Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zagrali w Skarżysku

Blisko 28 tysięcy udało się zebrać wolontariuszom ze Skarżyska-Kamiennej podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W piątek, 11 stycznia o godz. 11.00 w Zespole Szkół Publicznych nr 1 odbyła się już po raz 9, a drugi – wspólnie z samorządowcami, aukcja gadżetów WOŚP oraz przedmiotów przekazanych przez samorządowców, parlamentarzystów, jednostki oświatowe. Uczniowie, nauczyciele i rodzice pokazali, jak może wyglądać dobrze przygotowana impreza. W szkole działał jeden z dwóch w mieście sztabów Orkiestry pod opieką Małgorzaty Piątek. Licytacja się udała. Za 280 zł wylicyowano piłkę ręczną czołowej europejskiej drużyny szczypiornistów S.C. Magdeburg. Prezydent Skarżyska Roman Wojcieszek kupił podarowaną na aukcję przez starostę Jerzego Żmijewskiego drewnianą figurkę za 160 złotych.

- Gdyby dorzucili urząd starosty, dałbym więcej - żartował prezydent. Przewodniczący Rady Miasta Jan Maćkowiak dał 170 złotych za scyzoryk, a wiceprzewodniczący Mieczysław Sadza kupił wieczne pióro ufundowane przez Zdzisława Kobierskiego za 300 złotych. Dobrą przebitkę osiągnęła też koszulka Wielkiej Orkiestry. 200 złotych zaoferował wiceprezydent miasta Grzegorz Małkus. A kiedy już ją kupił, wręczył ją jednej z cheerleaderek, która rozpoczęła licytację. W licytacji brali też udział młodzież i nauczyciele, całe klasy zbierały się, żeby coś kupić i wesprzeć szczytny cel. Sprzedano także 40 ciast, ufundowanych przez rodziców uczniów tejże szkoły. Aukcję przerywano występami artystycznymi, między innymi zespołu muzycznego złożonego z byłych absolwentów gimnazjum i pokazem tańca towarzyskiego w wykonaniu Oliwii Ciuk i Karola Dulęby.

W niedzielę gimnazjaliści pod opieką nauczycieli kwestowali na ulicach Skarżyska. Łącznie zebrali oni w tym roku ponad 15 tysięcy złotych.
Natomiast w niedzielę 13 stycznia w Miejskim Centrum Kultury odbył się finał WOŚP. O godz. 16.00 rozpoczęła się aukcją charytatywną. Muzyczną oprawę zapewnił Chór Gospel z Warszawy.Sztab Orkiestry z Miejskiego Centrum Kultury mający pod opieką blisko 200 wolontariuszy zebtał około 13 tysięcy złotych.

Co dostanie Skarżysko?

Oto lista projektów, które znalazły się na liście do realizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (etap I - lata 2008-2010).

Projekty Skarżyska-Kamiennej

1. Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w osiedlu Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej – Etap I
Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu jest budowa ulicy Wschodniej na odcinku od ul. Pięknej do lasu i ul. Bobowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej i przekładką kolidującego uzbrojenia. Ulica Wschodnia zrealizowana będzie na długości 420 m, szerokość proj. jezdni 6,0 m, obustronne chodniki i zjazdy do posesji. Ulica Bobowskich zrealizowana będzie na długości 1020 m , szerokości 6 m z chodnikami i ścieżką rowerową. Dla obydwu ulic zakładana konstrukcja nawierzchni jedni to beton asfaltowy na podbudowie z kruszywa łamanego, nawierzchnia chodników, zjazdów do posesji i ścieżki rowerowej z kostki brukowej.
Zakładana wartość całkowita 6 645 513 PLN
Dofinansowanie 4 000 000 PLN

2. Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w osiedlu Place w Skarżysku-Kamiennej
Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu jest budowa ulic: Stokowej, Wyspiańskiego oraz Sienkiewicza na odcinku od „ul. Ostrobramskiej” do ul. Krakowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w tych ulicach i przekładką kolidującego uzbrojenia. Długość projektowanych ulic wynosi łącznie 1610 m, szerokość proj. jezdni 6,0 m, przewiduje się obustronne chodniki o szer. 1,5 m i 2,0 m oraz zjazdy do posesji. Długość wybudowanych chodników wyniesie 1610 m. Zakładana konstrukcja nawierzchni jezdni proj. ulic to beton asfaltowy na podbudowie z kruszywa łamanego, nawierzchnie chodników i zjazdów do posesji wykonane zostaną z kostki brukowej. Wody z powierzchni ulic i chodników sprowadzone będą poprzez spadki poprzeczne i podłużne do projektowanych wpustów ulicznych a następnie do projektowanej kanalizacji deszczowej. Zakłada się wybudowanie około 720 m kanalizacji deszczowej.
Zakładana wartość całkowita 6 451 776 PLN
Dofinansowanie 3 800 000 PLN

3. Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej
Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu jest rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej. Powierzchnia obiektu poddanego modernizacji wynosi 6 596 m2 . Bezpośrednim efektem realizacji Projektu będzie rozbudowa i przebudowa budynku MCK, na którą w szczególności będzie składała się: wymiana instalacji elektrycznej, wodociągowej, sanitarnej, rozbudowa instalacji c. o. oraz węzła c. o. wykonanie systemu klimatyzacji sali widowiskowej, konferencyjnej dużej i małej, sali szkoleniowej, wykonanie instalacji teletechnicznej, wyposażenie studia nagrań wraz z instalacjami, wymiana stolarki drzwiowej, modernizacja sali widowiskowej, likwidacja barier architektonicznych i przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, odgrzybienie fundamentów budynku i likwidacja przecieków wód gruntowych, odnowienie elewacji budynku, częściowa wymiana parkietów, zabudowa patio. Szacuje się, że liczba osób korzystających z oferty MCK wzrośnie z 55 000 w 2007 r. do 74 250 osób w 2010 r. W wyniku realizacji projektu stworzonych zostanie 12 nowych miejsc pracy.
Zakładana wartość całkowita 17 201 501 PLN
Dofinansowanie 4 800 000 PLN

Uwaga! Koszt całkowity inwestycji wyliczony na dzień składania wniosku, niestety w związku ze wzrostem cen koszty będą wyższe - np przebudowa MCK zamiast 17,2 mln PLN w świetle obecnych szacunków będzie kosztowała ok. 22 mln PLN).

4. Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego „Organika Benzyl” w Skarżysku-Kamiennej
Przedmiot projektu
Przedmiotem Projektu jest rekultywacja terenu byłego zakładu chemicznego Organika Benzyl, znajdującego się w Osiedlu Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej. Powierzchnia terenu podlegającego rekultywacji wynosi 2,32 ha. Miąższość gleby wymagającej wymiany to średnio ok. 2,0 m. Gleba do utylizacji i wymiany ok. 46 394,0 m3, gruz do utylizacji 5 362,76 m3. Rekultywacja gleby polegać będzie na usunięciu wierzchniej warstwy gleby i nasypów o miąższości ok. 2,0 m i zastąpieniu ich humusem o miąższości ok. 30 cm. Usunięta gleba i gruz poddane zostaną utylizacji.
Zakładana wartość całkowita 8 043 217 PLN
Dofinansowanie 6 032 412 PLN

SUMA: 18 632 412


Projekty instytucji z terenu miasta
Energetyka Cieplna Miasta Skarżysko-Kamienna Spółka zoo.
1. Budowa Ciepłowni na paliwo alternatywne w Skarżysku-Kamiennej
Dofinansowanie 2 750 000 PLN
Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia
1. Modernizacja i rozbudowa skarżyskiego Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego Ostra Brama
Dofinansowanie 3 000 000 PLN

Projekty Powiatu Skarżyskiego
1. Budowa, przebudowa i modernizacja dróg powiatowych o znaczeniu regionalnym
Dofinansowanie 4 600 000 PLN
2. Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 0591 T Łączna -Jęgrzyna-Gózd i nr 0588 T Łączna-Zagórze-Wzdół Wiącka
Dofinansowanie 4 800 000 PLN
3. Budowa Sali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej
Dofinansowanie 3 000 000 PLN

SUMA : 12 400 000 PLN

Projekty pozostałych gmin powiatu skarżyskiego
Suchedniów
1. Budowa ulic i infrastruktury osiedla Jasna 1 i Jasna 2 w Suchedniowie
Dofinansowanie 5 100 000 PLN
2. Poprawa infrastruktury kulturalnej Suchedniowskiego Ośrodka Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie
Dofinansowanie 1 500 000 PLN

SUMA : 6 600 000 PLN

Skarżysko Kościelne
1. Kompleksowa modernizacja dróg gminnych w miejscowości Skarżysko Kościelne
Dofinansowanie 2 400 000 PLN
2. Modernizacja drogi gminnej Majków - ul. Św. Anny w Gminie Skarżysko Kościelne
Dofinansowanie 540 000 PLN

SUMA : 2 940 000 PLN

Łączna
1. Budowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle
Dofinansowanie 1 500 000 PLN
2. Budowa kompleksu oświatowego w Kamionkach
Dofinansowanie 3 600 000 PLN

SUMA : 5 100 000 PLN

Bliżyn
1.Przebudowa drogi gminnej nr ewid. G00212610022 Kucębów Górny w km. 0+000 do 1+162 w msc. Kucębów, Gmina Bliżyn
Dofinansowanie 433 200 PLN
2. Odbudowa i rozbudowa Zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie, Gmina Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Dofinansowanie 4 600 000 PLN

SUMA: 5 033 200 PLN

Projekty innych jednostek z powiatu

Parafia pw. Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym
1. Renowacja XVII-wiecznego barokowego kościoła parafialnego pw. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym
Dofinansowanie 390 000 PLN

Będą wybory

 20 stycznia 2008 r. odbędą się wybory do Rady Osiedla Łyżwy.Do Miejskiej Komisji Wyborczej zgłoszono 16 kandydatów. Są to: Ciach Robert, Czarnota Krystyna, Gębski Paweł, Hejnrych Anna, Hejnrych Krzystof, Kusztal Roman, Łyżwa Janina, Łyżwa Wiesława, Marczewski Marek, Mazur Stanisław, Pietras Magdalena, Prusinowski Mieczysław, Sieczka Tadeusz, Wałachnia Irena, Wołoszyńska Iwona i Woźniak Piotr.

Głosować będzie można na 15 kandydatów, stawiając X w kratce po prawej stronie obok ich nazwiska na rozdawanych kartach do głosowania. Głos będzie nieważny jeśli nie postawi się znaku X w żadnej kratce, albo postawi X obok nazwisk więcej niż u 15 kandydatów.

Głosowanie do Rady Osiedla odbędzie się 20 stycznia 2008 r. od godz. 8 do godz.16.00 w lokalu wyborczym w Miejskich Usługach Komunalnych przy ul. 1-go Maja 103.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Skarżysku

W związku ze zbliżająym się Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Skarżysku-Kamiennej organizujemy kilka imprez.

