Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Wicepremier w Skarżysku

14 września o godz. 15.30 w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbędzie się spotkanie wicepremiera Przemysława Gosiewskiego, Grażyny Gęsickiej, minister rozwoju regionalnego z samorządowcami z powiatu skarżyskiego.

Przed spotkaniem z samorządowcami wicepremier Gosiewski i minister Gęsicka spotka się z dziennikarzami.

Głównym tematem spotkania z zaproszonymi samorządowcami, przedstawicielami stowarzyszeń, przedsiębiorstw będzie polityka rozwoju regionalnego w województwie świętokrzyskim.

Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie na sesję

 13 września tj. w czwartek o godz. 16.00 w skarżyskim Urzędzie Miasta odbędzie się Sesja Rady Miasta.

Głównym i jedynym punktem obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia 21 października na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Radni za wariantem zielonym

Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej opowiedziała się za tzw. zielonym wariantem przebiegu północnej części obwodnicy miasta. Głosowało za nim we wtorek, 4 września, 16 radnych, a tylko trzech było za wariantem czerwonym.

Przypomnijmy.

W styczniu prezydent Roman Wojcieszek rozpoczął z mieszkańcami Książęcego i Pogorzałego tzw. konsultacje społeczne. Wspólnie z naczelnik Ewą Stachowicz, uczestniczył w spotkaniach z mieszkańcami tych osiedli i przedstawiał im różne możliwe warianty rozwiązania przebiegu północnej części obwodnicy miasta. Chciał poznać ich zdanie, aby w ustawowym terminie wydać swoją opinię w tym temacie. Podczas nieformalnego głosowania w Osiedlu Pogorzałe większość opowiedziała się za wariantem czerwonym, a w Osiedlu Książęce była równowaga głosów. Kolejne spotkania, tym razem, z projektantami, Gminną Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną, leśnikami przekonały prezydenta, że minimalnie lepszym rozwiązaniem jest wariant czerwony.

- Po rozpatrzeniu wszystkich plusów i minusów tych dwóch wariantów, w języku sportowym, można powiedzieć, że był remis. Jednak jako prezydent musiałem opowiedzieć się za którymś wariantem. W mojej opinii przychyliłem się do wariantu czerwonego, zgodnie z ówczesną sugestią mieszkańców – powiedział prezydent R.Wojcieszek.

W sierpniu do Urzędu Miasta zaczęły napływać protesty mieszkańców - opowiadali się oni za wariantem zielnym. W dniu 28 sierpnia prezydent spotkał się z tą grupą mieszkańców. W tym samym czasie do Urzędu Miasta napłynęły petycje mieszkańców opowiadających się za wariantem czerwonym. Do dyskusji przyłączyli się przedstawiciele Stowarzyszenia Tu mieszkam, senator Michał Okła, poseł Krzysztof Grzegorek, radna Sejmiki Świętokrzyskiego Marzena Okła Drewnowicz. W związku z tym, że mieszkańcy poprosili prezydenta o zmianę opinii skierowanej do wojewody, zaproponował on, że poprosi o wypowiedzenie się w tej sprawie radnych. I to ich stanowisko zostanie przekazane ponownie do wojewody.

- Ja już raz przedstawiłem swoją opinię. W związku z tym, że mam petycje mieszkańców za obydwoma wariantami, nie będę zmieniał swojej opinii. Moja opinia i tak jest tylko jedną z wielu, o którą poprosił wojewoda. Tylko od jego decyzji zależy, który wariant zostanie wybrany. Jednak istnieje możliwość, aby samorząd wypowiedział się w tej kwestii i z tego skorzystamy - dodał.

Na sesji Rady Miasta prezydent ponownie przedstawił zalety i wady dwóch wariantów. Ponadto mieli możliwość wypowiedzenia się zwolennicy czerwonego jak i zielonego wariantu. Po dyskusji radnych, większość opowiedziała się za rozwiązaniem zielonym.
- Taką opinię przedstawię wojewodzie – powiedział Roman Wojcieszek

Oto treść pisma, które zostało wysłane do wojewody, po sesji:“W związku z projektowaną przebudową drogi krajowej nr7 na odcinku Skarżysko-kamienna – Radom, przedkładam Panu Wojewodzie Oświadczenie Nr2/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej, w którym Rada opowiada się za wariantem „3d zielonym”. Proszę przy podejmowaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia uwzględnić w/w Oświadczenie i potraktować je jako oficjalne stanowisko Samorządu Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Ponadto przesyłam również protesty i opinie społeczności miasta Skarżyska-Kamiennej.

Załączniki:

Oświadczenie Nr2/2007

tabelaryczne zestawienie wad i zalet obu wariantów

protest mieszkańców Osiedla Pogorzałe

protest mieszkańców Osiedla Place

protest mieszkańców z pozostałych terenów miasta

pismo Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Michała Okły

pismo Stowarzyszenia Społecznego „Tu Mieszkam”

protest mieszkańców ul. Rajdowej

protest Rady Osiedla Książęce

Porozumieli się

 5 września Prezydent Miasta Roman Wojcieszek podpisał porozumienie z Komendantem Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej w sprawie szczegółowych form i sposobów współpracy policji i straży miejskiej.

