Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Oddali hołd

 17 stycznia obchodziliśmy 68. rocznicę rozstrzelania 360 Żołnierzy Organizacji "Orzeł Biały" i Związku Walki Zbrojnej.

Główne uroczystości rozpoczęto od Mszy Świętej w intencji pomordowanych oraz zmarłego kilka dni temu Generała Antoniego Hedy ps. Szary, w Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy na osiedlu Bór.

Dalsze uroczystości odbywały się już przed mogiłą w skarżyskim lesie na Borze. W tym roku były one szczególne. Kilka dni przed skarżyskimi obchodami zmarł legendarny dowódca Antoni Heda. Hołd generałowi uczestnicy rocznicowych obchodów oddali minutą ciszy. Jego postać zaprezentował prezydent Roman Wojcieszek.

- Komendant Antoni Heda był Honorowym Obywatelem Miasta Skarżyska-Kamiennej Uczestniczył we wszystkich uroczystościach partiotycznych organizowanych na terenie miasta. Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Virtuti Militari, kilkakrotnie Krzyżem Walecznych oraz innymi odznaczeniami bojowymi – powiedział.

Do wielkiej roli, jaką odegrał Szary dla kielecczyzny, w swoich przemówieniach nawiazała również wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba, poseł Maria Zuba i poseł Marzena Okła-Drewnowicz oraz Lech Janiszewski,wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Tradycyjnie już przed mogiłą, delegacje zakładów pracy, związków zawodowych i kombatanckich, szkół złożyły wieńce i kwiaty.

W tym roku uroczystości zakończyły się ogniskiem kombatanckim połączonym ze śpiewem pieśni patriotycznych. W organizację tegorocznych uroczystości włączyli się bardzo licznie harcerze ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz młodzież szkolna. Natomiast swój debiut miała Orkiestra Miejska, działająca od kilku miesięcy przy skarżyskim Miejskim Centrum Kultury.

Komendant Szary nie żyje

 Wczoraj, 14 lutego 2008 roku, po długiej chorobie zmarł Generał Brygady Antoni Heda ps.Szary. Miał 92 lata.

W niedzielę 17 lutego o godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza Święta w jego intencji. W tym dniu obchodzone będą uroczystości na skarżyskim Borze upamiętniające 68. rocznicę rozstrzelania 360 Żołnierzy Organizacji "Orzeł Biały" i Związku Walki Zbrojnej. Komendant Heda był zawsze obecny na tych uroczystościach.

Komendant Antoni Heda był Honorowym Obywatelem Miasta Skarżyska-Kamiennej (od 2001 r.) W czasie II wojny światowej organizował oddział partyzancki Armii Krajowej, który składał się z większości z ochotników ze Skarżyska-Kamiennej. Oddział ten przeprowadził wiele akcji przeciwko okupantowi niemieckiemu, uwalniając wielu więźniów w Starachowicach, Końskich i Kielcach. W planach była likwidacja katowni gestapo w Szkole nr 2 przy szosie Krakowskiej. Tylko rozkaz marszu na pomoc walczącej Warszawie przeszkodził w realizacji przygotowanego w 90 % przedsięwzięcia. W latach 1947 - 1956 przebywał w więzieniu. Kilkakrotnie skazany był na karę śmierci. Od dnia wyjścia na wolność był związany ze Skarżyskiem-Kamienna. Uczestniczy we wszystkich uroczystościach partiotycznych organizowanych na terenie miasta. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Virtuti Militari, kilkakrotnie Krzyżem Walecznych oraz innymi odznaczeniami bojowymi.

Był Honorowym Obywatelem Iłży, Starachowic, Końskich i Stąporkowa.
Pogrzeb odbędzie się 21 lutegoo godz.10.30 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Dla osób, które chciałyby uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych będzie podstawiony autobus przed Urzędem Miasta. Wyjazd o godz. 6.00

Zaproszenie

17 lutego 2008 r. odbędą się uroczystości na skarżyskim Borze upamiętniające 68. rocznicę rozstrzelania 360 Żołnierzy Organizacji "Orzeł Biały" i Związku Walki Zbrojnej.

Program uroczystości
- Msza Święta w intencji pomordowanych - kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, os. Bór, ul. Zwycięzców - godz. 11.00
- Po Mszy Św. złożenie wiązanek kwiatów na mogile pomordowanych.

Dojazd na Bór:

autobusami kursowymi oraz dodatkowymi:

pierwszy odjedzie o godz. 10.00 z Dolnej Kamiennej - (Łyżwy) ulicami - 1 Maja, 11 Listopada, Legionów, Niepodległości, Dworzec PKP, Sokola, Armii Krajowej, Norwida, Paryska, Krakowska na Bór.