W piątek, 11 stycznia o godz. 11.00 w Zespole Szkół Publicznych nr 1 odbędzie się już po raz 9, a drugi – wspólnie z samorządowcami, aukcja, z której dochód przeznaczymy właśnie na ten cel. Będą licytowane gadżety WOŚP oraz przedmioty przekazane przez samorządowców, parlamentarzystów, jednostki oświatowe. Już dziś wiemy, że będzie można wylicytować m.in. świętokrzyski scyzoryk ufundowany przez prezydenta Romana Wojcieszka, wieczne pióro z autografem Zdzisława Kobierskiego, figurkę Starzechy ofiarowaną przez starostę Jerzego Żmijewskiego, kalendarze, publikacje książkowe, smycze.

Ponadto rodzice uczniów z Zespołu Szkół będą piec ciasta, które również będą sprzedawane, a zebrane pieniądze przekazywane na rzecz WOŚP.

A w niedzielę 13 stycznia w Miejskim Centrum Kultury odbędzie się finał WOŚP. O godz. 16.00 rozpocznie się on aukcją charytatywną. Muzyczną oprawę zapewni Chór Gospel z Warszawy. Na ulicę z puszkami wyruszy blisko 300 wolontariuszy.

Przypominamy, że w ubiegłym roku 70 wolontariuszy z Gimnazjum nr 1 zebrało ponad 15 tysięcy złotych. Podobną kwotę zebrał sztab wyborczy z Miejskiego Centrum Kultury. Mamy nadzieję, że w tym roku uda nam się pobić ubiegłoroczną kwotę.

Serdecznie wszystkich zapraszamy do Skarżyska

Wybory do Rady Osiedla Łyżwy

Do 10 stycznia jest czas na zgłaszanie kandydatur do Rady Osiedla Łyżwy.

W tej chwili do Miejskiej Komisji Wyborczej dotarło 20 zgłoszeń, z czego sześć nie spełnia wymogów formalnych (zgłoszone osoby są spoza osiedla Łyżwy). Aby wybory mogły się odbyć 20 stycznia musi być 15 kandydatów do Rady. W tej chwili brakuje jednej osoby, ale pozostały jeszcze cztery dni. Jest czas, aby zgłosić inne osoby. Została już natomiast wybrana Obwodowa Komisja Wyborcza. Wybory mają odbyć się w lokalu wyborczym w budynku Miejskich Usług Komunalnych przy ul.1-go Maja 103. Jednak, aby głosowanie było ważne do wyborów musi przystąpić 20% uprawnionych do głosowania.

Granice Obwodu: Łyżwy, Langiewicza, Gierymskiego, Czachowskiego, Oleśnicka, 1-go Maja od nr 244 do nr 250 i od nr 109 do nr 119, Głogowa

Koncert noworoczny

 Dziś, 4 stycznia, o godz. 18.00 w Państwowej Szkole Muzycznej w Skarżysku-Kamiennej odbędzie się koncert noworoczny.

Wśród wykonawców usłyszymy:
Dominikę Górlicką
Joannę Kozłowską
Ireneusza Boczka
Pawła Jezierskiego
Aureliusza Menderę
Tomasza Piętaka
Ponadto wystąpi Zespół instrumentalny PSM pod dyrekcję Krzysztofa Długosza.

W programie: muzyka klasyczna i rozrywkowa. Wstęp na koncert bezpłatny.

W imieniu dyrektor szkoly Elżbiety Rokity serdecznie wszystkim zapraszamy na koncert.

Budżet niewymarzony, ale realny

 Rada Miasta uchwaliła budżet na rok 2008 dla Skarżyska- Kamiennej. Radni z koalicji bez zastrzeżeń przyjęli projekt budżetu, opozycja była przeciw. Stosunkiem czternastu głosów za przyjęciem projektu do ośmiu przeciw, budżet miasta został zaakceptowany przez radnych Skarżyska.

Sesję budżetową rozpoczął Prezydent Miasta Roman Wojcieszek prezentując projekt budżetu na nadchodzący rok. Jako następny wystąpił przewodniczący Komisji Budżetu Robert Bodo.

- Dużym walorem nowego budżetu na 2008 rok jest przewidywany wzrost środków na inwestycje w mieście, co spowoduje rozwój Skarżyska - podsumował projekt radny Bodo i opowiedział się za przyjęciem proponowanego budżetu.

Swoje zadowolenie z projektu wyrazili kolejno radni koalicji. Kolejny wypowiadający się na temat budżetu, radny Waldemar Mazur, nie był jednak tak entuzjastycznie nastawiony do projektu. Głównymi minusami dla byłego prezydenta był niezasadny wzrost wydatków m.in. na lokalny transport zbiorowy, administrację publiczną, na promocję miasta, wzrost kosztów dodatków mieszkaniowych, czy dodatek dla Straży Miejskiej na stworzenie grupy Zarządzania Kryzysowego. Waldemar Mazur zwrócił uwagę na znaczne ograniczenie środków przeznaczonych na świetlice szkolne.

- Ponadto za niepotrzebne uważam zaciągnięcie kredytu przez Radę Miasta. Dlatego w imieniu klubu Lewica i Demokraci opowiem się przeciw projektowi budżetu.- zakończył swoje wystąpienie radny.

