Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Jeden się wyłamał

 Prezydent Roman Wojcieszek podpisał umowę z ośmioma podmiotami działającymi na terenie Skarżyska na wykonanie prac związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych lub innego miejscowego zagrożenia.

Co roku gmina jest zobowiązana do podpisywania tego rodzaju umów. Podobnie i w tym roku zwróciła się z prośbą do tych firm, które posiadają maszyny i urządzenia transportowe o podpisanie tego typu umowy.

- Wysłaliśmy dziewięć pism, ale tylko osiem firm zgodziło się na podpisanie umów z gminą - potwierdził Zdzisław Kobierski, zastępca prezydenta. - Właściciel firmy Drogmas, pan Adam Sławiński odmówił podpisania takiej umowy.

Umowa została podpisana z Miejskimi Usługami Komunalnymi, Miejską Komunikacją Samochodową, Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, Energetyką Cieplną Miasta Skarżyska-Kamiennej, Zarządem Budynków Komunalnych Administrator, Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjno-Handlowym KOP-TRANS, Firmą TRANS i Zakładem Robót Inżynieryjno-Budowlanych “SKAR-BUD”.

- Wszystkim firmom, które podpisały z gminą umową i zgodziły się na pomoc – dziękuję – powiedział Roman Wojcieszek.

Przypominamy, że gmina wypłaca pieniądze za wykonaną usługę, czyli firmy dostają pieniądze jak gmina korzysta z pomocy tych firm.

Podobne porozumienia zostaną podpisane wkrótce z lokalnymi mediami, które w myśl Ustawy o stanie klęski żywiołowej Art. 26 są zobowiązane do nieodpłatnej i niezwłocznej publikacji komunikatów o stanie i usuwanie skutków klęski żywiołowej.

Pamiętamy i pamiętać będziemy

W niedzielę, 11 lutego, mieszkańcy Skarżyska oddali hołd patriotom z organizacji Orzeł Biały i Związku Walki Zbrojnej, którzy 67 lat temu zostali rozstrzeleni przez okupantów hitlerowskich na Borze.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji pomordowanych. Po Mszy Św. uroczystości przeniosły się pod pomnik w lesie na Borze.

- Nie musimy dziś pieczętować swych przekonań męczeńską krwią - bądźmy im jednak wierni. Bądźmy godnymi spadkobiercami ich największej ofiary. Nieustajmy w wysiłkach budowania lepszej Polski – powiedział do zgromadzonych przed pomnikiem Roman Wojcieszek, prezydent Skarżyska.

- Dzięki ofiarności tych ludzi mamy niepodległą Polskę – dodał minister Przemysław Gosiewski, który przybył specjalnie na uroczystości rocznicowe w Skarżysku.

Potem pod pomnikiem złożono kwiaty i znicze. Swoją obecnością uświetnił skarżyskie obchody minister Przemysław Gosiewski, wojewoda Grzegorz Banaś oraz pani poseł Maria Zuba. Ponadto wśród przybyłych znaleźli się m.in. przedstawiciele środowisk kombatanckich, związków zawodowych, zakładów pracy, straży pożarnej, straży miejskiej, policji, młodzież szkolna, harcerze, władze powiatu i Skarżyska, Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Zaproszenie na Bór

Prezydent Skarżyska-Kamiennej Roman Wojcieszek i przedstawiciele Związków Kombatanckich mają zaszczyt zaprosić mieszkańców Skarżyska na uroczystości upamiętniające 67. rocznicę rozstrzelania 360 Żołnierzy Organizacji "Orzeł Biały" i Związku Walki Zbrojnej. Odbędą się one 11 lutego 2007 roku (w niedzielę) na skarżyskim Borze.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 11 w Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy na osiedlu Bór, gdzie zostanie odprawiona Msza Święta w intencji pomordowanych. Po Mszy Św. delegacje złożą wiązanek kwiatów na mogile pomordowanych. Swoją obecność na uroczystościach zapowiedział minister Przemysław Gosiewski, skarżyscy parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i lokalnych samorządowych, zakładów pracy, związków zawodowych, młodzież szkolna.

