum Integracji Społecznej, otrzymuje posiłek i ubrania robocze. Dla wyróżniających się uczestników z każdej z edycji istnieje możliwość skierowania i opłacenia kursu prawa jazdy kat. B wraz z egzaminem ( po 5 osób z każdej edycji), kursu prawa jazdy kat. C lub D wraz z egzaminem ( po 3 osoby z każdej edycji). Ponadto 24 osoby będą mogły zdać egzaminy czeladnicze. W sumie cały projekt kosztować będzie 1 001 724,80 zł.

Projekt „ Ocal marzenia – nie czekaj, działaj, pracuj” jest kontynuacją działalności Centrum Integracji Społecznej Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna podjętych w ramach realizowanego jeszcze do 30 marca 2010 roku projektu „KOP! Kreujemy Optymistyczną Przyszłość – projekt utworzenia Centrum Integracji Społecznej jako struktury aktywizacji osób wykluczonych w mieście Skarżysku - Kamiennej” o wartości 691 238,85 zł współfinansowanego również przez Unię Europejską w ramach EFS program operacyjny Kapitał Ludzki.

W ramach projektu zaktywizowanych zostało 45 osób z terenu miasta Skarżysko-Kamienna w trzech grupach warsztatowych: krawieckiej, remontowej i ogrodniczo porządkowej. W trakcie realizacji projektu dwoje uczestników podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy, 3 osoby ukończyły kurs prawa jazdy kat. B i zostały skierowane na egzamin, 10 osób ukończyło kurs florystyczny, 15 osób kurs obsługi kasy fiskalnej, a 15 osób przystąpi do zdawania egzaminu czeladniczego.

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.