Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Głosy dla Hospicjum

 6 października 2007r. o godz.18.00 odbędzie się koncert charytatywny na Rzecz Domowego Hospicjum w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Skarżysku-Kamiennej. Patronat Honorowy nad koncertem objął Roman Wojcieszek, Prezydent Miasta.

W programie koncertu - muzyka klasyczna i rozrywkowa. Wystąpią: Iwona Wojciechowska – sopran, Ireneusz Boczek – fortepian, Łukasz Długosz – flet, Tomasz Piętak - baryton, Luiza Zegadło – flet, Zespół Państwowej Szkoły Muzycznej pod dyrekcją Krzysztofa Długosza.Podczas koncertu odbędzie się zbiórka funduszy na rzecz Hospicjum Domowego w Skarżysku-Kamiennej.

- Tym koncertem pragniemy zaangażować najbliższe, lokalne otoczenie. Tego dnia ważny będzie każdy głos, który solidaryzuje się z chorymi i ma być dla nich symbolicznym wsparciem - powiedział Antoni Urban, prezes KIK.- Jest o nasz już drugi koncert.Podczas pierwszego wystąpił Chór Kameralny Fermata i udało nam się zebrać 2.773 zł.Gorąco zachęcamy i zapraszamy do udział w koncercie!

Dwa lata temu udało nam się pobić światowy rekord - w Polsce odbyło się ok. 100 koncertów.

ZRÓBMY TO RAZEM RÓWNIEŻ W TYM ROKU W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ!

Konkurs na logo 85-lecia Skarżyska

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłosił konkurs na zaprojektowanie Loga na 85-lecie Skarżyska-Kamiennej.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie znaku graficznego,który ma uwzględniać specyfikę miasta i odnosić się do 85-lecia Skarżyska. Prace można składać do 9 listopada. Główną nagrodą w konkursie jest nagroda rzeczowa do 1000 zł i 3 wyróżnienia. Szczegóły konkursu i formularz zgłoszeniowy (do pobrania) znajduje się na stronach www.umskarzysko.bip.pl

Oświadczenie

Na konferencji prasowej w Radio Kielce dn. 25 września b.r. Pan Poseł Krzysztof Grzegorek komentując wyrok Sądu w głośnej sprawie pomiędzy Premierem Przemysławem Gosiewskim a politykami Platformy Obywatelskiej, nawiązał do sprawy Targowisk Miejskich, cytuję:

“Otóż twierdzę,że Pan Gosiewski w Sądzie w momencie, kiedy powiedział przed Sądem Okręgowym w Warszawie cytuję (nie jest to cytat dosłowny) “widziałem wyrok sądu, na którym było “określenie” utratę w dzierżawie targowisk miejskich czy w ogóle straty z tym związane za 1,5mln.zł ” Otóż twierdzę, że Pan Gosiewski kłamie, bo takiego wyroku nie ma. Wczoraj podobno, znam to z relacji mediów, Pan Gosiewski powiedział, że jest to kwota 600 tys. zł. Otóż muszę stwierdzić, że ta kwota jest bliższa prawdy. Bo faktycznie wypłacona kwota to jest blisko milion złotych, bo to jest kwota łączna z odsetkami i ona została wypłacona z tytułu odszkodowania, ale dziwię się, że Pan Gosiewski nie wie jednak jakie jest tło tej spray – zupełnie inne – ponieważ za wyprowadzenie z kasy miasta tej kwoty są odpowiedzialni ludzie, którzy dzisiaj są politycznym zapleczem w Skarżysku Pana Gosiewskiego. Ludzie, którzy wtedy rządzili miastem - dzisiaj mają to miasto oczyszczać. Nie patrzcie państwo z przerażeniem, bo ja mam na to dokument,na podstawie którego mówię.”

Pan poseł Grzegorek nie wymienił z imienia i nazwiska tych osób, choć dla nawet niezbyt interesującego się sprawami miasta, słuchacza oczywistym się staje, że osobą należącą do ludzi, którzy “dzisiaj mają to miasto oczyszczać” należy moja osoba. Rok temu w kampanii wyborczej wielokrotnie mówiłem, że będę walczył z negatywnymi skutkami tragicznych rządów II kadencji, które m.in. zaowocowały pozbyciem się wpływu miasta na to co się dzieje na Rynku i “Manhatanie”, będę walczył z finansowymi skutkami tamtych łamiących prawo decyzji.

