Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Już nam nie zaszkodzi

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej przeznaczył na 2009 r. kwotę 130.000 zł. na „Demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie gminy Skarżysko-Kamienna.”Pieniądze zostały ujęte w Planie Przychodów i Wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.W związku z realizacją zadania „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie gminy Skarżysko-Kamienna.” obecnie:

- zdemontowano, odtransportowano i zutylizowano eternit z 29 dachów, na łączną kwotę 53.644,60 zł (zrealizowano faktury)

- wysłano do firmy wyłonionej w drodze przetargu zlecenia na demontaż, transport i utylizację eternitu z 14 pokryć dachowych, na kwotę 21.166,12 zł (w trakcie realizacji)

- wydano również  29 oświadczeń na kwotę 44.920,70 zł., z których wynika,
że demontażu, transportu i utylizacji eternitu z pokryć dachowych dokona uprawniona firma wyłoniona w drodze przetargu przez UM. Oświadczenia te stanowią załącznik do wniosku o zgłoszenie w Starostwie Powiatowym zmiany pokrycia dachowego.
 
Łączne koszty związane z dofinansowaniem przez UM demontażu transportu
i utylizacji eternitu z pokryć dachowych stanowią na dzień  28.07.2009r. kwotę 119.731,42 zł

UWAGA:
Kwota ta może ulec zmianie, w przypadku sprzeciwu Starostwa Powiatowego co do zgłoszenia zmiany pokrycia dachowego, bądź rezygnacji z dofinansowania przez osoby zainteresowane (takie sytuacje są sporadyczne).

Obecnie pozostała jeszcze do wykorzystania kwota 10.268,58 (szacunkowo pieniądze te powinny wystarczyć w przybliżeniu na demontaż, transport i utylizację eternitu z ok. 6 dachów po 150 m2).

Procedura realizacji zadania:

1.Osoba zainteresowana powinna zgłosić się do Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej, Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w celu pobrania oświadczenia z którego wynika, że demontażu, transportu i utylizacji eternitu z pokrycia dachowego dokona uprawniona firma wyłoniona w drodze przetargu przez UM.

2. Z oświadczeniem tym, należy udać się do Starostwa Powiatowego, do Wydziału Architektury Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego i zgłosić zmianę pokrycia dachowego. Zgłoszenie trwa 30 dni.

3.Po uzyskaniu w Starostwie Powiatowym zaświadczenia co do braku sprzeciwu do zgłoszenia zmiany pokrycia dachowego, należy je dostarczyć do Urzędu Miasta oraz wypełnić wniosek o dofinansowanie.

4.UM zleca firmie wyłonionej w drodze przetargu, realizację demontażu, transportu i utylizacji eternitu z pokryć dachowych.

5.Po zrealizowaniu zadania firma przekazuje wystawioną na UM fakturę, która w  pełni finansowana jest ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.