Umiarkowane zaufanie dla budżetu wyraził także radny Bogusław Ciok, zarzucając twórcom projektu umieszczenie w nim nieuzasadnionej sumy przeznaczonej na organizacje pozarządowe takie jak Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej Polskiej czy Klub Inteligencji Katolickiej.
W dyskusji Platformę Obywatelską reprezentował radny Andrzej Kazanowski. Swoje wystąpienie rozpoczął on od formalnego wniosku dotyczącego wycofania z projektu budżetu przekazania MKS ponad miliona złotych, które radny nazwał de facto dofinansowaniem czy dotacją.
- Planowane na 2008 rok inwestycje jasno wskazują na działanie lobby osiedla Place- zaatakował radny (na tym osiedlu mieszka Prezydent Miasta)- Mieszkańcy Dolnej Kamiennej toną w błocie i nie mogą doczekać się remontu ulic Wschodniej, Bobowskich i Szarych Szeregów. Oczywiście klub PO opowie się przeciw budżetowi – zakończył swoje wystąpienie A. Kazanowski.

Przed głosowaniem Prezydent ustosunkował się do zastrzeżeń swoich przedmówców. R. Wojcieszek wyjaśnił potrzebę wspierania MKS, wskazał pieniądze przeznaczone na utrzymanie świetlic rozpisane w innych działach budżetu. W kwestii planowanego zaciągnięcia kredytu Prezydent powiedział:

- Już dawno uzyskałem zgodę Wysokiej Rady na kredyt, jednak nie wykorzystałem tej możliwości, bo nie było takiej potrzeby. Teraz zaistniała potrzeba, więc miasto kredyt zaciągnie. A co do lobby Place, czyli “lobby Wojcieszek” nie jest pan uczciwy – Prezydent zwrócił się do radnego Kazanowskiego - w budżecie znajdują się pieniądze także na osiedle Dolna Kamienna.

W obronie projektu stanął także Zastępca Prezydenta Miasta Zdzisław Kobierski, który zwięźle przedstawił swoje argumenty opowiadające się za przyjęciem budżetu.

Głosowanie nad przyjęciem budżetu na rok 2008 poprzedziły głosowania nad wnioskami Prezydenta i radnych Kazanowskiego ( o zdjecie kwoty miliona złotych z komunikacji społecznej ) i Cioka ( o usunięcie z promocji jednostek KIK i ZHR ). Autopoprawka Prezydenta do projektu została przyjęta jednogłośnie, natomiast wnioski radnych zostały przegłosowane.

Po odczytaniu wyników głosowania ( budżet został uchwalony przewagą sześciu głosów ), Prezydent Miasta Roman Wojcieszek podziękował za poparcie projektu. Zgodził się z opinią opozycji, że nie jest to “budżet marzeń”, jednak jest realny i możliwy do wypełnienia. Prezydent zauważył, że niektóre z punktów budżetu mogą się zmieniać w zależności od dotacji z Unii Europejskiej. Na zakończenie Prezydent Wojcieszek wyraził chęć współpracy z opozycją w realizacji założeń budżetu.

Po inauguracji obchodów 85-lecia Skarżyska-Kamiennej

28 grudnia 2007 roku w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta inaugurująca 85-lecie Skarżyska-Kamiennej.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą świetą w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej pod przewodnictwem Honorowego Obywatela Skarżyska-Kamiennej ks. bp Edwarda Materskiego. O godz. 9.30 rozpoczęła się zainaugurowana, przez Prezydenta Miasta, Romana Wojcieszka, sesja popularnonaukowa.

Referaty wygłosili:
Piotr Kardyś - Rydno - pradziejowa aglomeracja osadnicza.
Marcin Medyński - Rozwój sieci parafialnej na terenie Skarżyska - Kamiennej XVII-XX wiek. Krzysztof Zemeła - Komisja Szkolna Komitetu Obywatelskiego Skarżyska - Kamiennej.
Tadeusz Wojewoda - Między polityką a samoorganizacją społeczności lokalnej. Organizacje społeczne w Skarżysku-Kamiennej w dwudziestoleciu międzywojennym.
Jacek Wijaczka - Działalność koncernu HASAG w Skarżysku-Kamiennej w latach II wojny światowej.
Dyskusja i Komunikaty
Waldemar Gliński - Osadnictwo wczesnośredniowieczne w rejonie Skarżyska-Kamiennej na podstawie badań archeologicznych.
Marek Jończyk - Siedziby i działalność skarżyskiej bezpieki 1945-1956.
Edyta Krężołek - Reperkusje wydarzeń marcowych w 1968 roku w Skarżysku-Kamiennej.

W hallu przed salą konferencyjną MCK można było nabyć najnowsze książki ukazujące historię Skarżyska oraz zapowiadany kalendarz wydany przez grupę Co-arto.

