Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Stypendia szkolne

Herb-1 [].jpgDo 15 września 2009r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych wnioski będą przyjmowane do 15 października 2009r.

Wnioski można pobierać w Urzędzie Miasta - w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu (pokój nr 68). Miesięczna wysokość dochodu netto w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium nie może być wyższa niż 351 zł na osobę.
Wypełnione wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2009 r., a w przypadku słuchaczy wymienionych wyżej kolegiów – do 15 października 2009 r. w Wydziale Oświaty – pokój nr 68 (II piętro).

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.