Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Medale za synów w wojsku

Srebrne medale „Za zasługi dla obronności kraju” otrzymało czworo rodziców ze Skarżyska-Kamiennej, których trzech synów nienagannie pełni lub pełniło czynną służbę w Wojsku Polskim.

Ceremonia wręczenia odznaczeń odbyła się 20 lutego 2007 r. w Starachowicach. Decyzją Ministra Obrony Narodowej Radosława Sikorskiego z dnia 27 września 2006r. medale nadano: Alinie i Wacławowi Falasie oraz Danieli Florczyk i Wiesławowi Bilskiemu.

Medale przypinał major Tomasz Andrzejewski, zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Starachowicach.

W tym samym dniu prezydent Skarżyska Roman Wojcieszek spotkał się z wyróżnionymi rodzicami w skarżyskim magistracie. Były dyplomy i upominki od urzędu. Przy kawie i cieście czas upłynął na wspomnieniach i miłej pogawędce. Rozmawiano m.in. na temat kobiet, które coraz liczniej służą w wojsku polskim.

Unia coraz bliżej Skarżyska

19 lutego b.r. prezydent Skarżyska Roman Wojcieszek wspólnie z Ewą Wierzbowicz, naczelnik wydziału inwestycji gospodarki komunalnej był w Warszawie. W tym dniu została podpisana umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Konsorcjum trzech firm w sprawie przygotowania wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia “Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym”.

Wykonawca ma 120 dni na przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku w Brukseli. Koszt inwestycji to 28 mln EURO, z czego dotacji unijnych możemy dostać blisko 70%.

- Projekt ten ma 99% szansy na jej doprowadzenie do końca. Zawsze istnieje jednak 1 % niepewności – mówi prezydent Roman Wojcieszek. - Dodam tylko to, że projekt ten znalazł się na liście indykatywnej (priorytetowej). W listopadzie spodziewamy się decyzji z Brukseli. Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, fizycznie rozpoczniemy inwestycję na wiosnę 2008r.

Zadbają o ład i porządek

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej uregulował już kwestie porządkowe w naszym mieście. Przetargi zostały rozstrzygnięte.

Opróżnianiem koszy miejskich zlokalizowanych na terenie Skarżyska-Kamiennej (375 sztuk) w 2007 r zajmie się kielecka firma MAKPOL. Miesięcznie wykonuje tą usługę za kwotę 8.025, 00 zł (brutto). W ubiegłym roku opróżnianiem koszy zajmowała się skarżyska firma SIGMA. W tym roku podjęła się ona tylko montażu ławek i koszy na śmieci zakupionych przez skarżyski Urząd Miasta.

Urząd Miasta podpisał już umowy na świadczenie innych usług. I tak. Przycinką drzew z uformowaniem ich koron zajmie się Pracownia Architektury Krajobrazu EDEN ze Skarżyska-Kamiennej. Jest to firma sprawdzona. W ubiegłym roku też świadczyła takie usługi. W tym roku gmina zapłaci im 17,55 zł (brutto) za jedną sztukę drzewa. Natomiast wycinką drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi imienia wraz z ich wywozem i utylizacją będzie się zajmowała, podobnie jak w ubiegłym roku, skarżyska firma TRANS. Za miniony rok gmina zapłaciła im ponad 18.000 złotych (brutto).

Uregulowana została ponadto sprawa sprzątania w rejonie targowiska miejskiego przy ulicy Rynek. W tym roku sprzątaniem zajmie się firma EXPOL-BIS, natomiast likwidacją dzikich wysypisk śmieci, po raz kolejny, Miejskie Usługi Komunalne.

Turniej Gier i Zabaw

 24 lutego w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Skarżysku-Kamiennej zostanie rozegrany Turniej Gier i Zabaw dla uczniów szkół podstawowych. W Turnieju weźmie udział pięć skarżyskich podstawówek.

Drużynę stanowić będą uczniowie jednej szkoły z klas I-VI i będzie się składać z 36 uczniów (po 18 dziewcząt i 18 chłopców z klas I-VI) po 3 chłopców i 3 dziewczynki z każdego poziomu. Zawody odbędą się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych nr 1 przy ulicy Sezamkowej w dwóch grupach wiekowych. Do zawodów przystąpią drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 1,7,4, 8 i 13.