Natomiast o godzinie 12.00 w sali widowiskowej MCK miało miejsce uroczyste rozpoczęcie Sesji Rady Miasta, inaugurującej 85-lecie Skarżyska-Kamiennej

Sesję rozpoczął przewodniczący Rady Miasta Jan Maćkowiak, który przedstawił historię tworzenia się miasta Skarżyska i pierwszej Rady Miasta.
Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta - Jana Maćkowiaka

„Dokładnie 85 lat temu w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1922r. zapisano:
„Z osady Kamienna, stanowiącej dotychczas samodzielną gminę wiejską oraz gruntów rządowych Milica-Pastwiska, tworzy się gminę miejską z siedzibą własnego Zarządu w Kamiennej.”
Dokument podpisany przez ówczesnego Prezesa Rady Ministrów Władysława Sikorskiego nie tylko stanowił, że Kamienna stała się 161 miastem II Rzeczypospolitej. Przede wszystkim wieńczył długi okres zabiegów lokalnej społeczności na rzecz utworzenia gminy miejskiej, a także pozwalał rozpocząć niezbędne działania prowadzące do faktycznego przekształcenia osady Kamienna w miasto. Walkę o nadanie praw miejskich rozpoczęto już w roku 1918.
16 czerwca na posiedzeniu Rady Gminy przyjęto wniosek radnego Witolda Milkuszyca by:„wobec tego, że wszelkie sprawy dochodowe (gminy) rozbijają się stale o to, że nie mamy dowodów,że osada nasza jest na prawach miejskich, wnieść na najbliższe posiedzenie Rady Gminnej wniosek uchwalenia przemianowania osady naszej na miasto.”
W skład komisji, której zadaniem była realizacja tej myśli, weszli obok wnioskodawcy Andrzej Bałtruszajtis, Kazimierz Witwicki,Władysław Cichocki, Wacław Czaplarski i Antoni Sieczka. Nie udało się znaleźć odpowiednich dowodów, nie pozyskano dla realizacji tej inicjatywy władz powiatowych, ale z pewnością zrobiono bardzo wiele dla popularyzacji idei nadania praw miejskich dla Kamiennej.
Kolejną próbą podjęto w czasie odzyskiwania niepodległości. W wyborach w listopadzie 1918 r. sukces odnieśli zwolennicy praw miejskich dla Kamiennej. Andrzej Bałtruszajtis wystąpił z bardzo odważną ideą przeprowadzenia w trybie pilnym wyborów do Rady Miasta, mimo że Kamienna nigdy miastem nie była. Liczono na stworzenia w ten sposób, nowego stanu prawnego, który jako fakt dokonany mógłby zostać zaakceptowany przez konstytuującą się władzę nadrzędną.
24 listopada 1918 r. przy dużym zainteresowaniu mieszkańców Kamiennej przeprowadzono wybory, w wyniku których wyłoniono 35 radnych. Pierwsze posiedzenie wybranej Rady Miasta odbyło się 7 grudnia. Dokonano wyboru władz. Burmistrzem został 45-letni odlewnik Antoni Biernacki, a jego zastępcami: przewodniczący Związku Zawodowego Metalowców Stanisław Wysocki oraz właściciel Fabryki Osełek i Toczaków Piotr Tylman. Niestety nie udło się zalegalizować istnienia Rady Miejskiej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych negatywnie odpowiedziało na memoriał gminny, dotyczący umiastowienia osady i uznania Rady. Ostatecznie wybory do Rady Miasta zostały unieważnione, a Kamienna pozostała nadal osadą.
Z początkiem 1920 r. wrócono do kwestii „przemianowania osady Kamienna na miasto”. Warunki były korzystniejsze, bowiem obowiązywała już ustawa w przedmiocie zaliczenia osad wiejskich w poczet miast. Zgodnie z procedurą zawartą w tej ustawie Wydział Powiatowy i Sejmik w marcu i kwietniu 1920 r. poparły inicjatywę Kamiennej. Istotnym faktem było rozporządzenie Starostwa Koneckiego z dnia 1 czerwca 1920 r., w którym zawarto: „celem definitywnego załatwienia sprawy przekształcenia tutejszej osady na miasto należy przesłać do starostwa odnośne uchwały zebrania gminnego i Rady Gminnej” i oprócz tego przedstawić dane dotyczące sposobu zabudowy osady, uprzemysłowienia, perspektyw rozwojowych, demografii, możliwość finansownia zadań komunalnych oraz plan z wyznaczonymi granicami przyszłego miasta. Odpowiedź Rady była natychmiastowa. Wykazano, że osada Kamienna posiada wszelkei cechy by uznać ją za twór miejski, że posiada „dużo sił z wyższym i średnim wykształceniem”, że fundusze będzie czerpać „z przemysłu, handlu, hal targowych i normalnych podatków miejskich”. Mimoobiektywnych przesłanek przemawiających za przekształceniem Kamiennej w miasto pojawiły się trudności. Postępowanie wydłużały wymogi opinii różnego szczebla administracji państwowej i samorządowej. Mieszkańcy wsi Milica i Młodzawy nie chcieli być przyłączeni do przyszłego miasta.Wreszcie w końcu 1922 r. sprawa doczekała się szczęsliwego finału. Osada Kamienna poszerzona o grunty rządowe Milica – Pastwiska administracyjnie stała się miastem. Rozporządzenie, na mocy którego osada stała się miastem zaczęło obowiązywać od 1 stycznia 1923 roku. Wykonanie wszystkich czynności związanych z konstytuowaniem się władz oraz organizacji administracji przewidziano do 18 listopada tegoż roku. Wybory do Rady Miasta wyznaczono na 6 maja. O 24 mandaty radnych ubiegało się 104 kandydatów z list: endeckiej, chadeckiej, socjlistycznej i żydowskiej. Zdecydowane zwycięstwo odnieśli kandydci z list prawicowych, endcy i chadecy zdobyli ponad 70% miejsc w nowowybranej Radzie. 3 czerwca 1923 r. Rada miejska Kamiennej odbyła pierwsze, uroczyste posiedzenie. Obok ustępującego wójta gminy Teofila Garbacza obecni byli m.in. starosta konecki Czesław Gajda oraz wybitny socjalista, poseł na Sejm II Rzeczypospolitej Tomasz Arciszewski. Podczas tego posiedzenia wybrano członków magistratu oraz zastępcę burmistrza, którym został Jan Grodnicki. Burmistrza wyłoniono w drodze konkursu później. Został nim dr Tadeusz Mażdżeński. Urząd objął 22 czerwca 1924 roku. Uzyskanie pełni praw miejskich dla Kamiennej stało się faktem. Rozpoczął się nowy rozdział rozwoju naszej małej ojczyzny.”

