Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Będzie Radosna szkoła ?

radosna_szkola.jpgGmina Skarżysko-Kamienna 3 sierpnia zgłosiła chęć uczestnictwa w rządowym programie "Radosna szkoła”, który będzie realizowany w naszym mieście w latach 2009 – 2014. Projekt ma na celu zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach podstawowych poprzez zapewnienie dodatkowej pomocy finansowej ze środków budżetu państwa oraz gminy. Już w tym roku z pomocy skorzysta 6 skarżyskich podstawówek.

 

 

 

Program “Radosna szkoła” ma zapewnić szkołom podstawowym wsparcie finansowe na tworzenie miejsc zabaw. W ramach bezzwrotnej pomocy każda szkoła może otrzymać jednorazowo od 6.000 zł do 18.000 zł. na wyposażenie miejsc zabaw (np. świetlic) w pomoce dydaktyczne lub na budowę i modernizacje miejsc zabaw (np. place zabaw). Zakup pomocy dydaktycznych oraz modernizacja lub budowa placów zabaw pomogą w stworzeniu naturalnych sytuacji do diagnozy i terapii. Umożliwi to wczesne wykrywanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci, ćwiczenie w zabawie właściwych postaw ciała, koordynacji wzrokowo – ruchowej, koncentracji uwagi i orientacji przestrzennej.

Gmina Skarżysko postanowiła w tym roku skorzystać z okazji i przystąpić do rządowego programu “Radosna Szkoła”. Dzięki temu już w 2009 roku Szkoła Podstawowa nr 2, 7, 8, 9 otrzymają środki finansowe na zakup pomocy dydaktyczny oraz na modernizację lub budowę placów zabaw. Natomiast Szkoły Podstawowe nr 3 i 4 otrzymają dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych. Połowę wkładu dofinansowania na budowę lub modernizację placów zabaw przy szkołach podstawowych zabezpiecza Urząd Miasta. W następnych latach do programu Urząd Miasta będzie zgłaszał wszystkie szkoły podstawowe z terenu naszej Gminy. Obecnie czekamy na odpowiedź z Ministerstwa Edukacji, czy gmina Skarżysko-Kamienna została zakwalifikowana do realizacji tego programu.

 

radosna_szkola.jpgradosna_szkola_2.jpg

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.