Pan poseł cytuje pismo Sądu Rejonowego z dn. 22 marca 2006 r. zawiadamiające Prokuraturę Rejonową w Skarżysku-Kamiennej o podejrzeniu nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków służbowych przez członków Zarządu Miasta w 2000 i 2001 r. w związku z odszkodowaniem wypłaconym spółce BOR KOR. Otóż dla jasności sprawy pragnę przypomnieć, że zerwanie umowy na dzierżawę Targowisk Rynek i Manhatan było pierwszą fazą przekazania tych obiektów spółce Targowiska Miejskie, w której 51% udziałów otrzymał Pan Arkadiusz Pawliszak, a 49% - miasto. Ta faza zakończyła się wypłaceniem przez miasto zarządzonej prawomocnym wyrokiem oraz ugodą kwoty 864.915,27 zł.

M.in. w tej sprawie został, za działanie na szkodę miastu, skazany prawomocnym wyrokiem ówczesny Prezydent Miasta. Prokuratura wyliczyła, że na utworzeniu tej spółki miasto do 2000 r. straciło prawie 1,6 mln.zł. Pan Poseł K. Grzegorek cytując w/w pismo nie ujawnił jednak prawdy o skutku tego pisma!

Otóż Prokuratura Rejonowa pismem 2DS.134/06/S z dn. 29 grudnia 2006 r. wydała ”Postanowienie o umorzeniu śledztwa” wobec braku znamion czynu zabronionego. A więc jak mają się słowa Pana Posła:”za wyprowadzenie z kasy miasta tej kwoty odpowiedzialni są ludzie, którzy dzisiaj są politycznym zapleczem Pana Gosiewskiego” do faktów!

Prokuratura w uzasadnieniu “Postanowienia”napisała:
“Władze miasta nie poszły na ugodę tak od razu, godząc się na wypłatę wysokiego odszkodowania. Szukały możliwości innego rozwiązania tj. prowadzenia sporu sądowego pod warunkiem istnienia realnych możliwości uzyskania dla Gminy korzystnego wyroku. Samo bowiem procesowanie się mogło tylko narazić Gminę na dodatkowe koszty prócz poniesienia wydatków związanych z wypłatą odszkodowania i odsetek. Jako dobry, rozważny gospodarz, władze miasta musiały rozważyć jakie działania przyniosą mniejszą stratę dla Gminy. W tamtejszych realiach jej zdaniem wybrała mniejsze zło wobec świadomości istniejącego już prawomocnego wyroku VII GC/454/98 oraz uzyskanej opinii prawnych (m.in. Uniwersytetu im. M. Kopernika). Uznała, że drogą ugody da się uzyskać od powodów zmniejszenie kwoty, żądanego odszkodowania i tak się ,po części stało. Dlatego też i co do tego postępowania cywilnego, trudno przypisać władzom miasta niedopełnienie obowiązków w rozumieniu art. 231 §1 kk i to jeszcze skutkujące narażeniem na powstanie szkody majątkowej dla Gminy”

I jeszcze jedna uwaga. Osobami, które musiały podjąć tą trudną decyzję, dziś nazwanymi przez Pana Posła odpowiedzialnymi za wyprowadzenie z kasy miasta prawie miliona złotych, a przez Prokuraturę “uniewinnieni” byli:
Lubosław Langer – Prezydent, przewodniczący Zarządu Miasta
Jacek Jeżyk - wiceprezydent miasta
Henryk Piętak – wiceprezydent miasta
Nieetatowi członkowie Zarządu: Krzysztof Gruszczyński,, Marek Elżanowski, Roman Wojcieszek
Po zmianach w trakcie kadencji także: Tomasz Sekuła i Jan Maćkowiak
Czy te osoby są politycznym zapleczem Pana Posła Gosiewskiego?

Pragnę jednocześnie z przykrością stwierdzić, że mimo mojego apelu skierowanego do polityków na ostatniej sesji Rady Miasta o niewciąganie samorządu w wir kampanii wyborcze, pan poseł K.Grzegorek włączył “osobę, która ma to miasto oczyszczać”w nurt swojej kampanii.

Wnioski - do końca 2007 r.

 Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, że przedłużono termin ważności starych (zielonych) dowodów osobistych do 31 marca 2008 r. Jednak wnioski o nowy dowód osobisty należy w dalszym ciągu składać do 31 grudnia 2007 r.

Wydłużenie do 31 marca 2008r., w którym książeczkowe dowody osobiste będą mogły poświadczać tożsamość i obywatelstwo polskie, nie jest tożsame z przesunięciem terminu wymiany dowodów osobistych. Oznacza to, że na obywatelach ciąży nadal ustawowy obowiązek złożenia wniosku o wymianę książeczkowych dowodów osobistych do 31 grudnia 2007 r.