Zawody odbędą się 24 lutego w takiej kolejności:
kl. I-III od godz.9.00 do 11.00
kl. IV-VI od godz.11.30 do 13.30

Zabawy dla klas I-III: sadzenie ziemniaków, wyścig na jednej nodze, sztafeta z przekładaniem szarfy, rzut piłeczką tenisową do ruchomego kosza, skoki na jednej nodze z kółkiem ringo pod kolanami, przekładanie krążków, rzut kółkiem ringo na materac, skoki obunóż z woreczkiem.

Zabawy dla klas IV-VI: kozłowanie piłki slalomem, rzut piłką do ruchomego kosza, skoki z kółkiem ringo na stopie, tor przeszkód, rzut kółkiem ringo partnera, skoki obunóż z woreczkiem, prowadzenie piłki nogą, rzut kręglarski do celu, skok w dal z miejsca dodawany.

Zakończenie turnieju i wręczenie nagród odbędzie się 3 marca o godz. 13.30

Jeden się wyłamał

 Prezydent Roman Wojcieszek podpisał umowę z ośmioma podmiotami działającymi na terenie Skarżyska na wykonanie prac związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych lub innego miejscowego zagrożenia.

Co roku gmina jest zobowiązana do podpisywania tego rodzaju umów. Podobnie i w tym roku zwróciła się z prośbą do tych firm, które posiadają maszyny i urządzenia transportowe o podpisanie tego typu umowy.

- Wysłaliśmy dziewięć pism, ale tylko osiem firm zgodziło się na podpisanie umów z gminą - potwierdził Zdzisław Kobierski, zastępca prezydenta. - Właściciel firmy Drogmas, pan Adam Sławiński odmówił podpisania takiej umowy.

Umowa została podpisana z Miejskimi Usługami Komunalnymi, Miejską Komunikacją Samochodową, Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, Energetyką Cieplną Miasta Skarżyska-Kamiennej, Zarządem Budynków Komunalnych Administrator, Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjno-Handlowym KOP-TRANS, Firmą TRANS i Zakładem Robót Inżynieryjno-Budowlanych “SKAR-BUD”.

- Wszystkim firmom, które podpisały z gminą umową i zgodziły się na pomoc – dziękuję – powiedział Roman Wojcieszek.

Przypominamy, że gmina wypłaca pieniądze za wykonaną usługę, czyli firmy dostają pieniądze jak gmina korzysta z pomocy tych firm.

Podobne porozumienia zostaną podpisane wkrótce z lokalnymi mediami, które w myśl Ustawy o stanie klęski żywiołowej Art. 26 są zobowiązane do nieodpłatnej i niezwłocznej publikacji komunikatów o stanie i usuwanie skutków klęski żywiołowej.

Pamiętamy i pamiętać będziemy

W niedzielę, 11 lutego, mieszkańcy Skarżyska oddali hołd patriotom z organizacji Orzeł Biały i Związku Walki Zbrojnej, którzy 67 lat temu zostali rozstrzeleni przez okupantów hitlerowskich na Borze.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji pomordowanych. Po Mszy Św. uroczystości przeniosły się pod pomnik w lesie na Borze.

- Nie musimy dziś pieczętować swych przekonań męczeńską krwią - bądźmy im jednak wierni. Bądźmy godnymi spadkobiercami ich największej ofiary. Nieustajmy w wysiłkach budowania lepszej Polski – powiedział do zgromadzonych przed pomnikiem Roman Wojcieszek, prezydent Skarżyska.

- Dzięki ofiarności tych ludzi mamy niepodległą Polskę – dodał minister Przemysław Gosiewski, który przybył specjalnie na uroczystości rocznicowe w Skarżysku.