Drugi odjedzie o godz. 10.20 z dworca PKP i dalej ul. Sokola, Armii Krajowej, Norwida, Metalowców, Legionów, Krakowska na Bór.
Autobusy powracają tą samą trasą.

Po uroczystościach organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników na Ognisko kombatanckie połączone ze śpiewem pieśni patriotycznych, gawędą o wydarzeniach tych dni i posiłkiem z kuchni polowej.


Serdecznie zapraszamy!

Będą kontrole umów

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej informuje, że z dniem 18 lutego 2008 r. rozpoczynają się kontrole umów na odbiór odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz aktualnych miesięcznych dowodów wpłaty za świadczenie powyższych usług.

Zapis art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) stanowi, że właściciele nieruchomości obowiązani są do udokumentowania korzystania z usług poprzez okazywanie umowy, ale przede wszystkim comiesięcznych dowodów opłat za takie usługi.

„Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna”, stanowiący akt prawa miejscowego, nakłada obowiązek zawarcia umowy przez właścicieli budynków jednorodzinnych na odbiór odpadów w ilości nie mniejszej niż 240 litrów na miesiąc, stosując segregację odpadów „u źródła” z podziałem na odpady suche (opakowaniowe) i mokre (np. resztki spożywcze i silnie zanieczyszczone odpady suche). Segregowanie odpadów spowoduje ponoszenie przez właściciela nieruchomości niższych kosztów ich odbioru. Zachęcamy do zawierania umów z ryczałtową, comiesięczną formą zapłaty za świadczoną usługę wywozu odpadów.

Wobec właścicieli budynków jednorodzinnych, którzy w chwili kontroli nie posiadają stosownej umowy oraz dokumentów potwierdzających comiesięczną zapłatę za odbiór odpadów będzie stosowana kara grzywny w wysokości 100 zł, bądź, w przypadkach osób opornych i opieszałych sprawy kierowane będą do sądów grodzkich, gdzie grozi grzywna do 5.000 zł. W odniesieniu do zbiorników bezodpływowych, częstotliwość ich opróżniania będzie weryfikowana na podstawie zużycia wody.

Ponadto, wobec posiadaczy, którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych, gmina w drodze decyzji wydanych z urzędu, z rygorem natychmiastowej wykonalności zorganizuje odbiór i wywóz odpadów komunalnych stałych i ciekłych przez okres co najmniej jednego roku, obciążając właściciela górnymi, maksymalnymi stawkami.

WYKAZ FIRM
POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA PROWDZENIE DZIAŁALNOŚCI
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI MIERUCHOMOŚCI1. Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 103
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. (0-41) 25-12-106

2. Zakład Oczyszczania Miasta
Zofia Kozłowska
ul. Krakowska 211
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. (0-41) 25-38-123

3. Wywóz Nieczystości Stałych „Bratek” Ryszard Pogorzelski
ul. Szydłowiecka 28 A
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. (0-41) 25-14-454
tel. kom. 0-783-998-145

4. Wywóz Nieczystości Stałych i Płynnych „Marko” Marek Pogorzelski
ul. Kopernika 5
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. (0-41) 251-44-27


5. Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski
ul. Szydłowiecka 28 A
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. (0-41) 251-44-27


6. P.W.N.S. „ALMAX” Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 3
26-600 Radom
tel. (0-48) 362-88-42

7. P.P.H.U. „Makpol” Edward Makuła
ul. Jagiellońska 46/19
25-606 Kielce
tel. (0-41) 34-616-05

WYKAZ FIRM
POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA PROWDZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPÓZNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

1. Zakład Oczyszczania Miasta
Zofia Kozłowska
ul. Krakowska 211
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. (0-41) 25-38-123

2. Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski
ul. Szydłowiecka 28 A
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. (0-41) 251-44-27

3. Wywóz Nieczystości Stałych i Płynnych „Marko” Marek Pogorzelski
ul. Kopernika 5
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. (0-41) 251-44-27

4. Wywóz Nieczystości Stałych „Bratek” Ryszard Pogorzelski
ul. Szydłowiecka 28 A
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. (0-41) 25-14-454
tel. kom. 0-783-998-145

5. Krzysztof Pogorzelski
ul. Kanarkowa 4
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. kom. 0-509-145-660

6. Tadeusz Gronostaj
ul. Kolonia 77
26-115 Skarżysko Kościelne
tel. (0-41) 27-14-704
tel. Kom. 0-509-448-473

7. Adam Sitkowski
ul. Kolonia 18
26-115 Skarżysko Kościelne
tel. (0-41) 271-43-89

Wypowiedz się...Oddaliśmy w Państwa ręce Nową Stronę Internetową Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Przyjęliśmy założenie, że strona www.skarzysko.pl musi być ciągle udoskonalana i dopasowywana do potrzeb Mieszkańców. To jest proces, a Państwa w tym udział jest trudny do przecenienia. Strona na pewno wymaga jeszcze wiele pracy, ale liczymy na Państwa życzliwe uwagi i propozycje jej ulepszenia.