Wnioski o nowy dowód należy w dalszym ciągu składać do 31 grudnia b.r. Chodzi tylko oto, aby osoby, które złożą dokumenty właśnie do końca grudnia, z uwagi na wydłużony okres oczekiwania na wyprodukowanie nowego dowodu, nie były po 1 stycznia 2008 r. pozbawione możliwości załatwiania różnych spraw wymagających potwierdzenia tożsamości np. w bankach, na poczcie, w urzędach.

- W tej chwili w skarżyskim magistracie wymiana dowodów następuje bardzo regularnie. Według naszych statystyk, urzędnicy przyjmują ponad 230 wniosków tygodniowo, a w wakacje dochodziło nawet do ponad 350 wniosków. Jeśli w takim tempie będą składane wnioski, w naszym mieście nie będzie problemów z wymianą dowodów– powiedział Witold Skuza, kierownik Referatu Ewidencji UM.

W tej chwili pozostało jeszcze do wymiany 5085 starych dowodów osobistych.

Bezpłatna Kafejka Internetowa

 Od 17 września do 12 grudnia 2007 r będzie działać Bezpłatna Kafejka Internetowa. Z kafejki będą mogły skorzystać dzieci i młodzież za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej.

Kafejka jest w Szkole Podstawowej nr 7 w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Zielnej. Dzieci mają tam do dyspozycji 10 stanowisk komputerowo – internetowych, z których będą mogli skorzystać w godzinach od 14.00 do 18.00. Bezpłatna kafejka została utworzona w ramach projektu „Inwestuj w przyszłość finansowanego przez Wydział Oświaty , Kultury i Sportu ze środków Ministerstwa Edukacji.

Zadbano o młodzież

 368 uczniów klas drugich ze skarżyskich szkół podstawowych skorzysta w tym roku z darmowych lekcji pływania.

Dzieci będą mogły skorzystać z jednej godziny tygodniowo na skarżyskiej Pływalni przez cały rok szkolny. Koszt zajęć na basenie w całości pokrywa gmina. W tym roku na ten cel przeznaczy 84 tysiące złotych. Dzięki temu zabezpieczony jest dowóz dzieci na basen, instruktor pływania i bilet wstępu. W ubiegłym roku na ten cel wydano 83 tys. zł. Grafik zajęć dzieci z 16 oddziałów wyznaczono od poniedziałku do środy.

Ponadto gmina uczestniczy w dwóch projektach “Twój czas – twój wybór”. Jeden dotyczy bezpłatnych zajęć na basenie dla gimnazjalistów. Raz w tygodniu w godzinach popołudniowych w bezpłatnych zajęciach z pływania korzysta 20 grup dzieci. Pływanie to finansowane jest przez gminę Skarżysko-Kamienna i Ministerstwo Sportu. Koszt takich zajęć to – 18.900 zł.

Drugie zajęcia dotyczą dodatkowych zajęć sportowych tzw. SKS-y. Gmina na ten cel przeznaczyła 26 tys. zł.

Zajęcia z tych dwóch projektów będą odbywać się w terminie od 17września do 14 grudnia.

Wicepremier w Skarżysku

14 września o godz. 15.30 w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbędzie się spotkanie wicepremiera Przemysława Gosiewskiego, Grażyny Gęsickiej, minister rozwoju regionalnego z samorządowcami z powiatu skarżyskiego.

Przed spotkaniem z samorządowcami wicepremier Gosiewski i minister Gęsicka spotka się z dziennikarzami.

Głównym tematem spotkania z zaproszonymi samorządowcami, przedstawicielami stowarzyszeń, przedsiębiorstw będzie polityka rozwoju regionalnego w województwie świętokrzyskim.

Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie na sesję

 13 września tj. w czwartek o godz. 16.00 w skarżyskim Urzędzie Miasta odbędzie się Sesja Rady Miasta.

Głównym i jedynym punktem obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia 21 października na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Radni za wariantem zielonym

Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej opowiedziała się za tzw. zielonym wariantem przebiegu północnej części obwodnicy miasta. Głosowało za nim we wtorek, 4 września, 16 radnych, a tylko trzech było za wariantem czerwonym.

Przypomnijmy.

W styczniu prezydent Roman Wojcieszek rozpoczął z mieszkańcami Książęcego i Pogorzałego tzw. konsultacje społeczne. Wspólnie z naczelnik Ewą Stachowicz, uczestniczył w spotkaniach z mieszkańcami tych osiedli i przedstawiał im różne możliwe warianty rozwiązania przebiegu północnej części obwodnicy miasta. Chciał poznać ich zdanie, aby w ustawowym terminie wydać swoją opinię w tym temacie. Podczas nieformalnego głosowania w Osiedlu Pogorzałe większość opowiedziała się za wariantem czerwonym, a w Osiedlu Książęce była równowaga głosów. Kolejne spotkania, tym razem, z projektantami, Gminną Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną, leśnikami przekonały prezydenta, że minimalnie lepszym rozwiązaniem jest wariant czerwony.

