Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Co na to Konserwator Zabytków?

pomnik_wit_5_lid.jpgPod koniec czerwca 2009 roku Prezydent Miasta Roman Wojcieszk złożył wniosek do Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków w Kielcach w celu wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wpisania nagrobka rodziny Witwickich do rejestru zabytków. 26 sierpnia specjalna komisja dokona oględzin nagrobka. Ekspertyza komisji będzie miała decydujący wpływ na końcową decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W  dniu 26.08.2009r. o godz 10.00 odbędą się oględziny żeliwnego nagrobka rodziny Witwickich na cmentarzu parafialnym w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Cmentarnej w związku z wnioskiem Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna o wpisanie go do rejestru zabytków. Nagrobek rodziny Witwickich jest jednym z najpiękniejszych zabytków skarżyskiej nekropolii znajdującej sie na osiedlu Zachodnie. Wpisanie nagrobka do rejestru zabytków pomogłoby uregulować jego status prawny i na trwałe zapewniłoby pieniądze potrzebne na jego utrzymanie.

pomnik_wit_1_640_x_457.jpgpomnik_wit_2_640_x_457.jpgpomnik_wit_3_640_x_457.jpgpomnik_wit_4_640_x_457.jpg

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.