Serdecznie zapraszamy.

Dojazd na Bór:
autobusami kursowymi oraz dodatkowymi:
pierwszy odjedzie o godz. 10.00 z Dolnej Kamiennej - (Łyżwy) ulicami - 1 Maja, 11 Listopada, Legionów, Niepodległości, Dworzec PKP, Sokola, Armii Krajowej, Norwida, Paryska, Krakowska na Bór.

Drugi odjedzie o godz. 10.20 z dworca PKP i dalej ul. Sokola, Armii Krajowej, Norwida, Metalowców, Legionów, Krakowska na Bór.
Autobusy powracają tą samą trasą..

Sympozjum

Dziś tj. 6 lutego o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbędzie się Sympozjum, na którym zostaną zaprezentowane wybrane działania i przykłady dobrej praktyki z zakresu współpracy środowisk oświatowych i przemysłowo-biznesowych. Jego organizatorem jest Centrum Kształcenia Praktycznego.

Centrum Kształcenia Praktycznego od początku swojego istnienia podejmowało różnorakie działania zmierzające do jak najlepszego przygotowania uczniów, przyszłych absolwentów do wymagań współczesnego rynku pracy. Jako instytucja działająca na styku edukacji zawodowej i przemysłu, sukcesywnie wypracowywała formy integracji partnerów społecznych do tego celu. Centrum jako jedna z pierwszych placówek oświatowych regionu wprowadziło doradztwo edukacyjne i zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, które przyjęło postać Szkolnego Ośrodka Kariery “MOBEL”. W kolejnych działaniach rozszerzyło je na gimnazja powiatu skarżyskiego i powiatów ościennych. Przy wsparciu firmy Lhoist Polska, w roku szkolnym 2005/2006 Centrum wprowadziło dla swoich uczniów motywacyjny system stypendiów. Ponadto powstał autorski program “Wszyscy kształcimy dla wspólnych potrzeb”. Program będzie realizowany przez cały rok 2006/2007. W pierwszym semestrze objętych zostało nim ponad 300 uczniów. Istotnym jego elementem jest angażowanie partnerów społecznych do rozwiązywania problemów oświatowych, w tym pozyskiwanie sponsorów, fundatorów. Ponadto Firma Lhoist Polska wyraziła gotowość ufundowania w bieżącym roku szkolnym, stypendiów motywacyjnych dla najlepszych uczniów Centrum.

W sympozjum udział swój zapowiedzieli przedstawiciele kuratorium oświaty, władz powiatu skarżyskiego i Miasta Skarżyska-Kamiennej, nauczycielskich organizacji związkowych, uczniów, nauczycieli i dyrekcji szkół, główny partner i fundator stypendiów oraz Maria Zuba, posłanka na Sem RP.

Serdecznie zapraszamy.


Wielki sukces

2.773 zł – tyle udało się zebrać podczas Koncertu Kolęd Różnych Narodów w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej. Hojność mieszkańców była ogromna, ale i cel był przedni. Zebrane pieniądze będą przeznaczone na rzecz Domowego Hospicjum w Skarżysku-Kamiennej. Przed koncertem o godz. 18 w Ostrej Bramie została odprawiona Msza Święta. O 18.30 rozpoczął się Koncert Chóru Kameralnego Fermata pod kierunkiem Ewy Robak. Ponadto wystąpiły solistki Sceny Autorskiej: Justyna Łysak i Aleksandra Wolff. Publiczność dopisała,a koncert okazał się wielkim sukcesem. Podczas przerwy między występami artystów zebrane zostały pieniądze na rzecz Domowego Hospicjum. Nikt nie żałował grosza. Ponadto po koncercie zostały sprzedane prace dzieci. Zebrane w ten sposób pieniądze dodatkowo zasiliły konto domowego hospicjum.
- Udało nam się zebrać 2.773 zł – powiedział Antoni Urban, współorganizator koncertu. - Na pewno nie poprzestaniemy na jednym koncercie. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować dzieciom, które na aukcję w Ostrej Bramie dały aż 80 prac. Autorami tych prac byli uczniowie z kilku placówek na terenie Skarżyska m.in. z Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1, Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy nr 2, Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, Zespołu Placówek Opieki Wychowania i Interwencji Kryzysowej "Przystań", a także z Przedszkola Publicznego nr 12 z Oddziałami Integracyjnym, Przedszkola Publicznego nr 16 i Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych i Kolegium Pracowników Służb Społecznych.