- Po rozpatrzeniu wszystkich plusów i minusów tych dwóch wariantów, w języku sportowym, można powiedzieć, że był remis. Jednak jako prezydent musiałem opowiedzieć się za którymś wariantem. W mojej opinii przychyliłem się do wariantu czerwonego, zgodnie z ówczesną sugestią mieszkańców – powiedział prezydent R.Wojcieszek.

W sierpniu do Urzędu Miasta zaczęły napływać protesty mieszkańców - opowiadali się oni za wariantem zielnym. W dniu 28 sierpnia prezydent spotkał się z tą grupą mieszkańców. W tym samym czasie do Urzędu Miasta napłynęły petycje mieszkańców opowiadających się za wariantem czerwonym. Do dyskusji przyłączyli się przedstawiciele Stowarzyszenia Tu mieszkam, senator Michał Okła, poseł Krzysztof Grzegorek, radna Sejmiki Świętokrzyskiego Marzena Okła Drewnowicz. W związku z tym, że mieszkańcy poprosili prezydenta o zmianę opinii skierowanej do wojewody, zaproponował on, że poprosi o wypowiedzenie się w tej sprawie radnych. I to ich stanowisko zostanie przekazane ponownie do wojewody.

- Ja już raz przedstawiłem swoją opinię. W związku z tym, że mam petycje mieszkańców za obydwoma wariantami, nie będę zmieniał swojej opinii. Moja opinia i tak jest tylko jedną z wielu, o którą poprosił wojewoda. Tylko od jego decyzji zależy, który wariant zostanie wybrany. Jednak istnieje możliwość, aby samorząd wypowiedział się w tej kwestii i z tego skorzystamy - dodał.

Na sesji Rady Miasta prezydent ponownie przedstawił zalety i wady dwóch wariantów. Ponadto mieli możliwość wypowiedzenia się zwolennicy czerwonego jak i zielonego wariantu. Po dyskusji radnych, większość opowiedziała się za rozwiązaniem zielonym.
- Taką opinię przedstawię wojewodzie – powiedział Roman Wojcieszek

Oto treść pisma, które zostało wysłane do wojewody, po sesji:“W związku z projektowaną przebudową drogi krajowej nr7 na odcinku Skarżysko-kamienna – Radom, przedkładam Panu Wojewodzie Oświadczenie Nr2/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej, w którym Rada opowiada się za wariantem „3d zielonym”. Proszę przy podejmowaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia uwzględnić w/w Oświadczenie i potraktować je jako oficjalne stanowisko Samorządu Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Ponadto przesyłam również protesty i opinie społeczności miasta Skarżyska-Kamiennej.

Załączniki:

Oświadczenie Nr2/2007

tabelaryczne zestawienie wad i zalet obu wariantów

protest mieszkańców Osiedla Pogorzałe

protest mieszkańców Osiedla Place

protest mieszkańców z pozostałych terenów miasta

pismo Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Michała Okły

pismo Stowarzyszenia Społecznego „Tu Mieszkam”

protest mieszkańców ul. Rajdowej

protest Rady Osiedla Książęce

Porozumieli się

 5 września Prezydent Miasta Roman Wojcieszek podpisał porozumienie z Komendantem Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej w sprawie szczegółowych form i sposobów współpracy policji i straży miejskiej.

Porozumienie zostało podpisano dla właściwej realizacji zadań w sprawie współpracy policji ze strażami miejskimi oraz zakresu sprawowania przez Komendanta Głównego Policji nadzoru nad działalnością straży. Będą oni współpracować m.in. w zakresie stałej wymiany informacji o zagrożeniach występujących na terenie Skarżyska-Kamiennej w zakresie bezpieczeństwa ludzi imienia, spokoju i porządku publicznego; organizacji systemu łączności pomiędzy KPP a Strażą Miejską; koordynowania rozmieszczenia służb policyjnych i straży; prowadzenia wspólnych działań porządkowych; organizowania wspólnych szkoleń oraz ćwiczeń policjantów i strażników oraz realizacji programów prewencji kryminalnej i przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej. Ponadto będą realizowane zobowiązania w sprawie organizacji i współpracy w zakresie eksploatacji i wykorzystania systemu monitoringu.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.