Natomiast Prezydent Roman Wojcieszek w swoim przemówieniu przypomniał o ludziach, którzy tworzyli historię Skarżyska. Oto jego przemówienie:

„Szanowni Państwo! Drodzy goście, Panie i Panowie!
Cieszę się, że jesteśmy tu dzisiaj, by wspólnie przeżywać tak ważne dla naszego miasta chwile.
Dzisiejsze spotkanie – 85-rocznica nadania praw miejskich – to wielkie, dla nas i naszego miasta, święto.
Lecz urodziny świętujemy nie tylko w gronie przyjaciół, ale także rodziny. Mam nadzieję, że nie obrazicie się, mieszkańcy miasta, za to sformuowanie.Przecież w pewnym wymiarze jesteśmy jak rodzina. Jesteśmy wspólnotą, którą łączy nie tylko miejsce zamieszkania, ale także więzy wynikające ze współdziałania całej lokalnej społeczności. Jak każda rodzina jesteśmy złączeni na dobre i złe chwile. Jesteśmy wspólnotą na dobre i złe, w czasach klęsk i sukcesów, kryzysów i prosperity. Razem tworzymy, budujemy, razem kształtujemy otaczającą nas rzeczywistość.
Jaka ona będzie? Zależy od każdego z nas.
Na tle ponad 1000-letniej historii Państwa Polskiego jubileusz 85-lecia naszego miasta nie wydaje się być wydarzeniem znaczącym.To tylko dzieje niespełna pięciu pokoleń, a więc krótki czas, który powinien być znany z ustnych przekazów z tradycji rodzinnych. Po trosze tak jest. Tak uważamy, bo jesteśmy przekonani, że znamy ważniejsze wydarzenia z przeszłości, wiemy jak tworzyły się instytucje działające w mieście, którzy mieszkańcy zasłużyli się w sposób wyjątkowy dla naszej społeczności. Ale również w licznie publikownych w ostatnich latach opracowaniach regionalnych przedstawiane są nowe fakty. Okazuje się, że wiedza o naszej przesżłości ma wiele luk, pojawiają się nowe kwestie wymagające dalszych prac badawczych, ale przede wszystkim wyłania się obraz pięknej historii i wspaniałych ludzi, którzy ją tworzyli.
Nasze miasto dzisiaj, w obecnych granicach administracyjnych, składa się z kilku osad i wsi, których tradycje osadnicze sięgają bardzo odległych czasów. Istnienie Bzina, Żyrcina ( Rejowa) czy Skarżyska potwierdzają dokumenty z XIII wieku. Początki osadnictwa z pewnością są starsze. Zanim obszary te stały się uposażeniem klasztoru cystersów w Wąchocku były własnością biskupów krakowskich i możnego rodu Odrowążów. Stosunkowo młoda jest osada Kamienna, od której rozpoczęła się w roku 1923 historia miasta Skarżyska-Kamiennej. Jej początki związane są z inicjatywą gospodarczą potomków Odrowążów, rodu Szydłowieckich, którzy w 1511 roku uzyskali zgodę opata wąchockiego na założenie i zbudowanie kuźnicy.
Z pewnością o atrakcyjności terenu naszego miasta, dla osadnictwa w przeszłości, decydowały walory przyrodnicze: występowanie rud żelaza oraz siła wód rzeki Kamiennej i jej dopływów. Dzięki nim mogły funkcjonować kuźnice. Osadami kuźniczymi oprócz Kamiennej były: Bzin, Rejów, Milica, Łyżwy.
Przez kilka stuleci dzięki działaniom znanych kuźników: Duraczów, Głozów, Kochanowskich, Łyżwów, a potem dzięki polityce Rządu Rzeczypospolitej przeżywaliśmy gospodarczą prosperitę.
Ale ten czas minął z końcem XIX wieku. Gdyby jedynym naszym atutem były rudy żelaza, podzielilibyśmy los podobnych osad, których w zagłębiu staropolskim było wiele. Ważniejszym zatem wydaje się być walor położenia na ważnych szlakach komunikacyjnych. Rejów i Bzin, prawdopodobnie swe początki zawdzięczają właśnie takiemu dogodnemu położeniu, a dopiero potem działalność cysterów uczyniła z nich osady górnicze. Jednak najistotniejszy efekt tej lokalizacji miał miejsce w II połowie XIX wieku. Wtedy to została wybudowana linia kolejowa, iwangrodzko-dąbrowska z odgałęzieniami w kierunku Koluszek i Ostrowca Świętokrzyskiego. Kamienna stała się ważnym węzłem kolejowym z warsztatmi taboru i dużą stacją towarową. Ta inwestycja przesądziła o przemysłowym charakterze osady. W szybkim tempie powstawały liczne zakłady przemysłowe. Na początku XX wieku o Kamiennej pisano:
„ jest to osada czysto fabryczna, prawie wyłącznie zamieszkana
przez robotników. Fabryk mamy cztery: stalownia, odlewnia,
fabryka farb i fabryka cementu, prócz tego olbrzymie warsztaty.
Liczba robotników dochodzi do kilku tysięcy.”
Z położenia korzystaliśmy również później. Udało się na naszym terenie zlokalizować Fabrykę Amunicji oraz siedzibę Zjednoczenia Elektrowni Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. popularny ZEORK. Z pewnością wielkie znaczenie miał tu fakt, że byliśmy dużym węzłem komunikacyjnym. Mieliśmy również nieco „historycznego szczęścia”. W przypadku Fabryki Amunicji wiązało się to z rządową realizacją Centralnego Okręgu Przemysłowego, a w przypadku ZEORKU znajdowaliśmy się w centrum obszaru przeznaczonego do elektryfikacji.
Szanowni Państwo!
Nie da się wykorzystać walorów naturalnych, nie będzie „historycznego szczęścia” jeśli nie będzie ludzi zdecydowanych na konsekwentne dążenie do realizacji osobistych i społecznych celów.
