Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Prezydent przyznał pieniądze

Herb-1 [].jpgW grudniu zakończył się konkurs ofert na zadania własne gminy, które będą  realizowane w 2010 roku. Pieniądze zostały rozdysponowane pomiędzy organizacje pozarządowe.

Prezydent Roman Wojcieszek przeznaczył ponad 900.000 zł na realizację programu współpracy gminy Skarżyska-Kamiennej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok. Pieniądze zostały rozdysponowane w czterech zakresach:

1. na gminny program profilaktyki i rozwiązania problemów - 479 994,00 zł
2. na kulturę fizyczną i sport - 339 900,00 zł
3. na kulturę i ochronę dziedzictw narodowego - 38 074,00 zł
4. na pomoc społeczną i ochronę zdrowia - 61 800,00 zł

 

Pieniądze otrzymają nastepujące organizacje:


Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań gminy w 2010 roku.

1.W zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Prezydent Miasta  dokonał wyboru następujących ofert

 

 

l.p

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT /NAZWA OFERENTA

Oferta kompletna

tak/nie

(ocena formalna)

 

wartość punktowa

Przyznana kwota dotacji

1

Polski Czerwony Krzyż

Tak

67

7 000,00

2

Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia

Tak

73

27 000,00

3

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Tak

62

6 500,00

4

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Parafii  NSJ

Tak

60

2 500,00

5

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1

Tak

66

4 500,00

6

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2

Tak

67

13 000,00

7

Szkoła Podstawowa Nr 3

Tak

70

13 000,00

8

Szkoła Podstawowa Nr 9 

Tak

69

7 560,00

9

Stowarzyszenie Społeczne „Wzajemna Pomoc” 

Tak

75

32 500,00

10

Stowarzyszenie Pomocy „ARKA NOEGO”

Tak

73

25 000,00

11

Stowarzyszenie Trzeźwościowe „KAMIENNA”

Tak

76

20 000,00 

12

Zespół Szkół Publicznych Nr 1

Tak

67

10 500,00

13

Szkoła Podstawowa Nr 8

Tak

67

16 556,00

14

Szkoła Podstawowa Nr 5   

Tak

67

16 000,00

15

Szkoła Podstawowa Nr 1

Tak

60

18 000,00

16

Miejskie Centrum Kultury

Odrzucona z powodu błędów formalnych

-

-

17

Zespół Placówek Oświatowych Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań”

Tak

58

rezygnacja

18

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

Tak

75

24 400,00 

19

Parafia Rzymskokatolicka  NSJ

Tak

73

45 690,00

20

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Tak

74

60 000,00

21

Szkoła Podstawowa Nr 7

Tak

69

18 000,00

22

Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP  o.o. Franciszkanów

Tak

75

44 000,00

23

Zespół Szkół Publicznych Nr 4

Tak

67

 11 288,00

24

Parafia Rzymskokatolicka Św. Józef

Tak

75

57 000,00

25

Zespół Szkół Transportowo -Mechatronicznych

Nie

-

-

Razem

 

479 994,00

 

 

2. W zakresie kultury fizycznej i sportu Prezydent Miasta dokonał wyboru następujących ofert:

 

 

 

l.p

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT /NAZWA OFERENTA

Oferta kompletna

tak/nie

 wartość punktowa

Przyznana kwota dotacji

1

PTTK

 Odrzucona z powodu błędów formalnych

-

-

2

Amatorskie Towarzystwo Piłkarskie

Tak

69

9 000,00

3

Międzyszkolny Klub Sportowy „Gala”

Tak

67

42 000,00

4

Uczniowski Klub Sportowy RELAKS

Tak

74

5 980,00

5

Olimpiady Specjalne Polska

Tak

73

12 000,00

6

TKKF „Sygnał”

Tak

77

6 500,00

7

Międzyzakładowy  Klub Sportowy GRANAT

Tak

69

109 000,00

8

Skarżyskie Towarzystwo Sportowe

Tak

73

100 000,00

9

Skarżyski Klub Górski EXTREME

Tak

64

7 000,00

10

Kielecki Klub Karate KYOKUSIN

Tak

65

15 000,00

11

Związek Harcerzy Rzeczypospolitej

Tak

63

4 250,00

12

Młodzieżowy Integracyjny Klub Sportowy ”Kolejarz”

Odrzucona z powodu błędów formalnych

-

-

13

Zespół Placówek Opieki Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań”

Tak

63

rezygnacja

14

Zespół Szkół Publicznych Nr 1

 Odrzucona z powodu błędów formalnych

-

-

15

Skarżyskie Towarzystwo Cyklistów

Tak

76

6 000,00

16

Uczniowski Klub Sportowy „ERBEL”

Tak

73

5 000,00

17

Stowarzyszenie Inicjatyw Europejskich

Tak

67

18 170,00

Razem

       339 900,00

3. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Prezydent Miasta dokonał wyboru następujących ofer

lp

 

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT /NAZWA OFERENTA

Oferta kompletna tak/nie

wartość punktowa

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie PraOsada Rydno

Tak

74

16 400,00

2.

II Liceum Ogólnokształcące

Tak

64

1 750,00

3.

Zespół Placówek Opieki Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań

Tak

66

1 000,00

4.

Polskie Towarzystwo Historyczne

Tak

63

2 500,00

5.

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

Tak

60

2 024,00

6.

Stowarzyszenie Seniorów „Złota Przystań”

Tak

60

3 000,00

7.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Tak

66

6 400,00

8.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Parafii NSJ

Tak

63

5 000,00

razem

      38 074,00


4. W zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia Prezydent Miasta dokonał wyboru następujących ofert:

lp

 

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT /NAZWA OFERENTA

Oferta kompletna tak/nie

wartość punktowa

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi HDK „Dar Serca”

Tak

65

2 000,00

2.

Polski Związek Głuchych

Tak

65

5 000,00

3.

Polski Czerwony Krzyż

Tak

71

9 000,00

4.

Stowarzyszenie Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia

Tak

85

26 000,00

5.

Miejskie Centrum Kultury

Odrzucona z powodu błędów formalnych

-

-

6.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Tak

74

5 000,00

7.

Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności

Tak

64

3 000,00

8.

Towarzystwo Przyjaciół Chorych

Tak

61

6 800,00

9.

Polskie Stowarzyszanie Diabetyków

Odrzucona z powodu błędów formalnych

-

-

10

Skarżyski Klub Amazonek

Tak

68

5 000,00

razem

 61 800,00


bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.