Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Światłowody w Skarżysku

Mapka swiatlowody [lid].jpgTrwają niezbędne przygotowania do złożenia wniosku aplikacyjnego projektu „e świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych “JST”. Pięć gmin województwa świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 zadeklarowało chęć wspólnego działania w tym przedsięwzięciu.


Skarżysko - Kamienna wraz z pięcioma gminami województwa świętokrzyskiego:

  1. Gminą Ostrowiec Świętokrzyski,

  2. Gminą Końskie

  3. Gminą Staszów,

  4. Gminą Ożarów,

  5. Gminą Wiślica,


przygotowuje się do zawarcia porozumienia w sprawie budowy miejskich sieci światłowodowych.

Współpraca pomiędzy gminami ma polegać m.in. na przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego projektu „e świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych “JST”. Strony zadeklarowały chęć wspólnej realizacji przedsięwzięć dotyczących budowy miejskich sieci światłowodowych wraz z urządzeniami jako oddzielnego projektu pod nazwą „e-Świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych JST”. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony według procedury konkursowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 2, działanie 2.2.


W ramach zadania zaplanowane zostały do zrealizowania założenia zestawione w poniższych tabelach.


Beneficjent

Sieć światłowodowa

długość
[km]

Urządzenia

UM Skarżysko-Kamienna

Nowa (rurociąg + światłowód): 15 węzłów

12

 

UMiG Końskie

Nowa (rurociąg + światłowód):6 węzłów

1,5

Monitoring (18 kamer) +1 zestaw mobilny

Światłowód w istniejącym rurociągu

5

UM Ostrowiec Świętokrzyski

Nowa (rurociąg + światłowód): 42 węzły

16

 

Światłowód w istniejącym rurociągu

32

 

UMiG Staszów

Nowa (rurociąg + światłowód): 6 węzłów

6

Monitoring (11 kamer)
Hotspoty (11 AP)

Światłowód w istniejącym rurociągu

2

UMiG Ożarów

Nowa (rurociąg + światłowód): 6 węzłów

5,2

 

Światłowód w istniejącym rurociągu

1

 

UG Wiślica

Nowa (rurociąg + światłowód): 11 węzłów

2

Monitoring (10 kamer – tylko przyłącze św.)

 

SUMA – rurociągi kablowe:

42,7

 

 

SUMA – światłowód w istn. Rurociągu:

40

 

 

Razem:

82,7

 

Tabela nr 1. Zakres przedmiotowy projektu :„e-Świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych JSTBeneficjent

Szacunkowy koszt projektu brutto w mln. zł.

UM Skarżysko-Kamienna

3,65

UMiG Końskie

1,35

UM Ostrowiec Świętokrzyski

6

UMiG Staszów

3

UMiG Ożarów

0,6

UG Wiślica

0,43

RAZEM:

15,03

Tabela nr 2. Szacunkowy koszt projektu w podziale na poszczególnych Beneficjentów.

 

 

Mapka swiatlowody [640 x 457].jpg

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.