Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Niebezpieczne zabawki

fajer1.gifW okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku wzrasta sprzedaż artykułów pirotechnicznych. Nieumiejętne posługiwanie się fajerwerkami oraz brak znajomości przepisów dotyczących magazynowania środków pirotechnicznych najczęściej kończy się tragicznym wypadkiem. Nad właściwym przestrzeganiem przepisów czuwać będzie skarżyska Straż Miejska.


Informujemy, że w związku ze wzrostem sprzedaży środków pirotechnicznych w okresie przedświątecznym Straż Miejska w Skarżysku-Kamiennej będzie kontrolować miejsca w których sprzedawane są Fajerwerki i petardy. Strażnicy będą przypominać kupującym o zasadach ostrożnego obchodzenia się z fajerwerkami. Sprzedawcy będą pouczani, że nie wolno sprzedawać fajerwerków i petard osobom niepełnoletnim. Grozi za to kara grzywny do 500 zł.


Warunki dopuszczenia
do obrotu środków pirotechnicznych


Obrót wyrobami pirotechnicznymi może być prowadzony wyłącznie w pomieszczeniach: sklepowych, zapleczach oraz pomieszczeniach magazynowych, pod warunkiem spełnienia przez nieokreślonych wymagań. Tym samym wykluczona jest możliwość prowadzenia obrotu wyrobami pirotechnicznymi np. z samochodów lub na targowiskach, w handlu obwoźnym i obnośnym. Osoba prowadząca sprzedaż wyrobów pirotechnicznych powinna mieć zezwolenie na handel w którym powinno być wyszczególniony obrót wyrobami pirotechnicznymi. Brak takiego zezwolenia karze się karą grzywny do 500 zł.
Sprzedawane materiały pirotechniczne powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu, odpowiednie atesty i muszą być zaopatrzone w polską instrukcję obsługi.
Przed odpalenie petardy czy też fajerwerku należy przeczytać dokładnie instrukcję obsługi i postępować zgodnie z nią.

fajer1.jpeg


Kilka rad i uwag
dotyczących obchodzenia
się z petardami i fajerwerkamifajer1.jpg- Kupując materiały pirotechniczne trzeba zwracać uwagę, czy są one dopuszczone w naszym kraju do użytku - to znaczy czy zostały przetestowane (posiadają atesty) i są bezpieczne dla użytkownika.

- Zachować odpowiednią odległość od zabudowań.

- Należy starać się przewidywać ewentualny możliwy tor lotu fajerwerku tak, aby nie spowodować zagrożenia życia i zdrowia innych osób oraz nie doprowadził do uszkodzenia mienia.

- Fajerwerków nie należy używać w grupie osób oraz w miejscach, gdzie mogą spowodować zagrożenie np. pożar

- Materiały pirotechniczne nie powinny odpalać osoby pijane, które mają ograniczoną zdolność do realnej oceny sytuacji.

- Odpalania fajerwerków nie powinny dokonywać dzieci.

- Jeżeli petarda nie odpaliła, nie należy przy niej majstrować, zapalać po raz drugi, bezpieczniej będzie wziąć drugą - niewypał zaś polać wodą lub obsypać śniegiem nie dotykając. Zachować bezpieczną odległość od niewypały.

- Odpalając petardę należy pamiętać o zwierzętach, dla nich huk wystrzału to bardzo duży stres.

- Fajerwerki należy kupować tylko w miejscach do tego wyznaczonych nie kupuj petard sprzedawanych na ulicach z rozstawionych stoisk czy samochodu.

- Najwięcej obrażeń powstaje w wyniku odpalania wyrobów pirotechnicznych z ręki.

- Nie odpalaj fajerwerków w domu i z balkonu.

- Nie odpalać środków pirotechnicznych w dużych skupiskach ludzkich.

- Amatorowi fajerwerków, który nieostrożnie obchodzi się z petardami, grozi mandat lub wniosek o ukaranie do Sądu Grodzkiego.


Życzymy zdrowych,
wesołych i bezpiecznych świąt.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.