Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Cenne nagrody

Herb-1 [].jpgPowiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Szkoła Podstawowa Nr 9, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ogłaszają II Międzyszkolny Konkurs dla uczniów klas V skarżyskich szkół podstawowych „Ksiądz profesor Włodzimierz Sedlak – badacz, naukowiec, odkrywca sercem Skarżyszczanin…”. Sponsorem nagrody głównej jest Prezydent Miasta Skarzyska - Kamiennej Roman Wojcieszek.Regulamin konkursu

Cele konkursu:
- zainteresowanie osobą profesora uczniów i nauczycieli
- poznanie przez uczniów sylwetki  ks. prof. Włodzimierza Sedlaka i jego związków
  z regionem świętokrzyskim
- zwiedzenie Izby Pamięci  znajdującej się w budynku Biblioteki Publicznej przy ulicy Towarowej 20
- kształtowanie postawy badawczej
- rozwijanie zainteresowań własnym regionem
- doskonalenie umiejętności prezentacji

Organizacja konkursu:
I. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach.
1. Każdą szkołę  podstawową reprezentuje 5 uczniów z klasy V.
2. Zgłoszenia uczestników   przyjmowane będą  listownie  lub  telefonicznie   do dnia 30.10.2009 r. :
    w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 9 , ul Warszawska 54,  tel. 041 2 532 355
    i w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Towarowa 20, tel. 041 25 12 037

II. Pierwszy etap  odbędzie się w SP nr 9 w dniu 27.11.2009r. o godz. 1200

1.Polega na napisaniu testu złożonego z 28  pytań w czasie 60 minut.
2.Test obejmuje wiadomości dotyczące biografii ks. prof. Włodzimierza Sedlaka ze szczególnym uwzględnieniem jego związków z regionem świętokrzyskim.
3.Podstawą  przygotowania się do I etapu konkursu stanowi książka: ,,Waldek ze Skarżyska, Rzecz o Włodzimierzu Sedlaku” (pozycja znajduje się w szkolnej bibliotece każdej skarżyskiej szkoły podstawowej”).

III. Drugi etap odbędzie się w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej,
 ul. Towarowa 20. w dniu 27.02. 2010r. o godz. 1000

1. Do drugiego etapu przejdzie 15 uczniów, którzy osiągną najwięcej punktów w pierwszym etapie. 
2. Drugi etap obejmować będzie:
a) Rozwinięcie jednej ,,myśli” profesora w czasie 3-5 minut
b)Wykonanie teczki tematycznej (portfolio) na  temat:  ,,Związki ks. prof. Włodzimierza Sedlaka z regionem świętokrzyskim”.
3. Dodatkowe 3 punkty można zdobyć za przeprowadzenie i pisemną dokumentację wywiadu z osobą, która .znała lub słyszała o ks. prof. Włodzimierzu Sedlaku.
4.  Zestawianie punktacji w drugim etapie  - wg wzoru:

 

Imię i nazwisko ucznia

Punkty za rozwiniecie myśli

Punkty za profolio


Punkty za przeprowadzenie

i pisemną dokumentację

wywiadu

 


 

 5. Rozwinięcie myśli  i ewentualny  wywiad należy przygotować również w formie pisemnej dla komisji konkursowej. Razem z portfolio -  dostarczyć do 24.02.2010r..

6. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w lutym.

O dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród  szkoły zostaną powiadomione.

 Wszyscy uczestnicy II etapu otrzymają nagrody.

Ponadto gwarantowana jest nagroda główna sponsorowana przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.