Potem pod pomnikiem złożono kwiaty i znicze. Swoją obecnością uświetnił skarżyskie obchody minister Przemysław Gosiewski, wojewoda Grzegorz Banaś oraz pani poseł Maria Zuba. Ponadto wśród przybyłych znaleźli się m.in. przedstawiciele środowisk kombatanckich, związków zawodowych, zakładów pracy, straży pożarnej, straży miejskiej, policji, młodzież szkolna, harcerze, władze powiatu i Skarżyska, Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Zaproszenie na Bór

Prezydent Skarżyska-Kamiennej Roman Wojcieszek i przedstawiciele Związków Kombatanckich mają zaszczyt zaprosić mieszkańców Skarżyska na uroczystości upamiętniające 67. rocznicę rozstrzelania 360 Żołnierzy Organizacji "Orzeł Biały" i Związku Walki Zbrojnej. Odbędą się one 11 lutego 2007 roku (w niedzielę) na skarżyskim Borze.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 11 w Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy na osiedlu Bór, gdzie zostanie odprawiona Msza Święta w intencji pomordowanych. Po Mszy Św. delegacje złożą wiązanek kwiatów na mogile pomordowanych. Swoją obecność na uroczystościach zapowiedział minister Przemysław Gosiewski, skarżyscy parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i lokalnych samorządowych, zakładów pracy, związków zawodowych, młodzież szkolna.

Serdecznie zapraszamy.

Dojazd na Bór:
autobusami kursowymi oraz dodatkowymi:
pierwszy odjedzie o godz. 10.00 z Dolnej Kamiennej - (Łyżwy) ulicami - 1 Maja, 11 Listopada, Legionów, Niepodległości, Dworzec PKP, Sokola, Armii Krajowej, Norwida, Paryska, Krakowska na Bór.

Drugi odjedzie o godz. 10.20 z dworca PKP i dalej ul. Sokola, Armii Krajowej, Norwida, Metalowców, Legionów, Krakowska na Bór.
Autobusy powracają tą samą trasą..

Sympozjum

Dziś tj. 6 lutego o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbędzie się Sympozjum, na którym zostaną zaprezentowane wybrane działania i przykłady dobrej praktyki z zakresu współpracy środowisk oświatowych i przemysłowo-biznesowych. Jego organizatorem jest Centrum Kształcenia Praktycznego.

Centrum Kształcenia Praktycznego od początku swojego istnienia podejmowało różnorakie działania zmierzające do jak najlepszego przygotowania uczniów, przyszłych absolwentów do wymagań współczesnego rynku pracy. Jako instytucja działająca na styku edukacji zawodowej i przemysłu, sukcesywnie wypracowywała formy integracji partnerów społecznych do tego celu. Centrum jako jedna z pierwszych placówek oświatowych regionu wprowadziło doradztwo edukacyjne i zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, które przyjęło postać Szkolnego Ośrodka Kariery “MOBEL”. W kolejnych działaniach rozszerzyło je na gimnazja powiatu skarżyskiego i powiatów ościennych. Przy wsparciu firmy Lhoist Polska, w roku szkolnym 2005/2006 Centrum wprowadziło dla swoich uczniów motywacyjny system stypendiów. Ponadto powstał autorski program “Wszyscy kształcimy dla wspólnych potrzeb”. Program będzie realizowany przez cały rok 2006/2007. W pierwszym semestrze objętych zostało nim ponad 300 uczniów. Istotnym jego elementem jest angażowanie partnerów społecznych do rozwiązywania problemów oświatowych, w tym pozyskiwanie sponsorów, fundatorów. Ponadto Firma Lhoist Polska wyraziła gotowość ufundowania w bieżącym roku szkolnym, stypendiów motywacyjnych dla najlepszych uczniów Centrum.

W sympozjum udział swój zapowiedzieli przedstawiciele kuratorium oświaty, władz powiatu skarżyskiego i Miasta Skarżyska-Kamiennej, nauczycielskich organizacji związkowych, uczniów, nauczycieli i dyrekcji szkół, główny partner i fundator stypendiów oraz Maria Zuba, posłanka na Sem RP.

Serdecznie zapraszamy.


