Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Nie bądź obojętny - pomóż bezdomnym

straz miejska sko-kam [].JPGStraż Miejska jak co roku prowadzi akcję „Bezdomny”. Okres pierwszych przymrozków oraz nadchodząca zima niosą ze sobą ryzyko utraty zdrowia, a nawet życia osób na skutek nadmiernego wychłodzenia organizmu. Najbardziej narażone na tego typu zagrożenia są osoby bezdomne, bezradne oraz samotne.

Nie można pozostawić ich bez opieki. Tym bardziej, że na terenie Skarżyska-Kamienna działa noclegownia dla bezdomnych przy Sanktuarium Ostrobramskim ul. Wileńska 34. Tam dach nad głową mogą znaleźć osoby bezdomne. Muszą spełniać jeden warunek – być trzeźwym i nie pić alkoholu. Jednak, aby osoby bezdomne mogły skorzystać z tej pomocy, najpierw muszą do noclegowni dotrzeć. Strażnicy Straży Miejskiej nie ukrywają, że istotna jest tu rola społeczeństwa. Apelujemy aby nie przechodzić obojętnie obok takich osób. Celem naszych działań jest bezpośrednie dotarcie do osób bezdomnych, a także uświadamianie społeczeństwu, że ludzie należący do grupy ryzyka pozostawieni sami sobie mogą nie mieć szansy przetrwania zimy. Najprostszą formą pomocy jest powiadomienie odpowiednich służb lub instytucji takich jak: Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, MOPS. Apelujemy też do właścicieli niezamieszkałych budynków aby zabezpieczali je przed dostępem osób trzecich, a także sprawdzali czy ktoś nielegalnie przebywa w ich budynku. Ponadto Straż Miejska wydrukuje ulotki o wszelkich formach pomocy bezdomnym z numerami telefonów i adresami kontaktowymi. Ulotki będą wręczane bezdomnym i wykładane w miejscach gdzie przebywają bezdomni. Straż Miejska jak co roku wspólnie z pracownikami MOPS będzie sprawdzała miejsca gdzie przebywają bezdomni i kierowała ich do punktów gdzie zostanie im udzielona pomoc.
Apelujemy o włączenie się do tej akcji wszystkich mieszkańców Skarżyska
- nie bądźmy obojętni - obojętność zabija.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.