Tu mieliśmy prawdziwe szczęście. Byli tacy. Byli nimi wspomniani wcześniej kuźnicy, byli przemysłowcy i kupcy, byli również nimi ludzie ówczesnych władz oraz przedstawiciele różnych środowisk zawodowych. Nie sposób ich wszystkich wymienić.
Prawdziwym „ojcem” miasta słusznie nazywamy Andrzeja Bałtruszajtisa, bardzo aktywnego radnego, autora licznych inicjatyw „miastotwórczych”, pioniera skarżyskiej oświaty.
Inżynier Kazimierz Witwicki – przemysłowiec, właściciel "Odlewni Żelaza i Emalierii J.Witwicki" aktywnie działał w Komitetcie Obywatelskim, był radnym.
Handlowiec Władysław Cichocki zasłużył się jako członek Komisji Gimnazjalnej oraz Sekcji Szkolnej. Działał również w Komitecie Obywatelskim, podobnie jak bardzo popularny, radny Antoni Sieczka, rolnik z zawodu i wyboru. W działaniach przejmowania władzy od Austriaków w 1918 r. mocno angażował się Wacław Czaplarski, później autor śmiałych pomysłów związanych z rozwojem Kamiennej. Realizacją niektórych z nich zajmował się pierwszy burmistrz miasta Kamiennej Jan Grodnicki.
Wielkimi orędownikami nadania praw miejskich byli ostatni wójtowie osady Kamienna: Antoni Biernacki i Teofil Garbacz. Wybitną rolę w społeczności osady Kamiennej odegrał sędzia pokoju Stanisław Zalewski. Ten prawnik i geolog z zamiłowania brał czynny udział w pracach Komitetu Obywatelskiego i uczestniczył w wielu przedsięwzięciach społecznyh i inwestycyjnych. Posiadał wielką kolekcję minerałów, które przekazał Uniwersytetowi Waszawskiemu i Gimnazjum w Kamiennej.
Wielkimi postaciami byli burmistrz Franciszek Tatkowski i wiceburmistrz Marian Maciejewski. Obydwaj stanowili ścisłe kierownictwo konspiracyjnej organizacji Orzeł Biały. Zapłacili najwyższą cenę. Zostali rozstrzelani na Firleju w Radomiu 4 lipca 1940 roku.
II wojna światowa była dla naszych mieszkańców wyjątkową tragedią. Bardzo silny ruch oporu powodował brutalne reakcje okupanta. Stracono setki bojowników konspiracji, najlepszych synów naszego miasta.
Nie możemy pominąć okresy PRL-u. Trudnego ze względu na system panujących rządów, ale jednak owocującego wieloma inwestycjami, zwłaszcza w przemyśle, mieszkalnictwie i gospodarce komunalnej. Za tymi sukcesami też stoją oddani sprawie miasta ludzie. Dziękujemy im za ten wysiłek.
Szanowni Państwo!
Obchodząc tak szczególną uroczystość,wspominamy wydarzenia sprzed lat, mieszkańców naszego miasta, którzy oddali życie podczas II wojny światowej, naszych przodków, którzy walczyli z zaborcami o zachowanie polskości na tych ziemiach. Ale także tych wszystkich, którzy tu żyli przez wieki, uczyli się, zakładali rodziny, pracowali, bawili się. Jeśli będziemy czerpać z ponadczasowego dziedzictwa poprzednich pokoleń, szanowali prawo i wartości, jakimi się kierowali nasi pradziadkowie, a nade wszystko brać przykład z ich wielkiej pracowitości – przyszłe pokolenia także nas będą wspominać z dumą i szacunkiem.
Nasze miasto - to nasz wspólny dom. Postarajmy się, aby był to dom szczęśliwy. Stwórzmy dom, w którym dba się o wychowanie i edukację jego najmłodszych mieszkańców.
Taki, w którym pomaga się najsłabszym, starszym i chorym. Rozejrzyjmy się wokół, być może ktoś taki potrzebuje naszej pomocy. Nie bądźmy obojętni, nie bądźmy bierni. Poprzez działalność społeczną, kulturalną czy choćby zwykłą sąsiedzką życzliwość: możemy uczynić nasze życie lepszym. Wspominamy też te wydarzenia, które są nam czasowo bliższe. 12 listopada 1995 r., z inicjatywy ks.biskupa Edwarda Materskiego Ordynariusza Diecezji Radomskiej, Stolica Apostolska ogłosiła Matkę Bożą Miłosierdzia - Patronką Miasta Skarżyska-Kamiennej.
Radosne chwile, kiedy świętowaliśmy wejście do Unii Europejskiej i te smutne, kiedy żegnaliśmy wielkiego Polaka – Jana Pawła II. Dzieliliśmy radości z inwestycji, które miasto poczyniło w ostatnich latach. Cieszyliśmy się z sukcesów w tworzeniu nowych miejsc pracy. Wspólnie uczestniczyliśmy w licznych imprezach kulturalnych. Ale przecież wciąż borykamy się z wieloma problemami, lecz mam nadzieję, że i one znajdą swe rozwiązanie.
Jest takie powiedzenie, kiedy ktoś marzy samotnie, jest to tylko marzenie. Kiedy marzymy wszyscy razem staje się to rzyczywistością. I z dumą mogę powiedzieć, że tak właśnie się dzieje w naszym mieście.
Drodzy Goście! Szanowni Zgromadzeni!
Każdy z nas ma dwie ojczyzny. Tę wielką – Polskę i małą – krainę pochodzenia, rodzinne miasto, dom. Choć wiele jest na świecie pięknych i urokliwych miejsc, do domu rodzinnego zawsze powraca się najchętniej. A gdy człowiek go opuszcza, nosi go zawsze w sercu. Wielu mieszkańców naszego miasta, którzy rozjechali się po całym świecie, z dumą mówią: „pochodzę ze Skarżyska-Kamiennej”. My też jesteśmy z tego dumni.
Szanowni Państwo!
Obchodzimy dzisiaj 85-urodziny, więc czas na życzenia. Pozwólcie, że złożę je w imieniu swoim i waszym.
Oby w naszym mieście spełniały się piękne marzenia nas wszystkich. Byśmy żyli spokojnie, dostatnio i szczęśliwie. Byśmy pozostawili następnym pokoleniom naszą, małą ojczyznę jeszcze piekniejszą. I byśmy wspólnie spotkali się na kolejnych urodzinach naszego zacnego miasta.”