Patronat Honorowy nad imprezą objął Prezydent Skarżyska Roman Wojcieszek i Ordynariusz Diececji Radomskiej ks. bp Zygmunt Zimowski.

Prezydent karze drogowców

 Firma Drogmas po raz drugi w ciągu czterech dni została ukarana przez służby prezydenta Skarżyska za niewywiązywanie się z podpisanej umowy na odśnieżanie ulic gminnych.

Dzień przed opadami śniegu prezydent Zdzisław Kobierski skontaktował się właścicielami firmy Drogmas i Trans, aby upewnić się czy są przygotowani do zimowego odśnieżania.

- Dostałem zapewnienie, że wszystko jest pod kontrolą i nie ma najmniejszego powodu do obaw – powiedział Zdzisław Kobierski. - Jakież było moje zdziwienie, kiedy pierwszy dzień zimy przyniósł im takie problemy.

Po kontroli z dnia 25 stycznia w godz. 15.15-16.30 stwierdzono niewłaściwe odśnieżanie ulicy Organizacji Orła Białego oraz części ulicy Pułaskiego w związku z tym prezydent ukarał firmę kwotą 151,71zł.

26 stycznia (w piątek) ponownie do firmy Drogmas został wysłany fax, w którym poinformowano prezesa, że stwierdzono niewłaściwe odśnieżanie zatok przystankowych w pasach drogowych oraz że są pozostawiane na skrzyżowaniach ulic warstwy błota pośniegowego. Drogmas miał czas do godz.15 na poprawienie wskazanych uchybień. Nie zrobił jednak tego. Prezydent był zmuszony wysłać kolejny fax do Drogmas-u. Tym razem za niewłaściwe odśnieżanie (na podstawie zgłoszeń mieszkańców i raportów Straży Miejskiej z dnia 27 i 28 stycznia) naliczył im karę 9.416,42 zł.
Ponadto powiadomił, że 29 stycznia o godz. 12 Straż Miejska po raz kolejny objedzie ulice, zatoki przystankowe i sprawdzi, czy firma stosuje sie do zaleceń.

- Za nie podjęcie się odśnieżania chodników przy ulicy Konarskiego został złożony wniosek do Sądu Grodzkiego za zarządcę dróg powiatowych Tomasza Kieresa – dodał prezydent Kobierski. - Firmy muszą zdawać sobie sprawę, że nie wystarczy wygrać przetarg, aby otrzymać pieniądze. Pieniądze dostaje się za dobrze wykonaną pracę.

Straż Miejska wspólnie z naczelnikami UM dwa razy dziennie robi kontrole ulic i chodników gminnych. W przypadku jakichkolwiek uchybień są wysyłane faxy z informacją o kontroli i zaleceniach do firm zajmujących się odśnieżaniem. Od chwili udzielenia wysokiej kary firmie Drogmas jakość prac znacznie się poprawiła. Nie ma już tak wielu interwencji mieszkańców.

- Kontrole będą prowadzone systematycznie przez straż do końca zimy - zapewnił prezydent Kobierski.

Zapraszamy na koncert

 Dziś, tj. 30 stycznia o godz. 18.30 w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej odbędzie się Koncert Kolęd Różnych Narodów na rzecz Domowego Hospicjum. Patronat Honorowy nad imprezą objął Prezydent Skarżyska Roman Wojcieszek i ks. bp Zygmunt Zimowski.