Porozumienie zostało podpisano dla właściwej realizacji zadań w sprawie współpracy policji ze strażami miejskimi oraz zakresu sprawowania przez Komendanta Głównego Policji nadzoru nad działalnością straży. Będą oni współpracować m.in. w zakresie stałej wymiany informacji o zagrożeniach występujących na terenie Skarżyska-Kamiennej w zakresie bezpieczeństwa ludzi imienia, spokoju i porządku publicznego; organizacji systemu łączności pomiędzy KPP a Strażą Miejską; koordynowania rozmieszczenia służb policyjnych i straży; prowadzenia wspólnych działań porządkowych; organizowania wspólnych szkoleń oraz ćwiczeń policjantów i strażników oraz realizacji programów prewencji kryminalnej i przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej. Ponadto będą realizowane zobowiązania w sprawie organizacji i współpracy w zakresie eksploatacji i wykorzystania systemu monitoringu.

Uroczysta inauguracja

 Prezydent Zdzisław Kobierski uczestniczył w uroczystej Inauguracji Nowego Roku Szkolnego w Żmierince.

1 września z dwudniową wizytą gościł w zaprzyjaźnionym ze Skarżyskiem mieście Żmierinka. Jego wizyta związana była z rozpoczęciem roku szkolnego. Na uroczystości te został zaproszony również konsul i mer Żmierinki.

- Przekazaliśmy polskiej szkole flagę polską, godło i herb Skarżyska. Natomiast nauczyciele otrzymali blisko 100 pozycji książkowych od mieszkanki Skarżyska – Zofii Patyny. Były to książki typowo metodyczne jak i literatura piękna – powiedział Zdzisław Kobierski.

Współpraca pomiędzy naszymi miastami układa się coraz lepiej. Niedawno z wizytą byli piłkarze, którzy rozegrali tam turniej, a już wkrótce pojadą na kolejne zawody nasi lekkoatleci.

Sprzątanie świata

 Od 14 do 16 września odbędzie się kolejna edycja akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2007”, pod hasłem: „Oszczędzaj. Wyłączaj. Odzyskuj. Świeć przykładem!”. Kultywowana przez miliony ludzi na całym świecie nieprzerwanie już od czternastu lat, jest największą społeczną i ekologiczną inicjatywą w Polsce oraz jedną z największych na świecie.

Tegoroczna akcja „Sprzątanie Świata” rozpoczyna wieloletnią kampanię edukacyjną związaną z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym, mądrym gospodarowaniem energią i zasobami naturalnymi, a także selektywną zbiórką odpadów i używaniem produktów z recyklingu. Głównym celem kampanii jest zwiększenie świadomości ekologicznej Polaków, poprzez zachęcenie wszystkich do stosowania w życiu codziennym prostych, ale w skali globalnej bardzo skutecznych działań. Będzie to sprzyjać efektywnej ochronie środowiska i zasobów naturalnych, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju naszego kraju. Akcja łączy powszechną manifestację przeciw zaśmiecaniu środowiska z pracą społeczną na rzecz jego oczyszczenia.

Kampania „Sprzątanie Świata – Polska 2007” w Skarżysku-Kamienna realizowana będzie poprzez porządkowanie wybranych miejsc naszego miasta, co w efekcie poprawia jego wygląd i estetykę. Jej uczestnikami będzie młodzież skarżyskich szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych.

Ambasador u prezydenta

4 września z niecodzienną wizytą przybył do prezydenta Romana Wojcieszka Victor Ashe, Ambasador Stanów Zjednoczonych.

Wizyta była krótka. Ambasador Ashe był zainteresowany naszym samorządem lokalnym. Najbardziej interesowało go czy jest duża różnica w sprawowaniu władzy, jeśli zostało się wybranym w wyborach bezpośrednich Pytał prezydenta o największe problemy, z jakimi się boryka nasza gmina i jak sobie z nimi radzimy.

Prezydent Wojcieszek miał okazję przedstawić krótką historię naszego miasta, opowiedzieć o największych zakładach - Zakładach Metalowych MESKO. Wspomniał również o najbliższych planach inwestycyjnych.

Okazało się, że Victor Ashe był wcześniej merem w Stanie Tenesy. Przewodził 180 tysięcznej populacji. U niego największy nacisk kładło się na turystykę i usługi, ze względu na górzyste tereny tego stanu.

Na koniec wizyty prezydent otrzymał od gości album. My również zrewanżowaliśmy się pamiątkowymi albumami z regionu świętokrzyskiego, z Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej oraz materiałami promocyjnymi z naszego miasta.

Victor Ashe obiecał wrócić do naszego miasta i zwiedzić Sanktuarium, w którym jest jedyna kopia obrazu z Wilna w Polsce.

