Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Kasa z Unii

podpisanie umowy Kielce [640 x 457].JPG21 września Prezydent Roman Wojcieszek podpisał w Kielcach umowę na Rekultywację terenu byłego Zakładu Chemicznego Organika Benzyl. 24 września zaś zastępca prezydenta Zdzisław Kobierski podpisze w Kielcach preumowę do projektu „Kompleksowego przygotowania terenów pod inwestycje w Skarżysku - Kamiennej”21 września Prezydent Roman Wojcieszek podpisał w Kielcach umowę na Rekultywację terenu byłego Zakładu Chemicznego Organika Benzyl w Skarżysku - Kamiennej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu to ponad 12,5 miliona złotych, z czego dofinansowanie stanowi 60 % tj. ponad 7,5 miliona złotych. Projekt zostanie zakończony we wrześniu 2011 roku.

podpisanie umowy Kielce [640 x 457].JPG

mapka benzyl [640 x 457].jpg


Zaś 24 września zastępca prezydenta Zdzisław Kobierski podpisze w Kielcach kolejną preumową. Dotyczyć ona będzie projektu „Kompleksowego przygotowania terenów pod inwestycje w Skarżysku - Kamiennej”. Projekt został złożony przez miasto w 2008 r. oraz w drugim naborze. Przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczno- techniczną. Inwestycja obejmuje: przebudowę ul Asfaltowej (od skrzyżowanie z ulicą Mościckiego -1260 metrów, przebudowę chodnika o szerokości 2 m), budowę oświetlenia ulicznego o długości 132 m, budowę kanalizacji deszczowej i ogólne uporządkowanie działki. Całkowity koszt robót to ponad 4,5 mln złotych, z czego dofinansowanie wynosi ponad 2,5 mln zł.

mapka inwestycyjna [640 x 457].jpg

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.