Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

MSWiA stawia na Skarżysko

MSWiA [lid].jpgW 2008 roku na terenie Skarżyska - Kamiennej realizowany był program rządowy dotyczący ograniczania przestępczości i zachowań aspołecznych „Razem bezpieczniej” pn. „Apel o nieagresję”.  Skarżyski projekt został wysoko oceniony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w związku z tym został zgłoszony do konkursu Europejskiej Nagrody Prewencji Kryminalnej (ESPA).

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  wytypowało projekt przygotowany przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta do udziału w konkursie Europejskiej Nagrody Prewencji Kryminalnej (ESPA). Konkurs ten został ogłoszony w ramach Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej (EUCPN), mogą uczestniczyć w nim wszystkie państwa członkowskie przedkładając tylko jeden projekt w danym roku. Konkurs Europejskiej Nagrody Prewencji Kryminalnej ECPA cieszy się wśród Państw Członkowskich UE dużym zainteresowaniem, a jego rozstrzygnięcie nastąpi podczas Konferencji Dobrych Praktyk organizowanych w dniach  9-10 grudnia 2009r. w Sztokholmie.
          Pozytywnie zostały również ocenione pod względem formalnym dwa wnioski konkursowe złożone przez Gminę Skarżysko - Kamienna tj. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Centrum Integracji Społecznej do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII PO KL Promocja integracji społecznej  Poddziałanie 7.2.1, czekamy na ocenę merytoryczną.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.