Wracają tu pamięcią

W poniedziałek, 27 sierpnia b.r., w skarżyskim Urzędzie Miasta odbyło się nietypowe spotkanie. Z wizytą do Skarżyska przybył z Londynu Israel Rudziński wraz ze swoim synem Josefem. I choć dziś ma już 78 lat, to z chwilą kiedy przekroczył granice Skarżyska, wspomnienia powróciły...
Israel Rudziński nie ma wesołych wspomnień z tego okresu. Mając 17 lat przebywał w Skarżysku na terenie Zakładów Metalowych MESKO, wówczas Hasagu.

- To nie były łatwe czasy. Ciężko pracowałem, a na moich oczach ginęli moi współtowarzysze. Sam cudem ocalałem – mówi. - Dwa razy znajdowałem się już na liście. Pamiętam, że ciężko zachorowałem na tyfus i nie mogłem pracować. Kiedy już byłem w grupie tych, których szykowano na stracenie, usłyszałem swoje nazwisko. Z początku nie zrozumiałem o co chodzi. Nie wiem do tej pory, dlaczego akurat mnie wówczas wyznaczono do sprzątania. Ale gdyby nie te kilka słów, to nie miałbym dziś syna i nikt nie zapaliłby na moim grobie świeczki.
Israel Rudziński jest żydowskiego pochodzenia. Dziś mieszka na stałe w Londynie.

- Obiecałem sobie, że kiedyś tu wrócę i pokażę swojemu synowi, gdzie o mało nie straciłem życia. Dziś nadszedł ten dzień. Szkoda tylko, że czas zatarł wiele moich wspomnień. Nic dziwnego minęło tyle czasu, a i w tym mieście wiele się zmieniło. Szkoda, że nie mogłem pokazać tych baraków, w których wtedy mieszkaliśmy i pracowaliśmy. Ale cieszę się, że choć mogłem oddać cześć i pamięć tym, którzy tu zostali na zawsze, w tej mogile – dodał wzruszony.

Nasi goście byli bardzo zdziwieni, że w takiej małej miejscowości jak Skarżysko pamięta się o Żydach, a nawet mają oni swój pomnik.
Prezydent Zdzisław Kobierski i radny Lubosław Langer oprowadzili gości po miejscach pamięci. Byli na terenie Zakładów Metalowych nr 2, przy pomniku upamiętniającym zagładę 35.000 Żydów, przy tablicy upamiętniającej krematorium w lesie, przy Pomniku Żydowskim oraz na Cmentarzu Żydowskim.

- Zaprosiliśmy naszych gości na obchody rocznicowe 18 maja przy Pomniku Żydowskim. Byli bardzo zainteresowani takim przyjazdem. Być może uda się im zorganizować przyjazd młodzieży żydowskiej w tym terminie. Przecież w Skarżysku przed wojną mieszkało ponad 3 tysiące Żydów, a ocalało zaledwie 50 osób, o tym nie możemy zapomnieć – dodał wiceprezydent Kobierski.

Podkreślił jednocześnie, że wizyta może stać się dobrym początkiem nie tylko wymiany kulturalnej młodzieży, ale też w przyszłości zaczynem rozszerzenia współpracy gospodarczej, inwestycyjnej, którą realizuje już z powodzeniem w chwili obecnej MESKO S.A. z firmami izraelskimi.

Stypendia szkolne

 Do 15 września w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu skarżyskiego magistratu będą zbierane wnioski w sprawie przyznania stypendium szkolnego na rok 2007/2008.

Druk wniosku można pobrać w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, w pokoju nr 68 oraz w szkołach na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej. Należy do niego załączyć informacje o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Do dochodów wliczają się również świadczenia otrzymywane z pomocy społecznej oraz dochody z prowadzenia działalności gospodarczej. Przypominamy, że stypendium szkolne mogą otrzymać tylko uczniowie zamieszkali na terenie gminy Skarżysko-Kamienna.

Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2, przysługują również:

uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

WSZELKIE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMEREM TELEFONU (041) 25-20-166 LUB W SZKOŁACH NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ.

Który wariant lepszy?

W tej chwili toczą się rozmowy i spotkania nad przebiegiem obwodnicy na E-77 w kierunku Radomia. Jednak ostateczną decyzję, co do wyboru wariantu, podejmie wojewoda kielecki.

Po rozpatrzeniu wszystkich plusów i minusów tych dwóch wariantów, w języku sportowym, można powiedzieć, że jest remis. Prezydent Roman Wojcieszek przychyla się jednak do Wariantu 1.W styczniu odbyły się już dwa spotkania z mieszkańcami osiedla Książęce i Pogorzałe. W dalszym ciągu dania mieszkańców są podzielone.

- Pragnę powiedzieć, że kosztowo te dwa warianty są do siebie bardzo zbliżone. Ponadto w swojej części środkowej biegłyby w głębokim wykopie. Na początku sierpnia przewidujemy kolejne spotkanie, jednak pragnę powiedzieć, że ostateczną decyzję, co do wyboru wariantu podejmie jedynie wojewoda kielecki – mówi prezydent R.Wojcieszek.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.