Prosimy je przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla osób, które przedstawią najciekawsze uwagi przygotowaliśmy w nagrodę koszulki z Logo 85-lecia Skarżyska.Nasz konkurs potrwa do końca czerwca.

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej

W związku z trwającym okresem grzewczym i odnotowanymi przypadkami zatruć tlenkiem węgla (zaczadzeń), przypominam o ciążącym na właścicielach i zarządcach obowiązku poddawania kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, użytkowanych obiektów budowlanych, w tym w szczególności: sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych:dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (zgodnie z art.62 ust.I ustawy – Prawo budowlane z 1994 r.)

Kontrole stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, natomiast w odniesieniu do kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – wyłącznie osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych spoczywa ponadto obowiązek usunięcia, w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch albo zatrucie gazem (zgodnie z art.70 ust.I ustawy – Prawo budowlane z 1994 r) Obowiązek ten powinien być potwierdzonmy w protokole z kontroli obiektu budowlanego, a osoba dokonująca kontroli obowiązana jest przesłać kopię tego protokołu do właściwego organu nadoru budowlanego.

Jednocześnie informuję, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (zgodnie z art.93 pkt.8 ustawy – Prawo budowlane), a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art.91a ustawy – Prawo budowlane).

Zwracam się do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych o bezwłoczne wykonanie w/w obowiązków, określonych w art. 61,62, i 70 ustawy – Prawo budowalne, związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz ich bezpiecznym użytkowaniu.


Jadwiga Półtorak-Berus
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Skarżysku-Kamiennej

Łyżwy mają swoją Radę Osiedla

20 stycznia 2008 r. odbyły się wybory do Rady Osiedla Łyżwy.

Uprawnionych do głosowania na tym osiedlu było 547 osób. W głosowaniu wzięły udział 144 osoby, co stanowiło 26% mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania.

Do Rady osiedla weszło 15 osób. Są to:
- Wołoszyńska Iwona – 82 głosy
- Ciach Robert – 75
- Czarnota Krystyna – 74
- Pietras Magdalena - 64
- Wałachnia Irena - 56
- Kusztal Roman – 53
- Prusinowski Mieczysław – 53
- Gębski Paweł - 52
- Sieczka Tadeusz – 48
- Łyżwa Janina – 47
- Woźniak Piotr - 45
- Mazur Stanisław – 40
- Marczewski Marek - 34
- Hejnrych Krzystof – 27
- Łyżwa Wiesława – 26

Konkurs ekologiczny rozstrzygnięty

Konkurs plastyczny pod hasłem „W plastik pakujesz – środowisko degradujesz, w folię zawijasz – przyrodę zabijasz”, który został rozpisany wśród dzieci, ma już swoich zwycięzców.

Przypomnijmy. Konkurs ten miał na celu propagowanie rozwiązań proekologicznych polegających na zastąpieniu jednorazowych toreb foliowych (zrywek) stosowanych powszechnie do pakowania zakupionych produktów, torbami wielorazowego użytku np. bawełnianymi lub papierowymi.
Do konkursu mogły przystąpić dzieci w kilku kategoriach wiekowych:
- przedszkola
- szkoły podstawowe klasy I-III
- szkoły podstawowe klasy IV-VI
- gimnazja

Do Urzędu Miasta trafiły 32 prace ze skarżyskich podstawówek i gimnazjów oraz 19 prac z przedszkoli Nr 1, 3, 4, 6, 7, 10 i 16 z terenu Skarżyska-Kamiennej.

Nie dotarły żadne prace dzieci z klas I-III, dlatego nagrody te jury rozdysponowało w pozostałych kategoriach. 17 stycznia jury konkursowe w składzie: Zdzisław Kobierski, Ewa Stachowicz, Marek Chojnacki, Beata Wojciechowska, Katarzyna Piwnik i Katarzyna Ziomek ogłosiło wyniki.

