Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

A nagrody czekają !

Bez samochodu [lid].jpgOd 16 – 22 września 2009 roku w Skarżysku-Kamiennej organizowane będą imprezy związane z obchodami „Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu”  oraz „Europejskiego Dnia bez Samochodu”. W związku z tym Urząd Miasta zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursach plastycznych oraz w konkursie multimedialnym. Atrakcyjne nagrody już czekają na zwycięzców.


Konkurs plastyczny kierowany jest do uczniów szkół podstawowych, zaś konkurs multimedialny do młodzieży uczącej się w gimnazjach. Oba konkursy organizowane są przez Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej w związku z obchodami „Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu”„Europejskiego Dnia bez Samochodu”. Na zwycięzców czekają atrakcje nagrody. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w konkursach oraz do zapoznania się z regulaminem konkursowym.

REGULAMIN KONKURSÓW PLASTYCZNYCH I MULTIMEDIALNEGO

CELE:

1. Głównym celem jest włączenie się do „Europejskiego Dnia bez samochodu”.
2. Przybliżenie dzieciom i młodzieży idei ochrony środowiska naturalnego.
3. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży postawy zdrowego i ekologicznego trybu życia.
4. Kształtowanie świadomości skarżyszczan w zakresie ograniczenia korzystania z samochodów na
    rzecz przyjaznych dla środowiska form transportu.

TEMATYKA:

Tematyka prac związana jest z zagadnieniem ochrony środowiska, propagowaniem idei kultury fizycznej, ruchu oraz zdrowego trybu życia.
KATEGORIE:
„Europejski Dzień bez samochodu”
temat przewodni tegorocznej edycji: „Popraw KLIMAT swojego miasta”
konkursy plastyczne:
1. kategoria I (grupy przedszkolne dzieci w wieku 4-6 lat) – „Jak wygląda świat bez samochodu ?”,
2. kategoria II (uczniowie klas I-III szkoły podstawowej) – „Popraw klimat swojego miasta”,
3. kategoria III (uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej) – „Popraw klimat swojego miasta”.
konkurs multimedialny:
kategoria IV- (uczniowie szkół gimnazjalnych) – „Popraw klimat swojego miasta – prezentacja multimedialna”.

WARUNKI KONKURSÓW:

1. Każda osoba/grupa przedszkolna może zgłosić 1 pracę plastyczną z danej kategorii, lub 
    multimedialną,
2. Technika prac plastycznych jest dowolna, płaska (nie przyjmujemy prac przestrzennych),
3. Format nie może przekraczać wymiarów A-4,
4. Prace multimedialne powinny być dostarczone na nośniku CD lub DVD w zamkniętym
    i opisanym opakowaniu,
5. Wszystkie prace muszą być czytelnie opisane na odwrocie i zawierać:
  - imię i nazwisko autora,
  - ewentualny tytuł pracy,
  - wiek oraz nr kategorii, do której się zalicza autor,
  - dokładny adres, nr telefonu i ewentualnie e-mail uczestnika konkursu,
  - imię i nazwisko opiekuna grupy przedszkolnej, nr przedszkola.
6. Prace plastyczne zrolowane nie będą klasyfikowane.
7. Prace przechodzą na własność Organizatora.
8. Laureaci konkursu zostaną osobno poinformowani o miejscu i czasie wręczenia nagród.
9. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez   
    wypłacania honorariów autorskich.
10. Prace należy dostarczyć na adres:
Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej, Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, pokój nr 73.
Termin składania prac upływa 10 września 2009 roku, nie liczy się data stempla pocztowego.
11. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację wszystkich jego warunków.
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu przez Prezydenta Miasta
    Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją.
2. Pośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze i przyzna nagrody za 3 najciekawsze
    prace w każdej kategorii wiekowej w konkursach plastycznych i multimedialnym.

NAGRODY:

Konkursy plastyczne:
Kategoria I (grupy przedszkolne dzieci w wieku 4-6 lat):
    I miejsce – bon 500zł na zakup nagrody dla przedszkola,
    II miejsce – bon 300zł na zakup nagrody dla przedszkola,
    III miejsce – bon 200zł na zakup nagrody dla przedszkola.
Kategoria II i III:
    I miejsce – rower
    II miejsce – wieża
    III miejsce – odtwarzacz DVD
Konkurs multimedialny:
    I miejsce – rower
    II miejsce – wieża
    III miejsce – odtwarzacz DVD
3. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania specjalnych wyróżnień.
4. Decyzje Komisji są ostateczne.
5. Lista nagrodzonych zostanie ogłoszona na stronie internetowej Urzędu Miasta w terminie do
    16 września 2009 r. www.skarzysko.pl
6. Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta Skarżyska-Kam. 
    www.skarzysko.pl
7. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (0-41) 25-20-170
8. Wszyscy laureaci oraz  osoby wyróżnione  zobowiązane są do odebrania przyznanej nagrody. 
    Organizator nie wysyła nagród osobom, które nie zgłoszą się na ceremonię zakończenia
    konkursu i wręczania nagród.
9. Organizatorzy zapraszają do skorzystania z imprez towarzyszących.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.