Wielki sukces

2.773 zł – tyle udało się zebrać podczas Koncertu Kolęd Różnych Narodów w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej. Hojność mieszkańców była ogromna, ale i cel był przedni. Zebrane pieniądze będą przeznaczone na rzecz Domowego Hospicjum w Skarżysku-Kamiennej. Przed koncertem o godz. 18 w Ostrej Bramie została odprawiona Msza Święta. O 18.30 rozpoczął się Koncert Chóru Kameralnego Fermata pod kierunkiem Ewy Robak. Ponadto wystąpiły solistki Sceny Autorskiej: Justyna Łysak i Aleksandra Wolff. Publiczność dopisała,a koncert okazał się wielkim sukcesem. Podczas przerwy między występami artystów zebrane zostały pieniądze na rzecz Domowego Hospicjum. Nikt nie żałował grosza. Ponadto po koncercie zostały sprzedane prace dzieci. Zebrane w ten sposób pieniądze dodatkowo zasiliły konto domowego hospicjum.
- Udało nam się zebrać 2.773 zł – powiedział Antoni Urban, współorganizator koncertu. - Na pewno nie poprzestaniemy na jednym koncercie. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować dzieciom, które na aukcję w Ostrej Bramie dały aż 80 prac. Autorami tych prac byli uczniowie z kilku placówek na terenie Skarżyska m.in. z Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1, Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy nr 2, Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, Zespołu Placówek Opieki Wychowania i Interwencji Kryzysowej "Przystań", a także z Przedszkola Publicznego nr 12 z Oddziałami Integracyjnym, Przedszkola Publicznego nr 16 i Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych i Kolegium Pracowników Służb Społecznych.

Patronat Honorowy nad imprezą objął Prezydent Skarżyska Roman Wojcieszek i Ordynariusz Diececji Radomskiej ks. bp Zygmunt Zimowski.

Prezydent karze drogowców

 Firma Drogmas po raz drugi w ciągu czterech dni została ukarana przez służby prezydenta Skarżyska za niewywiązywanie się z podpisanej umowy na odśnieżanie ulic gminnych.

Dzień przed opadami śniegu prezydent Zdzisław Kobierski skontaktował się właścicielami firmy Drogmas i Trans, aby upewnić się czy są przygotowani do zimowego odśnieżania.

- Dostałem zapewnienie, że wszystko jest pod kontrolą i nie ma najmniejszego powodu do obaw – powiedział Zdzisław Kobierski. - Jakież było moje zdziwienie, kiedy pierwszy dzień zimy przyniósł im takie problemy.

Po kontroli z dnia 25 stycznia w godz. 15.15-16.30 stwierdzono niewłaściwe odśnieżanie ulicy Organizacji Orła Białego oraz części ulicy Pułaskiego w związku z tym prezydent ukarał firmę kwotą 151,71zł.

26 stycznia (w piątek) ponownie do firmy Drogmas został wysłany fax, w którym poinformowano prezesa, że stwierdzono niewłaściwe odśnieżanie zatok przystankowych w pasach drogowych oraz że są pozostawiane na skrzyżowaniach ulic warstwy błota pośniegowego. Drogmas miał czas do godz.15 na poprawienie wskazanych uchybień. Nie zrobił jednak tego. Prezydent był zmuszony wysłać kolejny fax do Drogmas-u. Tym razem za niewłaściwe odśnieżanie (na podstawie zgłoszeń mieszkańców i raportów Straży Miejskiej z dnia 27 i 28 stycznia) naliczył im karę 9.416,42 zł.
Ponadto powiadomił, że 29 stycznia o godz. 12 Straż Miejska po raz kolejny objedzie ulice, zatoki przystankowe i sprawdzi, czy firma stosuje sie do zaleceń.

- Za nie podjęcie się odśnieżania chodników przy ulicy Konarskiego został złożony wniosek do Sądu Grodzkiego za zarządcę dróg powiatowych Tomasza Kieresa – dodał prezydent Kobierski. - Firmy muszą zdawać sobie sprawę, że nie wystarczy wygrać przetarg, aby otrzymać pieniądze. Pieniądze dostaje się za dobrze wykonaną pracę.

Straż Miejska wspólnie z naczelnikami UM dwa razy dziennie robi kontrole ulic i chodników gminnych. W przypadku jakichkolwiek uchybień są wysyłane faxy z informacją o kontroli i zaleceniach do firm zajmujących się odśnieżaniem. Od chwili udzielenia wysokiej kary firmie Drogmas jakość prac znacznie się poprawiła. Nie ma już tak wielu interwencji mieszkańców.

- Kontrole będą prowadzone systematycznie przez straż do końca zimy - zapewnił prezydent Kobierski.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.