Oto laureaci konkursu:
Kategoria: dzieci przedszkolne
I miejsce – Przedszkole Publiczne Nr 4 Oddział II
II miejsce – Przedszkole Publiczne Nr 4 Oddział III
III miejsce – Przedszkole Publiczne Nr 1 Oddział II „Biedronki”
Wyróżnienie - Przedszkole Publiczne Nr 6 Grupy III
Kategoria: klasy 4-6 szkół podstawowych
I miejsce – Martyna Stasiorowska – Szkoła Podstawowa Nr 8 kl. 4 „a”
II miejsce ex aeque – Aleksander Gąciarski - Szkoła Podstawowa Nr 2 kl. VI „a” i Piotr Kępa - Szkoła Podstawowa Nr 4 kl. VI
III miejsce ex aeque – Justyna Lubecka, Szkoła Podstawowa Nr 8 kl. V i Aleksandra Kozińska, Szkoła Podstawowa Nr 4 kl. IV
Kategoria: klasy 1-3 gimnazjum
I miejsce ex aeque – Alicja Teper, Gimnazjum Nr 3 kl. III i Anita Obara, Gimnazjum Nr 1 kl. III „f”
II miejsce – Dorota Staniec, Gimnazjum Nr 3 kl. III „d”
III miejsce - Janina Rabajczuk, Gimnazjum Nr 4 kl. III „g”

W rocznicę końca okupacji

 Delegacje władz miasta Skarżyska-Kamiennej, powiatu skarżyskiego uczcili w czwartek, 17 stycznia, 63. rocznicę końca okupacji hitlerowskiej w Skarżysku.

Punktualnie o godz. 11 prezydent Roman Wojcieszek, przewodniczący Rady Miasta Jan Maćkowiak, Jerzy Żmijewski, starosta powiatu skarżyskiego i Artur Berus, członek Zarządu Powiatu złożyli wieńce i zapalili znicze przy mogile żołnierzy na cmentarzu na Zachodnim.

Propozycje na ferie zimowe

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi (28.01-09.02.2008) Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej przygotował wiele atrakcji dla dzieci imłodzieży.

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Skarżysku ze środków przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień na roku 2008:zaplanował m.in.:

1. Bezpłatne seanse filmowe w Miejskim Centrum Kultury (cztery filmy)
2.Zimowiska dla 145 dzieci w Szkole Podstawowej Nr 5 i Nr 8 (opłaci koszty wynagrodzeń dla nauczycieli)
3. W okresie ferii czynne będą świetlice środowiskowe prowadzone przez organizacje pozarządowe: Zespół Charytatywny Caritas przy Parafii NSJ, Zespół Charytatywny Caritas przy Parafii Św. Józefa, Parafię Ostrobramską, Stowarzyszenie Społeczne „Wzajemna Pomoc”, TPD o/miejski oraz przez placówki oświatowe.
4. Dla dzieci ze świetlic środowiskowych prowadzonych przez organizację pozarządowe zostanie zorganizowana „Zabawa karnawałowa” 30.01.2008r. w MCK-u
5. Zostanie dofinansowana XI Zimowa Akademia Karate organizowana przez Kielecki Klub Karate Kyokushin dla 100 dzieci z terenu miasta.

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi dofinansowany zostanie ponadto wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży dla czterech organizacji (Teakwon-do, UKS Erbel, UKS Relax, TKKF Sygnał).

Miejskie Centrum Kultury przygotowało na dni wolne od nauki program zajęć, który pomoże dzieciom w zagospodarowaniu czasu wolnego. Program realizowany będzie przy wsparciu finansowym komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych przy Urzędzie Miejskim.

PROGRAM FERYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
28.01.2008 (poniedziałek)
10.00 - ZAJĘCIA SZACHOWE
16.00 - ZAJĘCIA WOKALNE
29.01.2008 (wtorek)
11.00 - KINO FERYJNE
“RODZINKA ROBINSONÓW”
b/o, dubbing 102’
30.01.2008 (środa)
11.00 - ZAJĘCIA TANECZNE
12.00 - ZAJĘCIA PLASTYCZNE
31.01.2008 (czwartek)
11.00 - KINO FERYJNE:
“PIRACI Z KARAIBÓW: NA KRAŃCU ŚWIATA”
od 12 lat, napisy 168’
01.02.2008 (piątek)
10.00 - ZAJĘCIA SZACHOWE
12.00- ZAJĘCIA PLASTYCZNE
04.02.2008 (poniedziałek)
10.00 - ZAJĘCIA SZACHOWE
12.00 - ZAJĘCIA PLASTYCZNE
16.00 - ZAJĘCIA WOKALNE
05.02.2008 (wtorek)
11.00 - KINO FERYJNE:
“STEFAN MALUTKI”
b/o, dubbing 90’
06.02.2008 (środa)
11.00 - BAL KARNAWAŁOWY
dla uczestników zajęć świetlicowych
07.02.2008 (czwartek)
11.00 - KINO FERYJNE
“HARRY POTTER I ZAKON FENIKSA”
od 12 lat, napisy 138’
17.00 - DYSKOTEKA KARNAWAŁOWA
dla uczestników zespołów artystycznych i sekcji zainteresowań MCK
08.02.2008 (piątek)
10.00 - ZAJĘCIA SZACHOWE
12.00 - ZAJĘCIA PLASTYCZNE

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.