Przed koncertem o godz. 18 w Ostrej Bramie zostanie odprawiona Mszą Święta. O 18.30 rozpocznie się Koncert Kolęd Różnych Narodów. W Programie styczniowego koncertu zaplanowano występ:
- Chóru Kameralnego Fermata pod kierunkiem Ewy Robak
- Solistek Sceny Autorskiej: J. Łysak i A. Wolff
- Muzyków: R.Kupis, P. Restecki, K.Strzelczyk, M. Tercz

Po koncercie zostaną sprzedane prace dzieci ze skarżyskich szkół, przedszkoli. Zebrane pieniądze zasilą konto domowego hospicjum. Wstęp na koncert jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

Wrócili do pracy

 Dziś, 30 stycznia o godz. 6.45, pracownicy Wtórpolu wrócili do pracy. Taką decyzję podjęli wspólnie właściciele firmy z załogą.

Po nagłośnieniu sprawy przez media, sytuacją Wtórpolu zainteresował się również m.in. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Zażądał on raportu ze śledztwa dotyczącego zamachów i objął je osobistym nadzorem. Od kilku dni zakładu pilnuje policja, która zapewniła również ochronę właścicielowi firm i ich rodzinom. Ponadto swoją pomoc zaoferował prezydent Skarżyska Roman Wojcieszek i parlamentarzyści.

ZA prezydentem - przeciw wyborom

12 radnych skarżyskiej Rady Miasta opowiedziało się za odmową stwierdzenia wygaśnięcia mandatu prezydenta Skarżyska. Teraz ruch należy od wojewody, który może stwierdzić nieważność uchwały w trybie nadzoru. Tę decyzję jednak można zaskarżyć do Sądu.

Podczas piątkowej sesji, 26 stycznia w Skarżysku-Kamiennej, większość radnych opowiedziała się przeciw kolejnym wyborom.

Prezydent Wojcieszek przeprosił radnych i mieszkańców Skarżyska za całe zamieszanie. Oto treść jego wystąpienia:

“Na wstępie pragnę gorąco przeprosić Państwa za tę bolesną sytuację, w której z powodu mojego zaniedbania, postawiłem nasze miasto i samorząd. Z pokorą proszę o wybaczenie i przyjęcie moich wyjaśnień dotyczących okoliczności wystąpienia opóźnienia w złożeniu przeze mnie jednego z wymaganych oświadczeń. Obejmując funkcję prezydenta miałem wiedzę, że moim obowiązkiem jest złożenie oświadczeń o stanie majątku, jaki posiadam i działalności gospodarczej mojej żony. Znałem intencję jakie przyświecały wprowadzeniu konieczności poddania się takim procedurom. Uważałem i zawsze będę uważał, że bardzo ważne i potrzebne jest tworzenie ustawowych zapisów, których celem jest eliminowanie groźnych dla standardów życia publicznego praktyk. Praktyk polegających na niejasnych powiązaniach spraw osób sprawiających jakąkolwiek władzę z biznesem. Ale jednocześnie wiedziałem również, że ani ja, ani moja rodzina nie pozostajemy z tymi regulacjami w jakimkolwiek konflikcie. Fakt takiego postrzegania przeze mnie rzeczywistości spowodował to, że po objęciu funkcji Prezydenta Miasta, w pierwszej kolejności zająłem się sprawami, dla których mieszkańcy miasta powierzyli mi ten zaszczytny i odpowiedzialny mandat – realizowaniem zadań gminy. Podjąłem intensywną pracę nad rozwiązywaniem nabrzmiałych problemów miasta, w tym dotyczących gospodarki odpadami, pozyskiwania środków unijnych, budżetu, dostosowania struktury organizacyjnej urzędu do aktualnych potrzeb i sprawniejszego jego funkcjonowania. To były dla mnie priorytety. Uznałem wówczas, iż wymaganą formalność złożenia oświadczeń dopełnią w terminie przewidzianym zapisami ustawy, a w mojej świadomości było to 30dni od daty złożenia ślubowania. Niestety z przykrością stwierdzam, że żaden z urzędników magistratu nie poinformował mnie, iż jedno z oświadczeń należy złożyć wcześniej - w terminie 30 dni, liczonym od daty wyboru. Tak więc swoje oświadczenie majątkowe złożyłem w wymaganym terminie, spóźniłem się natomiast ze złożeniem oświadczenia z działalności gospodarczej małżonki. Oświadczenie to złożyłem zgodnie z prawdą, nie tając nic, nie miałem bowiem żadnego powodu by kogokolwiek oszukać, wprowadzać w błąd czy wreszcie celowo opóźniać..........
.......Nie umniejszam swojej winy. Winy, która według wielu autorytetów prawa polega na jak to określają NIEISTOTNYM UCHYBIENIU PRAWA. Ustawa o samorządzie gminnym przewiduje w przypadku niedotrzymania terminu złożenia któregokolwiek z oświadczeń sankcję finansową, której się już poddałem. Pozostaje problem wyjaśnienia dezinformacji urzędniczej. W tym przypadku, w zgodzie z ustawą o pracownikach samorządowych skierowałem tę sprawę do rozpatrzenia przez rzecznika dyscyplinarnego urzędu – postępowanie jest w toku......”