Na uroczystości zostali zaproszeni 85-latkowie – równolatkowie Skarżyska. Wśród nich znalazły się cztery osoby, którzy szczególnie zostali docenieni w tym dniu. 28 grudnia 1922 r.,kiedy zostało podpisane Rozporządzenia przez gen. Władysława Sikorskiego o nadaniu praw miejskich dla Skarżyska-Kamiennej urodziło się dwoje skarżyszczan: Helena Bąk i Leon Staszałek.

Natomaist 1 stycznia 1023 r, kiedy weszło ono w życie również dwie osoby przyszły na świat:Witold Lange i Marian Zep. Otrzymali oni od Prezydneta Wojcieszka okolicznościowe dyplomy i znczki obchodów 85-lecia Skarżyska. Honorowymi gośćmi tego dnia byli natomiast potomkowie pierwszych włodarzy. Na obchody zostali zaproszeni: Teresa Piątek – wnuczka I burmistrza Skarżyska-Kamiennej Jana Grodnickiego, Lidia Sieczko-Kopeć – prawnuczka Teofila Garbacza, Dariusz Kowalski – wnuk Teofila Garbacza, Elżbieta Biernacka - żona wnuka wójta Antoniego Biernackiego, Karol Biernacki – wnuk wójta Antoniego Biernackiego, Andrzej Wiesław Tatkowski – bratanek I burmistrza Franciszka Tatkowskiego (został rozstrzelany w 1940 r) i Teresa Maciejewska – synowa wiceburmistrza Mariana Maciejewskiego (rozstrzelanego w 1940 r). Obchody 85-lecia zaszczycili swoją obecnością również włodarze ostatnich kadencji m.in. Lubosław Langer, Waldemar Mazur.

O oprawę muzyczną podczas sesji zadbał Chór nauczycieli i dyrektorów skarżyskich placówek pod przewodnictwem Grzegorza Małkusa, zastępcy prezydenta.

O godzinie 14.00 mieliśmy przyjemność wysłuchać koncertu świąteczno-noworocznego w wykonaniu Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach i Łukasza Długosza, solisty.

Choinka już się świeci

 21 grudnia o godz. 17.00 przed SDH Bartek prezydent miasta Romna Wojcieszek uroczyście zapalił światełka na choince. W nastrój świąteczny wprowadził wszystkich Zespół z Miejskiego Centrum Kultury – śpiewaniem kolęd. Na wspólne śpiewanie przybyli m.in. zastępcy prezydenta, radni miejscy, urzędnicy skarżyskiego magistratu oraz mieszkańcy Skarżyska. Dźwięki kolęd przyciągnięły, niczym magnes, skarżyszczan krzatających się w świątecznym ferworze zakupów. Wspólne śpiewanie wszystkim bardzosię spodobało. Po raz pierwszy w ten sposób władze miasta zaingurowały okres świąteczny w Skarżysku, ale na pewno nie ostatni.

Sesja budżetowa

20 grudnia o godz. 13.00 w Miejskim Centrum Kultury odbędzie się sesja Rady Miasta. Głównym punktem obrad sesji będzie uchwalenie budżetu na 2008 rok.

Porządek obrad
XVIII sesji Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej

1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 29.11.2007
4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Uchwalenie budżetu miasta na 2008 rok.
- przedstawienie projektu budżetu miasta na 2008 rok
- przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą
- dyskusja
- podjęcie uchwały
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
* Wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 rok
* Ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości ciekłych.
* Nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej Miasta Skarżysko-Kamienna.
8. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.