Jakie były reakcje radnych?
- Wierzę w dobre intencje prezydenta, ale prawo jest prawem. Stwierdzam tendencyjność opinii przedłożonych do projektu uchwały – dotyczy ona tylko jednego stanowiska. Moim zdaniem podjęcie uchwały w takiej postaci stwarza możliwość zakwestionowania decyzji prezydenta i wydłuża drogę całego procesu. Wojewoda jednoznacznie zwrócił się do radnych o podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu prezydenta, a nie odmowy jego stwierdzenia – powiedział Jarosław Tarasiński (Lewica i Demokraci).

- To nie był przypadek, że prezydentem Skarżyska został Roman Wojcieszek. Również przypadek nie może decydować o pozbawieniu funkcji prezydenta. Naszym zadaniem jest ocenienie wyjaśnienia prezydenta. A to czy było to uchybienie czy przestępstwo zajmą się prawnicy. Politycy manipulują prawem, a to sądy powinny stwierdzić, czy prezydent złamał prawo – stwierdził Andrzej Dąbrowski (PIS).

- Kara jest niewspółmierna do winy. Pan prezydent powinien pozostać na swoim stanowisku. Ponieważ został wybrany w wolnych i bezpośrednich wyborach. A wola mieszkańców Skarżyska, jako naszego największego suwerena powinna zostać uszanowana – powiedział Robert Bodo (PIS).

- Nie bójmy się podjąć uchwały o odmowie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezydenta Skarżyska. Podejmując taką decyzję nie narazimy naszych mieszkańców na dodatkowe koszty związane z nowymi wyborami. Walka pomiędzy PIS-em a Platformą Obywatelską niech toczy się w Sejmie. Naszej biednej gminy nie stać na gierki Wielkich polityków. Klub radnych “Przymierze” wnioskuje o poparcie odmowy stwierdzenia wygaśnięciu mandatu Prezydenta Romana Wojcieszka – dodał Adolf Walkowiak (SPS).

Dyskusja była długa. Wypowiadała się również zaproszona na sesję mecenas Ewa Kokowska, autorytet prawniczy w świętokrzyskim. Jej zdaniem radni powinni bronić prawa do własnego stanowiska i podjęcia uchwały o odmowie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu prezydenta.
Taką uchwałę też podjęli. 12 radnych było za odmową, 8 wstrzymało się od głosowania (Lewica i Demokraci, Razem), a jeden radny z Platformy Obywatelskiej - Andrzej Kazanowski był przeciwny podjęciu tej uchwały.

Uwaga śnieg na dachu!

Dziś mija rok od katastrofy na Międzynarodowych Targach w Katowicach, w której zginęło 65 osób. Główną jej przyczyną była wadliwa konstrukcja dachu, która nie wytrzymała pod naporem zalegającego śniegu.

DLATEGO PRZYPOMINAMY

W związku z intensywnymi opadami śniegu na właścicielach oraz zarządcach budynków i innych obiektach budowlanych ciąży obowiązek usuwania z dachów obiektów zalegającego śniegu i lodu.

Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki użyteczności publicznej, budynki szkół, hale sportowe, duże hale przemysłowe i magazyny, gdzie powierzchnia dachu jest płaska, a jego konstrukcja oparta na elementach stalowych.

Prosimy o potraktowanie tej sprawy, przez administrujących takie obiekty, poważnie.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.